Pavel Scheufler

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
1970 - 1988   Muzeum hlavního města Prahy, Praha, (odborný pracovník)
1982 - 1994   Pražská fotografická škola, Praha, (lektor pro dějiny)
1990 -   Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Praha, (externí pedagog)