Naděžda Blažíčková Horová

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 -   Národní galerie v Praze, Praha, (ředitelka Sbírky umění 19. století)