Naděžda Blažíčková Horová

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1966 - 1971   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, dějiny umění),