Naděžda Blažíčková Horová

termín, název výstavy, místo konání
1974/11 - 1974/12   Česká soudobá medaile, Praha
1975/07 - 1975/10   České malířství XIX. století, Litomyšl (Svitavy)
1976/07 - 1976/10   Jaroslav Čermák a jeho doba, Litomyšl (Svitavy)
1976/12/10 - 1977/01/17   Jaroslav Čermák a jeho doba, Brno (Brno-město)
1983/09 - 1983/10   Oldřich Blažíček: Souborná výstava k 30. výročí úmrtí, Teplice (Teplice)
1983/12/15 - 1984/02/26   Česká krajina, Praha
1985   Bedřich Havránek, Praha
1986/12/18 - 1987/01/25   Oldřich Blažíček: Výběr z díla, Plzeň (Plzeň-město)
1987   Oldřich Blažíček: Výstava k stému výročí narození, Praha
1987/06/06 - 1987/08/30   Oldřich Blažíček: Výstava ke 100. výročí narození, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1987/09/08 - 1967/10/18   28. Výtvarné Hlinecko: Alois Bubák a česká krajinomalba 2. poloviny 19. století, Hlinsko (Chrudim)
1990/12 - 1991/03   Adolf Kosárek 1830-1859, Praha
1992   Bedřich Havránek, Hlinsko (Chrudim)
1993   34. Výtvarné Hlinecko 1993: Adolf Kosárek, Hlinsko (Chrudim)
1994/06/26 -   Jaroslav Čermák, Hlinsko (Chrudim)
1995   Antonín Machek, Hlinsko (Chrudim)
1996/03/07 - 1996/06/30   Antonín Chittussi, Praha
1996/12/17 - 1997/02/23   Mistrovská díla českého malířství 19. století ze sbírek Pražského hradu, Praha
1997   Praha v akvarelu a kolorované grafice 19. století, Praha
2005/12/08 - 2006/04/02   František Ženíšek (1849 - 1916), Praha
2009/12/11 - 2010/04/30   Maximilían Joseph Haushofer (1811-1866): Návrat z lovu (50. léta 19. století) / Returning from a Hunt (1950s), Praha
2011/10/28 - 2012/02/05   Václav Radimský (1867-1946), Praha
stálá expozice   České malířství 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)