Michal Šroněk

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2006   Jan Jiří Heinsch: Malíř barokní zbožnosti / Painter of Baroque Piety
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2000   Vincenc Kramář (Od starých mistrů k Picassovi)
2000   Vincenc Kramář (From Old Masters to Picasso)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1989   Dějiny českého výtvarného umění (II/1) (Od počátků renesance do závěru baroka), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1989   Dějiny českého výtvarného umění (II/2) (Od počátků renesance do závěru baroka), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1998   Zpustošení Chrámu svatého Víta v roce 1619, Artefactum, Praha
2009   Orbis Artium (K jubileu Lubomíra Slavíčka), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
2010   Umění české reformace (1380-1620), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1991   Barokní umění a jeho význam v české kultuře (Sborník symposia, které pořádala Národní galerie v Praze k připomenutí osobnosti a díla Oldřicha J. Blažíčka ve dnech 11. a 12. prosince 1986), Národní galerie v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1984   Jan Michal Bretschneider (1656 – 1727), Umění, 32, 1, 1984, 56-63
1991   Exotiscs in the Drawings of Johann Georg Heinsch (Exotika v kresbách Jana Jiřího Heinsche), The Bulletin of National Gallery in Prague / Bulletin Národní galerie v Praze, , 1, 1991, 51-59
1992   Matyáš Mayer, Oldřich Musch a David Altman – pražští malíři první poloviny 17. století, Umění, 40, 2, 1992, 148-161
1995   Malířská výzdoba Lobkovického paláce, Umění, 43, 5, 1995, 433-441
2002   Obrazy u soudu, Pro Arte, , , 2002, 299-302
2009   Neznámí pražští obchodníci s obrazy dvacátých let 17. století, Orbis Artium, , , 2009, 675-678
2016   Pražský malířský cech a jeho reprezentace v pozdním středověku a raném novověku, Umění / Art, 64, 5, 2016, 371-393
2018   Tovaryšstvo Ježíšovo a město jako prostor řádové reprezentace, Umění / Art, 66, 4, 2018, 264-282