Milada Studničková

* 18. 4. 1955, Praha, Česká republika (Czech Republic)
historička umění

 

šifra: MSd
národnost: česká
pohlaví: žena
email: studnickova@udu.cas.cz

heslo:
Bibliografie:
Výstava „Umění doby krále Ludvíka z Anjou“ v Székesfehérváru, Umění 31, 1983, s. 277-283.
A müvészeti élet és kapcsolatai Pozsonyban, Zsigmond király uralkodásának idején, Ars Hungarica 12, 1984, s. 29-49.
Nikodým Pavlovič Kondakov a Nikolaj Lvovič Okuněv, in: Kapitoly 2, 1987, s. 95-100.
Ceremónia és reprezentáció a Richental- . Olmütz város jogkönyve (Book of Law of Olomouc). Martinic-biblia . Cseh nyelvü ótestamentum . Schellenberg-bibia. Hanuš z Kolovrat psaltériuma , in: E. Marosi–L. Beke–.Wehli (ed.), Müvészet Zsigmond király korában , kat. výst., Budapest 1987, s. 32-42, 51-52,107-112.
Příspěvek k ikonografii Karla IV. a Zikmunda, Umění 37, 1989, s. 221-226.
Umění v době Zimunda Lucemburského, Umění 38, 1990, s. 266-269.
Hoforden der Luxemburger, Umění 40, 1992, s. 320-328.
Sigismund von Luxemburg und die Hofkunst Karls IV, in: J. Macek–E. Marosi–F. Seibt (ed.), Sigismund von Luxemburg. Kaiser und König in Mitteleuropa. 1387–1437. Beiträge zur Herrschaft Kaiser Sigismunds und der europäischen Geschichte um 1400, Warendorf 1994, s. 271-278.
Illuminierte mittelalterliche Handschriften in der Bibliothek des Klosters in Osek (with H.Hlaváčková), in: 800 Jahre des Klosters in Osek (1196–1996). Katalog der Ausstellung, Osek–Praha 1996, s. 22, 23-30.
Las iluminaciones del Martirologio de Usuardo, in: M. Moleiro (ed.), Martirologio de Usuardo, volumen de estudios, Barcelona, 1998, s. 93-162.
Aquila imperatoris. Das Motiv des zweiköpfigen Adlers bei den Luxemburgern, in: K. Benešovská (ed.), King John of Luxembourg and the Art of his Era, Praha 1998, s. 132-142.
Tepelské rukopisy opata Zikmunda, in: Gotika v západních Čechách. Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého symposia, věnovaný k 70.narozeninám prof. Jaromíra Homolky, DrSc., Praha 1998, s.116–124.
Nové poznatky k rukopisu Martyrologia z Gerony, in: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1998. Středověké rukopisy a jejich prezentace, Brno 1998, s. 34-46.
Rukopis Martyrologia z Gerony, in: Usuardovo Martyrologium z Gerony. Faksimile středověkého iluminovaného rukopisu vydané nakladatelstvím M. Moleiro v Barceloně. Kat. Praha 1999, s. 1-4, 7-8.
Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550, II-IV Knižní malba (rec.), Umění 48, 2000, s. 181-187.
Rabštejnský Nový zákon, Studie o rukopisech 34, 2001, s. 97-111 (s Kamilem Boldanem).
„Sub serenissimo principe et domino Wladislao rege ungarie bohemie ... vita regularis inducta est." Die Entwicklung der böhmischen Buchmalerei zur Zeit der Jagiellonen und ihr Verhältnis zu den Nachbarländern, in: D. Popp–R. Suckale (ed.), Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit, Nürnberg 2002, s. 233-243.
Úvodní iluminace Smíškovského graduálu jako klíč k interpretaci rukopisu, in: D. Prix (ed.), Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila, Praha 2002, s. 183-189.
Summa Fratris Alexandri. Neznámý český iluminovaný rukopis v berlínské Státní knihovně, Umění 51, 2003, s. 58-60.
Illuminated Manuscripts of Bohemia, in: A. Hobson (ed.), Actes et Communications, Association internationale de Bibliophilie, XIXe Congres, Prague 25.–30. 9.1995, Madrid 2003, s. 5-27, 103-113.
Modlitební kniha Ladislava Pohrobka, in: B. Bukovinská–L. Konečný (ed.), Ars Longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Praha 2003, s. 81-94.
Milena Bartlová: Poctivé obrazy. České deskové malířství 1400–1460 (rec.), Umění 51, 2003, s. 240-245.
Veronika Pirker-Aurenhammer: Das Gebetbuch für Herzog Albrecht V. von Österreich (Wien, ÖNB, Cod. 2722) (rec.), Umění 52, 2004, s.91-93.
Die Kuttenberger Gradualien, in: E. Wetter (ed.), Sborník příspěvků z mezinárodní konference Die Länder der böhmischen Krone und ihre Nachbarn zur Zeit der Jagiellonenkönige, Ostfildern 2004, s. 125-142.
Vyobrazení očistce ve Smíškovském graduálu, in: V. Kubík (ed.), Doba Jagellonská v zemích české koruny (1471–1526), Sborník Katolické teologické fakulty UK. Dějiny umění – historie I, České Budějovice, 2005, s. 279-286.
The Material Recycling of the Antiphonary of Vorau, in: Manuscripts in Transition. Recycling Manuscripts, Texts and Images. Proceedings of the International Congres held in Brussels (5–9 November 2002), ed Brigitte Dekeyzer – Jan Van der Stock. Paris–Leuven–Dudley, MA 2005, s. 211-216.
Panovnický majestát Zikmunda Lucemburského ve výtvarném umění, in: L. Bobková–M. Holá (ed.), Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám, Praha 2005, s. 233-241.
Böhmische Orientierung in der Miniaturmalerei. Der Kreis der Meister von Gerona, in: Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387 - 1437. Kat., ed. Imre Takács. Budapest- Luxemburg 2006 s.529-535; též v maďarské a francouzské verzi. -Petrus Comestor: Historia scholastica, Eberhard Windecke: Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigismunds-Fragment, Liber biblie domini Conradi Magistri Monete, Die Ausgießung des Heiligen Geistes in einer S-Initiale, Die Heilige Benedikt übergibt seinen Ordensbrüdern die Ordensregeln, Jacobs Traum in einer T-Initiale,Christi Einzug in Jerusalem, Preßburger Antiphonar "IV", Fragment eines Graduales: Die Anbetung der Heiligen Drei Könige, in: Sigismundus Rex et Imperator, Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387 - 1437. Kat., ed. Imre Takács. Budapest- Luxemburg 2006, Nr. 4.114, 5.39, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.35, s. 402-404, 467-468, 586 - 588, 588-589, 589, 589-590, 590-591, 591-592, 597-598; též v maďarské a francouzské verzi.
Sv. Václav jako scala coeli. K interpretaci nástěnných maleb schodiště Velké věže na hradě Karlštejně, in: Schodištní cykly Velké věže hradu Karlštejna, ed. Zuzana Všetečková, Průzkumy památek XIII 2006, Příloha, s. 71-77.
Dušan Buran a kol., Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Rec., Umění LIV 2006, s. 198-199.
Gotika-doba lucemburská - kresba česká,in: Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky, ed. Anděla Horová. Praha 2006, s. 241-242.
zdroj - www.udu.cas.cz

poznámka:
PhDr., zaměřena na knižní malbu 15. stol. a na problematiku panovnické reprezentace císaře Zikmunda Lucemburského