Lenka Bydžovská

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1982   Zdeněk Sklenář: Vybrané obrazy
1990   František Kobliha: Grafika
1991   Miloš Saxl
1992   Josef Florian: Dobré Dílo 1
1993   Zdeněk Sýkora (Česká malba 80. a 90. let)
1993   Jan Smejkal
1994   Karel Teige (1900-1951)
1995   Alphonse Mucha: His Life and Art
2003   Jan Preisler (1872 - 1918)
2003   Miroslava Nová: Kameny
2005   Alfons Mucha: Slovanstvo bratrské / Fraternal Slavdom
2006   Josef Šíma: Návrat Theseův
2009   Alfons Mucha
2009   Alfons Mucha
2011   Pocta Miloši Saxlovi
2012   Jan Zrzavý: Božská hra
2013   Ivan Lendl: Alfons Mucha
2013   Ivan Lendl: Alfons Mucha (Sbírka Ivana Lendla)
2020   Mikuláš Medek: Nahý v trní / Naked in the Thorns
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1990   Aventinská mansarda (Otakar Štorch Marien a výtvarné umění)
1992   Štyrský, Toyen: Artificialismus 1926 - 1931
1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938
1993   Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883-1949
1993   Vergangene Zukunft (Tschechische moderne 1890 bis 1918)
1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963)
1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác)
1996   Český surrealismus 1929-1953
1996   Umělecké sdružení Sursum 1910-1912
1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery)
2002   Central European Avant-Gardes (Exchange and Transformation, 1910-1930)
2002   Avantgarden in Mitteleuropa 1910-1930: Transformation und Austausch
2009   Gegen jede Vernunft (Surrealismus Paris - Prag)
2012   Černá slunce (Odvrácená strana modernity)
2014   Nečekané dědictví (Šíma, Štyrský, Toyen, Zrzavý...)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1991   Hugo Demartini, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1995   Život markýze de Sade, Nakladatekství KRA, Praha
1995   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1996   Das kubistische Prag 1909-1925 (Ein Stadtführer), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1996   Praga cubista 1909-1925 (Guida), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
2003   Knihy s Toyen, Nakladatelství Akropolis, Praha
2004   Adolf Hoffmeister (1902-1973), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2004   Libeňský plynojem, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2004   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook ), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
2005   Dějiny českého výtvarného umění 1939-1958 (V), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2007   Texty, Nakladatelství Argo, Praha
2009   Karel Teige a typografie (Asymetrická harmonie ), Nakladatelství Akropolis, Praha
2011   Alfons Mucha: Slovanská epopej, Galerie hlavního města Prahy, Praha
2016   Krása bude křečovitá (Surrealismus v Československu 1933-1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2018   Sto obrazů (1918 - 2018), Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2018   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1982   Modernost a tradice v díle Zdeňka Sklenáře, Umění, 30, 6, 1982, 525-542
1988   Emil Filla a spolek Mánes na přelomu dvacátých a třicátých let, Umění, 36, 3, 1988, 247-255
1992   Mladí vestfálci ve Staré Říši, Josef Florian: Dobré Dílo 1, , , 1992, 59-64
1993   Od prvního okamžiku vyvolávají liniové obrazy Zdeňka Sýkory... / Auf den ersten Blick rufen die Linienbilder Zdeněk Sýkoras..., Zdeněk Sýkora, , , 1993, 0-0
1993   Topičův salon, Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883-1949, , , 1993, 37-44
1993   On the Iconography of the Chess-board in Devětsil, Umění, 41, 1, 1993, 41-48
1995   Jan Preisler: Černé jezero, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 32-33
1995   Antonín Slavíček: Zahradní zeď, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 36-37
1995   Poezie pro zrak, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 165-192
1995   Surrealismus jako program, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 209-224
1995   Jindřich Štyrský: Z mého deníku, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 212-213
1995   Toyen: Úděs, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 216-217
1995   Proměny surrealismu, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 279-290
1995   Mikuláš Medek: Velké jídlo, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 286-287
1995   Čtení v sesutých zdech, Život markýze de Sade, , , 1995, 56-60
1995   The Lautréamont Case, Umění, 43, 1-2, 1995, 149-160
1996   Fragmenty snu (Jindřich Štyrský, Toyen, Vincenc Makovský), Český surrealismus 1929-1953, , , 1996, 28-47
1996   Halucinatorní, virtuální a mentální objekty (Jindřich Štyrský, Toyen, Karel Teige), Český surrealismus 1929-1953, , , 1996, 112-169
1996   Svět v kleci, Český surrealismus 1929-1953, , , 1996, 306-351
1997   Sny o knihách - Knihy o snech (Jindřich Štyrský a Jindřich Heisler), Grapheion, , 2, 1997, 56-59
1997   Dreams about Books - Books about Dreams (Jindřich Štyrský and Jindřich Heisler), Grapheion, , 2, 1997, 56-59
1998   Sen, mýtus, ideál, České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, , , 1998, 27-77
1998   Foreword, Czech Art 1900-1990, , , 1998, 11-11
1998   Eurhythmy of the Soul, Czech Art 1900-1990, , , 1998, 29-39
1998   Remote Paradises, Czech Art 1900-1990, , , 1998, 39-45
1998   Rigid Unrest, Czech Art 1900-1990, , , 1998, 45-53
1998   Recollections without Memory, , , , , 54-63
1998   The Mystery of the Exterior, Czech Art 1900-1990, , , 1998, 64-70
1998   Zero Situation, Czech Art 1900-1990, , , 1998, 70-77
1999   Re-identifying the Object: Gasholder, Visual Arts, Literature, Umění, 47, 1-2, 1999, 59-79
2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Jaromír Funke, František Janoušek, Vincenc Makovský, František Muzika, Bedřich Stefan, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Toyen, Josef Wagner, Alois Wachsman, Hana Wichterlová ), Černá slunce, , , 2012, 28-30
2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Skupina/ časopis Le Grand Jeu - Vysoká hra 1927 - 1932), Černá slunce, , , 2012, 31-34
2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Časopis Musaion, 1928 - 1931), Černá slunce, , , 2012, 35-37
2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Hrdina Maldoror), Černá slunce, , , 2012, 38-41
2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Výstava Poezie 1932), Černá slunce, , , 2012, 42-46
2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Náhodná setkání: Vítězslav Nezval a Jindřich Honzl se seznamují s André Bretonem,1933), Černá slunce, , , 2012, 47-48
2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Polemika Karel Teige, Vítězslav Nezval a Adolf Hoffmeister proti Iljovi Erenburgovi, 1933 - 1934), Černá slunce, , , 2012, 48-49
2012   Úzkost (1933 - 1942) (František Hudeček, František Janoušek, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Toyen, Alois Wachsman, Ladislav Zívr), Černá slunce, , , 2012, 182-186
2012   Úzkost (1933 - 1942) (Manifest: Surrealismus v ČSR, 1934), Černá slunce, , , 2012, 184-186
2012   Úzkost (1933 - 1942) (Návštěva: Roger Caillois, 1934), , , , , 116-117
2012   Úzkost (1933 - 1942) (Výstava: 1 výstava Skupina Surrealistů v ČSR, 1935), Černá slunce, , , 2012, 187-190
2012   Úzkost (1933 - 1942) (Přednáškové turné: André Breton a Paul Éluard, 1935), Černá slunce, , , 2012, 190-192
2012   Úzkost (1933 - 1942) (Divadlo a příbuzná umění: Výstava československé avantgardy, 1937), Černá slunce, , , 2012, 193-194
2012   Úzkost (1933 - 1942) (Kniha: Karel Teige, Surrealismus proti proudu, 1938), Černá slunce, , , 2012, 194-195
2012   Energie gesta, Jan Zrzavý: Božská hra, , , 2012, 173-211
2012   Příběhy bez děje, Jan Zrzavý: Božská hra, , , 2012, 235-289
2013   Jan Zrzavý: Božská hra, Prostor Zlín, 20., 2, 2013, 10-12
2014   Milenci / Jindřich Štyrský, Nečekané dědictví, , , 2014, 28-32
2014   3.list z cyklu Apokalypsa / Jindřich Štyrský, Nečekané dědictví, , , 2014, 40-45
2014   Ilustrace ke 3. zpěvu Máchova Máje / Jindřich Štyrský, Nečekané dědictví, , , 2014, 50-55
2014   Kresba ke Ztracenému ráji / Jindřich Štyrský, Nečekané dědictví, , , 2014, 74-79
2015   Draperie, Rembrandtova tramvaj, , , 2015, 98-109
2018   Jindřich Štyrský jako ilustrátor francouzské poezie, Naše Francie, , , 2018, 236-253
nedatováno   Secesní symbolismus, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 23-50
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
2002   Umění (Bibliografie / Bibliography 1953-2002)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2018   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy ve střední Evropě / Avant-gardes in Central Europe)
2019   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy v strednej Európe / Avant-gardes in Central Europe)
2019   Czas przełomu 1908–1928 / Years of Disarray 1908–1928 (Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Art of the Avant-Garde in Central Europe)
2019   Törésvonalak 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgárd művészet Közép-Európában / Avant-gardes in Central-Europe)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2010   101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze