Lenka Bydžovská

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1982   Zdeněk Sklenář: Vybrané obrazy
1990   František Kobliha: Grafika
1991   Miloš Saxl
1992   Josef Florian: Dobré Dílo 1
1993   Zdeněk Sýkora (Česká malba 80. a 90. let)
1993   Jan Smejkal
1994   Karel Teige (1900-1951)
1995   Alphonse Mucha: His Life and Art
2003   Jan Preisler (1872 - 1918)
2003   Miroslava Nová: Kameny
2005   Alfons Mucha: Slovanstvo bratrské / Fraternal Slavdom
2006   Josef Šíma: Návrat Theseův
2009   Alfons Mucha
2009   Alfons Mucha
2011   Pocta Miloši Saxlovi
2012   Jan Zrzavý: Božská hra
2013   Ivan Lendl: Alfons Mucha
2013   Ivan Lendl: Alfons Mucha (Sbírka Ivana Lendla)
2020   Mikuláš Medek: Nahý v trní / Naked in the Thorns
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1990   Aventinská mansarda (Otakar Štorch Marien a výtvarné umění)
1992   Štyrský, Toyen: Artificialismus 1926 - 1931
1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938
1993   Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883-1949
1993   Vergangene Zukunft (Tschechische moderne 1890 bis 1918)
1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963)
1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác)
1996   Český surrealismus 1929-1953
1996   Umělecké sdružení Sursum 1910-1912
1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery)
2002   Central European Avant-Gardes (Exchange and Transformation, 1910-1930)
2002   Avantgarden in Mitteleuropa 1910-1930: Transformation und Austausch
2009   Gegen jede Vernunft (Surrealismus Paris - Prag)
2011   New Formations (Czech Avant-Garde Art and Modern Glass from the Roy and Mary Cullen Collection)
2012   Černá slunce (Odvrácená strana modernity)
2014   Nečekané dědictví (Šíma, Štyrský, Toyen, Zrzavý...)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1991   Hugo Demartini, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1995   Život markýze de Sade, Nakladatekství KRA, Praha
1995   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1996   Das kubistische Prag 1909-1925 (Ein Stadtführer), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1996   Praga cubista 1909-1925 (Guida), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
2003   Knihy s Toyen, Nakladatelství Akropolis, Praha
2004   Adolf Hoffmeister (1902-1973), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2004   Libeňský plynojem, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2004   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook ), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
2005   Dějiny českého výtvarného umění 1939-1958 (V), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2007   Texty, Nakladatelství Argo, Praha
2009   Karel Teige a typografie (Asymetrická harmonie ), Nakladatelství Akropolis, Praha
2011   Alfons Mucha: Slovanská epopej, Galerie hlavního města Prahy, Praha
2016   Krása bude křečovitá (Surrealismus v Československu 1933-1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2018   Sto obrazů (1918 - 2018), Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2018   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
2019   Více Krásy, Artefactum, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1982   Modernost a tradice v díle Zdeňka Sklenáře, Umění, 30, 6, 1982, 525-542
1984   Výběr výstav moderního českého výtvarného umění v roce 1983, Sborník památce Alberta Kutala, , , 1984, 121-141
1988   Emil Filla a spolek Mánes na přelomu dvacátých a třicátých let, Umění, 36, 3, 1988, 247-255
1992   Mladí vestfálci ve Staré Říši, Josef Florian: Dobré Dílo 1, , , 1992, 59-64
1993   Od prvního okamžiku vyvolávají liniové obrazy Zdeňka Sýkory... / Auf den ersten Blick rufen die Linienbilder Zdeněk Sýkoras..., Zdeněk Sýkora, , , 1993, 0-0
1993   Topičův salon, Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883-1949, , , 1993, 37-44
1993   On the Iconography of the Chess-board in Devětsil, Umění, 41, 1, 1993, 41-48
1995   Jan Preisler: Černé jezero, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 32-33
1995   Antonín Slavíček: Zahradní zeď, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 36-37
1995   Poezie pro zrak, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 165-192
1995   Surrealismus jako program, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 209-224
1995   Jindřich Štyrský: Z mého deníku, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 212-213
1995   Toyen: Úděs, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 216-217
1995   Proměny surrealismu, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 279-290
1995   Mikuláš Medek: Velké jídlo, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 286-287
1995   Čtení v sesutých zdech, Život markýze de Sade, , , 1995, 56-60
1995   The Lautréamont Case, Umění, 43, 1-2, 1995, 149-160
1996   Fragmenty snu (Jindřich Štyrský, Toyen, Vincenc Makovský), Český surrealismus 1929-1953, , , 1996, 28-47
1996   Halucinatorní, virtuální a mentální objekty (Jindřich Štyrský, Toyen, Karel Teige), Český surrealismus 1929-1953, , , 1996, 112-169
1996   Svět v kleci, Český surrealismus 1929-1953, , , 1996, 306-351
1997   Sny o knihách - Knihy o snech (Jindřich Štyrský a Jindřich Heisler), Grapheion, , 2, 1997, 56-59
1997   Dreams about Books - Books about Dreams (Jindřich Štyrský and Jindřich Heisler), Grapheion, , 2, 1997, 56-59
1998   Sen, mýtus, ideál, České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, , , 1998, 27-77
1998   Foreword, Czech Art 1900-1990, , , 1998, 11-11
1998   Eurhythmy of the Soul, Czech Art 1900-1990, , , 1998, 29-39
1998   Remote Paradises, Czech Art 1900-1990, , , 1998, 39-45
1998   Rigid Unrest, Czech Art 1900-1990, , , 1998, 45-53
1998   Recollections without Memory, , , , , 54-63
1998   The Mystery of the Exterior, Czech Art 1900-1990, , , 1998, 64-70
1998   Zero Situation, Czech Art 1900-1990, , , 1998, 70-77
1999   Re-identifying the Object: Gasholder, Visual Arts, Literature, Umění, 47, 1-2, 1999, 59-79
2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Jaromír Funke, František Janoušek, Vincenc Makovský, František Muzika, Bedřich Stefan, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Toyen, Josef Wagner, Alois Wachsman, Hana Wichterlová ), Černá slunce, , , 2012, 28-30
2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Skupina/ časopis Le Grand Jeu - Vysoká hra 1927 - 1932), Černá slunce, , , 2012, 31-34
2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Časopis Musaion, 1928 - 1931), Černá slunce, , , 2012, 35-37
2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Hrdina Maldoror), Černá slunce, , , 2012, 38-41
2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Výstava Poezie 1932), Černá slunce, , , 2012, 42-46
2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Náhodná setkání: Vítězslav Nezval a Jindřich Honzl se seznamují s André Bretonem,1933), Černá slunce, , , 2012, 47-48
2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Polemika Karel Teige, Vítězslav Nezval a Adolf Hoffmeister proti Iljovi Erenburgovi, 1933 - 1934), Černá slunce, , , 2012, 48-49
2012   Úzkost (1933 - 1942) (František Hudeček, František Janoušek, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Toyen, Alois Wachsman, Ladislav Zívr), Černá slunce, , , 2012, 182-186
2012   Úzkost (1933 - 1942) (Manifest: Surrealismus v ČSR, 1934), Černá slunce, , , 2012, 184-186
2012   Úzkost (1933 - 1942) (Návštěva: Roger Caillois, 1934), , , , , 116-117
2012   Úzkost (1933 - 1942) (Výstava: 1 výstava Skupina Surrealistů v ČSR, 1935), Černá slunce, , , 2012, 187-190
2012   Úzkost (1933 - 1942) (Přednáškové turné: André Breton a Paul Éluard, 1935), Černá slunce, , , 2012, 190-192
2012   Úzkost (1933 - 1942) (Divadlo a příbuzná umění: Výstava československé avantgardy, 1937), Černá slunce, , , 2012, 193-194
2012   Úzkost (1933 - 1942) (Kniha: Karel Teige, Surrealismus proti proudu, 1938), Černá slunce, , , 2012, 194-195
2012   Energie gesta, Jan Zrzavý: Božská hra, , , 2012, 173-211
2012   Příběhy bez děje, Jan Zrzavý: Božská hra, , , 2012, 235-289
2013   Jan Zrzavý: Božská hra, Prostor Zlín, 20., 2, 2013, 10-12
2014   Milenci / Jindřich Štyrský, Nečekané dědictví, , , 2014, 28-32
2014   3.list z cyklu Apokalypsa / Jindřich Štyrský, Nečekané dědictví, , , 2014, 40-45
2014   Ilustrace ke 3. zpěvu Máchova Máje / Jindřich Štyrský, Nečekané dědictví, , , 2014, 50-55
2014   Kresba ke Ztracenému ráji / Jindřich Štyrský, Nečekané dědictví, , , 2014, 74-79
2015   Draperie, Rembrandtova tramvaj, , , 2015, 98-109
2018   Jindřich Štyrský jako ilustrátor francouzské poezie, Naše Francie, , , 2018, 236-253
2020   Svatý Mikuláš v trní, Týdeník Echo, , , 2020/10/01, 26-31
nedatováno   Secesní symbolismus, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 23-50
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
2002   Umění (Bibliografie / Bibliography 1953-2002)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2018   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy ve střední Evropě / Avant-gardes in Central Europe)
2019   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy v strednej Európe / Avant-gardes in Central Europe)
2019   Czas przełomu 1908–1928 / Years of Disarray 1908–1928 (Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Art of the Avant-Garde in Central Europe)
2019   Törésvonalak 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgárd művészet Közép-Európában / Avant-gardes in Central-Europe)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2010   101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze
2010   101 / II: Masterpieces of the Collection of Prints and Drawings of the National Gallery in Prague