Lubomír Šilar

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 - 0   Praha, Praha, (trvalý pobyt, tvůrčí činnost, v l. 1957-1992 činný jako výtvarník v Keramu, současně spolupracoval s Dílem a Ústředím uměleckých řemesel)
0 -   Družstvo KERAMO, Praha, ()