Ivan Ballo

* 7. 4. 1909, Dolný Kubín (Dolný Kubín), Slovensko (Slovakia)
23. 4. 1977, Praha, Česká republika (Czech Republic)

 

heslo:
Založil slovenskú hudobnú profesionálnu publicistiku a kritiku. Napísal vyše tisíc referátov, kritík a glos. V Bratislave organizoval hudobný život.
Do roku 1926 študoval na gymnáziu, v rokoch 1926-1929 pracoval v Smetanovej spoločnosti v Prahe. V rokoch 1945-1946 bol zamestnancom Úradu Predsedníctva vlády v Prahe, v rokoch 1946-1951 hlavným odborový radca v kancelárii prezidenta republiky.
Už počas štúdií uverejňoval v slovenských a českých časopisoch hudobné referáty a kritiky. V rokoch 1927-1928 bol hudobným referentom Slovenských pohľadov. Na brnianskej univerzite pripravoval dizertačnú prácu na tému Slovenské prvky v diele Vítězslava Nováka.
Po mníchovskom diktáte sa presťahoval do Prahy. V roku 1939 bol pre účasť na protifašistickom odboji zatknutý gestapom a v Berlíne ho odsúdili na šesť rokov väzenia. V roku 1943 bol prepustený, vrátil sa do Prahy a do roku 1945 sa venoval hymnologickému štúdiu. Vo Viedni sa priatelil s dirigentom Brunom Walterom, ktorému pomohol k úteku pred nacistami. Jeho kritická práca vyniká širokou rozhľadenosťou a zmyslom pre nuansy, štylistikou vycibrenosťou. Pochovaný je v Dolnom Kubíne.
slovacivosvete.sk´, 2016/03/15