Štěpánka Bieleszová Müllerová

termín, název výstavy, místo konání
1997/02/27 - 1997/12/31   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Olomouc (Olomouc)
1998/03/26 - 1998/05/06   Oscar Domínguez v Československu, Bratislava (Bratislava)
1998/03/26 - 1998/05/24   Tělo jako důkaz, Olomouc (Olomouc)
2000/08/24 - 2000/11/05   Klasika 2000: Výběr ze současné malířské a sochařské tvorby nejmladší české generace, Olomouc (Olomouc)
2003/10/16 - 2003/11/21   Kurt Gröger: Souvenir, Šternberk (Olomouc)
2006   Život věcí: Idea zátiší ve fotografii 1840-1985, sbírka Siegert / The Life of Things: The Idea of Still Life in Photography 1840-1985, the Siegert Collection, Olomouc (Olomouc)
2006/04/13   Život věcí: Komentovaná prohlídka, Olomouc (Olomouc)
2006/09/07 - 2006/10/06   Rupert Kytka: Fotografie, Šternberk (Olomouc)
2007/01/18 - 2007/03/25   Vladimír Havlík: Soft spirit. Akce, vizuální poezie, autorské knihy, objekty, kresby, obrazy 1977-2007, Olomouc (Olomouc)
2007/07/12 - 2007/09/30   Miloslav Stibor: Fotografie / Photography, Olomouc (Olomouc)
2007/10/02 - 2007/10/31   Milena Valušková: Bez ohledu na mě / Regardless of me, Olomouc (Olomouc)
2007/10/20 - 2008/01/06   Miloslav Stibor: Fotografie, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
2008/09/29 - 2008/10/04   Konkrétní a surové - Pocta Arsénu Pohribnému, Olomouc (Olomouc)
2010/03/30 - 2010/05/09   Lukáš Cetera: Ravissement / Uchvácení, Olomouc (Olomouc)
2010/11/30 - 2011/01/09   Jitka Teubalová: Ona, Olomouc (Olomouc)
2011/01/11 - 2011/02/27   Michaela Spurná: Karneval, Olomouc (Olomouc)
2011/03/08 - 2011/05/01   Rafal Siderski: Home Town, Olomouc (Olomouc)
2011/05/12 - 2011/08/28   Magdalena Abakanowicz: Život a dílo, Olomouc (Olomouc)
2011/11/10 - 2012/01/15   Jiří Doležel: Stopy paměti, Olomouc (Olomouc)
2012/01/19 - 2012/03/01   Petr Drábek: Můj domov je, kde jsem já, Olomouc (Olomouc)
2012/03/08 - 2012/05/20   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2012/03/14 - 2012/05/27   Jan Mahr: Synthetic, Olomouc (Olomouc)
2012/05/29 - 2012/09/16   Jan Langer: Století, Olomouc (Olomouc)
2012/06/06 - 2012/06/30   Miloslav Stibor: Fotografie, Olomouc (Olomouc)
2012/08/02 - 2012/08/30   Michal Kalhous: Dobrý den pane sousede, Olomouc (Olomouc)
2012/11/13 - 2013/01/31   Kristýna Erbenová: Soukromá území, Olomouc (Olomouc)
2013/10/09 - 2014/01/05   Andrzej Pawłowski: Kineformy, Genesis, Olomouc (Olomouc)
2013/11/12 - 2013/12/31   Renáta Mia Köhlerová: Poznámky o mizejícím světě, Olomouc (Olomouc)
2013/11/14 -   Století relativity: Stálá expozice výtvarného umění 20. století / Century of Relativity: Permanent exposition of fine arts of the 20th century, Olomouc (Olomouc)
2014/05/15 - 2014/09/14   Vladimír Birgus: Fotografie 1972-2014, Olomouc (Olomouc)
2014/06/12 - 2014/10/05   Vnitřní okruh v současné české fotografii, Olomouc (Olomouc)
2015/04/14 - 2015/06/14   Oldřich Malachta: Camp, Olomouc (Olomouc)
2015/07/03 - 2015/09/06   Landskrona Foto View: Czech Republic, Landskrona
2015/09/23 - 2015/11/15   Karel Kita: Marie 1922, Olomouc (Olomouc)
2015/11/02 - 2015/12/02   Petr Zatloukal: Poslední cesta, Olomouc (Olomouc)
2015/12/16 - 2016/01/31   Markéta Ondrušková: V rytmu tichého valčíku, Olomouc (Olomouc)
2016/02/23 - 2016/04/24   Lena Jakubčáková: Baba z lesa, Olomouc (Olomouc)
2016/04/26 - 2016/06/26   Martin Wágner: Kde začíná Evropa, Olomouc (Olomouc)
2016/06/30 - 2016/10/30   Jindřich Štreit: (Ne)známé fotografie 1978-1989, Olomouc (Olomouc)
2016/10/29 - 2017/01/29   Na pierwszy rzut oka / Na první pohled (Wybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku / Výběr z české fotografie 20. a 21. století), Opole
2016/11/02 - 2016/11/30   Jindřich Štreit: Nie(znane) fotografie 1978-1989, Katovice (Katowice)
2017/04/04 - 2017/06/25   Jan Němeček: Petrkov / Bratři Reynkovi, Olomouc (Olomouc)
2017/06/29 - 2017/10/29   Milena Valušková: Fotografie 1971–2017, Olomouc (Olomouc)
2018/04/20 - 2018/08/19   Abstrakce.PL: Abstrakce v polské malbě 1945-2017, Olomouc (Olomouc)
2018/11/15 - 2019/02/10   Avantgardní fotograf Jaromír Funke / Jaromír Funke: Photographer of the Avant-garde, Olomouc (Olomouc)
2019/02/28 - 2019/06/02   Místo činu: Maďarské akční umění ze sbírek Balázse Szluky a Muzea umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2019/11/14 - 2020/02/16   1989: Pohledy do sbírek MUO, Olomouc (Olomouc)
2021/06/24 - 2022/01/02   Jan Pamuła: Průkopník počítačového umění v Polsku. Systém – Emoce – Universum, Olomouc (Olomouc)
2021/06/24 - 2022/01/02   Lovení / Hunted (Universum: Trienále SEFO 2021), Olomouc (Olomouc)
2021/08/05 - 2021/10/31   Jan Pamuła: Světelné objekty, Olomouc (Olomouc)
2021/08/19 - 2021/09/17   Poezie každodennosti (Česká fotografie 60. let 20. století), Ostrava (Ostrava-město)
2022/06/02 - 2022/10/23   Bosch+Bosch Group, Olomouc (Olomouc)