Salvador Dalí

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1994   Čestmír Kafka: Obrazy, kresby, koláže, asambláže 1943-1988
2006   Adolf Hoffmeister: Visages & collages (Oeuvres des années 1926 - 1973)
2010   Salvador Dalí ve fotografiích Roberta Descharnesa
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
1995   Portrétoval jsem Salvadora Dalího, ,
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
1999   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2020   Josef Kremláček (Malíř, grafik a ilustrátor), Amaprint Kerndl, s.r.o., Třebíč (Třebíč)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1950   K některým otázkám socialistického realismu ve výtvarném umění, Výtvarné umění, 1, 3, 1950/04, 108-132
1950   Hospodářské zabezpečení tvůrčí práce (Podle referátu na I. celostátní konferenci), Výtvarné umění, 1, 5, 1950/10, 214-220
1956   Salvador Dali, čili restaurace monarchie, Výtvarná práce, 4, 18-19, 1956/11/15, 10-
1963   Počátky Skupiny 42, Výtvarná práce, 11, 19-20, 1963/11/01, 1-
1963   František Muzika, Výtvarná práce, 11, 25-26, 1963/12/31, 3-3
1965   Dvojí výročí surrealismu, Výtvarné umění, 15, 7, 1965/09/20, 316-323
1965   Man Ray je Man Ray, je Man Ray, je Man Ray, Světová literatura, 10, 3, 1965/05, 188-205
1966   O současném arménském umění, Výtvarná práce, 14, 3, 1966/02/17, 8-
1967   Půlnoční rozhovor o španělském umění , Výtvarná práce, 15, 1, 1967/01/12, 6-
1968   Světovost s otazníkem, Výtvarná práce, 16, 4, 1968/03/20, 1-6
1968   Kresby Garcia Lorcy, Výtvarná práce, 15, 25-26, 1969/03/05, 11-
1968   Zahraniční zprávy (Erotické umění), Výtvarná práce, 16, 19, 1968/11/29, 11-
1969   Nová hlediska, k nimž dospěl surrealismus..., Surrealistické východisko 1938 1968, , , 1969, 29-36
1970   Jak pracoval Gaudí, Výtvarná práce, 18, 4, 1970/02/18, 7-
1990   Podoby současného figurálního malířství, Člověk v obraze, , , 1990, 0-0
1990   Růže ran Mikuláše Medka (Malíř Mikuláš Medek (1926 - 1974)...), Naše rodina, , 31, 1990/08/01, 13-
1992   Risky a zisky (K výstavě přírůstků NG v Jízdárně Pražského hradu), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 25-26, 1992/12/10, 1-4
1993   Los aňos treinta: La extraňa pareja, el Funcionalismo y el Surrealismu (The 1930s: The Strange Bedfellows, Functionalism and Surrealism), El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, , , 1993, 292-391
1993   Třicátá léta: podivné partnerství - funkcionalismus a surrealismus, Umění pro všechny smysly, , , 1993, 124-172
1994/06   Sedm Jiří Kuběna (Sedm básní - sedm obrazů), Revolver Revue, , 26, 1994/06, 315-331
1997   Chiffren des Krieges und alogisches Kalkül, Magie der Zahl in der Kunst des 20. Jahrhunderts, , , 1997, 28-40
1997   Metrum und Metaphysik der Zeit, Magie der Zahl in der Kunst des 20. Jahrhunderts, , , 1997, 158-165
1997   Der Zahl in der Natur, Magie der Zahl in der Kunst des 20. Jahrhunderts, , , 1997, 198-202
1997   Zahlenmystik und harmonikale Ordnungen, Magie der Zahl in der Kunst des 20. Jahrhunderts, , , 1997, 230-236
1999   Deset bodů k nadrealismu, Cestou necestou, , , 1999, 14-19
1999   Umění abstraktní, Cestou necestou, , , 1999, 20-23
1999   Svět, v kterém žijeme, Cestou necestou, , , 1999, 24-29
1999   Počátky Skupiny 42, Cestou necestou, , , 1999, 49-57
1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, , , 1999, 194-228
1999   Cesta umění, Cestou necestou, , , 1999, 272-277
1999   Eros v zrcadle tvorby umělců XX. století, Eros v evropské grafice v průběhu staletí, , , 1999, 25-28
2001   Nová figurace, České umění 1938-1989, , , 2001, 318-320
2008   Krajina s fantomem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 11, 2008/05/29, 5-
2011   Láska je slepá, sex je jinde, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 5, 2011/03/10, 5-
2011   3D Surrealismus, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 6, 2011/03/24, 9-
2018   Drahá Toyen a autorský rekord od Brožíka po Foltýna, Art + Antiques, , 6, 2018/06/07, 24-25
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2003   Výstava transkripcí z díla Salvatora Dalí (Transkripce amatérsky zhotovil JUDr. Karel Šural)
2010   Salvador Dalí ve fotografiích Roberta Descharnesa / on photographs by Robert Descharnes
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
2015   Václav Chochola: Salvador Dalí, 1969
fotografie
rok vydání, název (podnázev)
1969   Salvador Dalí, Paříž
1969   Salvador Dalí s vejcem, Paříž
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2003   Amosův kalendář / The Amos calendar (Pěkný dvouletý kalendář 2004-05 / A nice, two-year calendar 2004-05)