Richard Weiner

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
? - ?   Česká škola technická, Praha ,
1906 - 1907   Eidgenössische Technische Hochschule Zürich / ETH Zürich (Federální vysoká škola technická), Curych (Zürich) ,
1906 - 1907   Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule / RWTH Aachen University (Vysoká škola technická Porýní-Westfálska), Cáchy (Aachen) ,