Walter Gropius

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1972   Walter Gropius: Stavby a projekty 1906-1969
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1982   Deutsche Kunst des 20. Jahrhunderts aus dem Busch-Reisinger Museum
2002   Central European Avant-Gardes (Exchange and Transformation, 1910-1930)
2002   Avantgarden in Mitteleuropa 1910-1930: Transformation und Austausch
2007   Laboratorium Moderne (Bildende Kunst, Fotografie und Film im Aufbruch)
2016   Černá Marie
2017   Knihovna / The Library (Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze / Books and eBooks, Collections and Databases)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1929   Die neue Baukunst in Europa und Amerika, Julius Hoffmann Verlag, Stuttgart
1931   Walter Gropius, Les Editions G. Crès et Cie, Paříž (Paris)
1960   Walter Gropius, George Braziller, Inc., New York City (New York)
1968   Malý labyrint výtvarného umění, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1999   Století designu (Průkopníci designu 20. století), Nakladatelství Slovart, s.r.o., Praha
2019   Fenomén Bauhaus (Příběh jedné školy), Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1963   Příruční slovník naučný (II. díl, G-L), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
1982   Neue Enzyklopödie der Kunst (Band 9), ,
1985   Malá československá encyklopedie (D-CH), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 2: g/l), Nakladatelský dům OP, Praha
1999   Velký slovník naučný (a/l), Diderot, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1962   Zprávy, Výtvarná práce, 10, 4, 1962/03/16, 10-10
1963   Walter Gropius osmdesátiletý, Výtvarná práce, 11, 10, 1963/07/05, 4-
1963   Archív Bauhausu vystavuje, Výtvarná práce, 11, 17, 1963/10/05, 12-12
1963   Kniha o Bauhausu, Výtvarná práce, 11, 19-20, 1963/11/01, 5-5
1963   Nové zaměření Kaufmannovy ceny za průmyslové výtvarnictví (zprávy), Výtvarná práce, 11, 19-20, 1963/11/01, 14-14
1964/04/30   Svrchovanost architektury, Výtvarná práce, 12, 7, 1964/04/30, 1-2
1965   Byt a filosofie (Dokončení z minulého čísla), Výtvarná práce, 12, 23, 1965/01/14, 6-6
1969   Auf / bau / haus (Tracking the continuities between logical positivism and avant-garde art), Umění , 44, 1, 1996, 53-73
1970   Poslední Gropiusova stavba dokončena, Výtvarná práce, 18, 18, 1970/09/01, 7-
1970   Budova bauhausu podle Gropiuse?, Výtvarná práce, 18, 16, 1970/08/04, 7-
1995   The Modernists Interior - Paradigm and Paradox, Umění, 43, 1-2, 1995, 95-100
2016   ‘To reach over the border’ (An International Conversation Between the Bauhaus and Devětsil), Umění / Art, 64, 3-4, 2016, 291-303
2021   Prvorepublikové sídliště Zelená Liška, Praha neznámá V., , , 2021, 154-189
2022   Český kubismus na trhu symbolických statků, Co je českého na umění v Čechách?, , , 2022, 284-306
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
1972   Walter Gropius: Člověk a dílo
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
2011/10   MuseumsJournal