Pavel Škranc

termín, název výstavy, místo konání
1984/02/21 - 1984/04/08   Max Švabinský: Výběr z grafického díla ze sbírek Muzea Kroměřížska Kroměříž, Pardubice (Pardubice)
1985/07/11 - 1985/09   František Hudeček: Výběr z díla, Kroměříž (Kroměříž)