Method Kaláb

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1960   Výstava z knižního díla Methoda Kalába
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1919   IV. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar (Členská výstava)
1926   Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze (XIX. výstava K.V.U Aleš v Brně)
1927   Hollar Sdružení umělců grafiků: Jarní členská výstava
1927   Výstava moderného umeleckého priemyslu v Bratislave
1928   Jarní členská výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1929   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava
1930   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava
1931   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava
1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
1954   Členská výstava (Výstava knižních ilustrací a obálek členů a hostů Hollara)
1955   První celostátní výstava užité grafiky
1958   Bilance 58
1959   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959
1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost)
1965   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965
1967   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba)
1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918 - 1968)
1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1990   Aventinská mansarda (Otakar Štorch Marien a výtvarné umění)
2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design)
2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930)
2019   Sousedé v knize / Nachabn im Buch (Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1967   Method Kaláb, mistr typograf, Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
1967   Aventinum a jeho knižní výtvarníci, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1981   Současná typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   Zeitgenössische typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1992   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917 (Teorie, kritika, polemika), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2004   Kniha v českém kubismu / Czech Cubism and the Book, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2015   Spěte sladce! / Rest in peace (Průvodce po hrobech českých typografů / The tombstones of Czech typographers), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2015   Čeští písmaři a typografové, Typo 305, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1963   Příruční slovník naučný (II. díl, G-L), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001 (V. Ka - Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2001   Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu, Knihovna Jana Drdy Příbram, Příbram (Příbram)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
[2019]   Kubismus v knižní vazbě, Český kubismus, , , [2019], 27-34
1955   Sedmdesátka Methoda Kalába, Výtvarná práce, 3, 13-14, 1955/08/14, 4-4
1955   První celostátní výstava užité grafiky, Tvar, 7, 5, 1955, 138-151
1955   Večer Methoda Kalába, Výtvarná práce, 3, 19, 1955/10/28, 9-
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1957   Výstava v Novém Městě na Moravě, Výtvarná práce, 5, 17, 1957/09/06, 8-9
1960   Klasik české typografie, Výtvarná práce, 8, 16, 1960/08/22, 8-
1963   Za Methodem Kalábem, Výtvarná práce, 11, 24, 1963/12/19, 9-
1971   Česká knižní typografie a grafika po roce 1945, Glosy ze Strahova, , 13/14, 1971, 26-30
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1969   Tschechische angewandte Kunst und Industrial Design von 1918-1968 (Verzeichnis der Ausstellungsgegenstande)
1991   Český kubismus 1909–1925
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1968   Malá galerie naší polygrafie