František Žákavec

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1921   Josef Šejnost: Výběr medailí a plaket
1922   První Národní shromáždění československé (Kresby z let 1919 - 1920)
1924   Alois Doležel soubor prací s úvodním textem prof. Dra. Františka Žákavce
1924   Vojtěch Hynais 1854-1924
1928   Československému vojsku: Souborná výstava Jindry Vlčka (Pod protektorátem náčelníka hlavního štábu armádního generála Jana Syrového)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1920   Kreslíři ze Šibeniček
2018   Čas, čas, čas... v umění 19. století
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1920   Štencova ročenka vydaná na oslavu stoletého výročí narozenin Josefa Mánesa, Grafický kabinet Jan Štenc, Praha
1921   Prázdniny 1921 (Slovem doprovází Fr. Žákavec), Grafický kabinet Jan Štenc, Praha
1935   Sváteční člověk (Vzpomínky přátel a ctitelů na českého biskupa Antonína Podlahu o třetím výročí jeho smrti), Růžena Klimakovská, Praha
1941   Dílo Václava Rabasa (1908 - 1941), Družstevní práce, Praha 1
1988   Josef Mánes a umělecká rodina Mánesů, Melantrich, nakladatelství, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1920   „Šibeničky“, Kreslíři ze Šibeniček, , , 1920, 5-13
1920   Umění, Naše doba, 27 (1919–1920), 8, 1920/05/20, 626-631
1920   Výtvarné umění, Naše doba, 28 (1920–1921), 2, 1920/11/20, 149-151
1921   CUB čili Grafikové Umělecké Besedy: Výstava v salonu Topičově, Národní listy, 61, 103, 1921/04/16, 4-4
1921   Výstavy žáků uměleckých škol pražských, Národní listy, 61, 151, 1921/06/04, 4-4
1921   Výstava Slávy Tondrové-Zátkové: (V saloně Topičově, červen), Národní listy, 61, 169, 1921/06/22, 5-5
1921   Výstava státního ústavu pro domácký průmysl (Topičův salon, červenec), Národní listy, 61, 204, 1921/07/27, 4-4
1921   Výstava obrazů Paula Hogga (V saloně Topičově), Národní listy, 61, 246, 1921/09/08, 5-5
1921   Dva krajináři (Výstava Fr. Holana v salonu Topičově, Rud. Trägra v salonu Rubešově), Národní listy, 61, 287, 1921/10/19, 5-5
1921   Václav Radimský: Výstava obrazů v Topičově saloně, Národní listy, 61, 312, 1921/11/13, 9-10
1921   Výtvarné umění, Naše doba, 28 (1920–1921), 8, 1921/05/20, 628-631
1921   Herci ze dřeva: (Loutkářská výstava prof. dra. Jindř. Veselého v Topičově salonu), Národní listy, 61, 340, 1921/12/11, 10-10
1922   Obrazy ze Španělska (Výstava obrazů ze Španěl a ciziny Milady Šindlerovy v saloně Topičově), Národní listy, 62, 57, 1922/02/26, 5-5
1922   Malíř zvířat (Výstava Vojt. Hynka Popelky v Topičově salonu), Národní listy, 62, 95, 1922/04/06, 4-4
1922   Z výstav, Národní listy, 62, 126, 1922/05/09, 4-4
1922   Hanzenova moře (Výstava obrazů Alekseje Hanzena v Topičově saloně), Národní listy, 62, 27, 1922/01/27, 5-5
1922   Výstava obrazů Zdenky Liebscherové-Čechové (Topičův salon, v březnu), Národní listy, 62, 68, 1922/03/09, 5-5
1923   Emanuel Krescenc Liška (Souborná výstava jeho obrazů v Topičově saloně, do 21. ledna), Národní listy, 63, 14, 1923/01/16, 5-5
1923   Výstava Daumierových litografií, Národní listy, 63, 40, 1923/02/11, 5-5
1923   Dřevorytec Ostravska (Výstava Ferd. Duši, Jóži Kubíčka a arch. Čeňka Vořecha v Topičově salonu), Národní listy, 63, 85, 1923/03/28, 4-4
1923   Třicátá výstava Sdružení českých umělců grafiků „Holár" (Členská výstava v Topičově saloně, duben), Národní listy, 63, 114, 1923/04/27, 4-4
1923   Zoologická výstava v obrazích (Výstava obrazů F. X. Procházky v Saloně Topičově), Národní listy, 63, 128, 1923/05/11, 5-5
1923   Výstava G. U. B. (čili Grafiků Umělecké Besedy v Topičově saloně), Národní listy, 63, 169, 1923/06/22, 4-4
1923   Jan Zrzavý, Národní listy, 63, 256, 1923/09/18, 9-9
1923   Druhá výstava veselých kreseb dra. Desideria (31. výstava „Hollara", do 21. října v Topičově salonu), Národní listy, 63, 277, 1923/10/09, 4-4
1923   Výstava obrazů Aloise Bílka..., Národní listy, 63, 309, 1923/11/10, 4-4
1923   Výstava bratří Hlaviců (V Topičově saloně, do 2. prosince), Národní listy, 63, 322, 1923/11/23, 4-4
1923   Krkonoše ve čtyřech ročních dobách (Výstava cyklu obrazů F. K. Hrona v Saloně Topičově, v prosinci), Národní listy, 63, 341, 1923/12/13, 4-4
1924   Malířova obrana Lužice (Druhá řada obrazů Ludvíka Kuby „Z Lužice" v salonu Topičově v lednu), Národní listy, 64, 19, 1924/01/19, 4-4
1924   Potštýn v obrazích, Národní listy, 64, 40, 1924/02/10, 4-4
1924   Výstava obrazů Boženy Jelínkové, Národní listy, 64, 68, 1924/03/09, 5-5
1924   Z výstavy krajinářů (Výstava A. A. Zahela v Topičově saloně a výstava B. Mudrocha v Rubešově galerii), Národní listy, 64, 102, 1924/04/12, 9-9
1924   Členská výstava „Hollara" (V Saloně Topičově), Národní listy, 64, 135, 1924/05/16, 9-9
1924   Výstava Sdružení výtvarných umělců severočeských, Národní listy, 64, 155, 1924/06/05, 4-4
almanach
rok vydání, název (podnázev)
1917   Novákův almanach 1918