Božena Volejníková

kolektivní
termín, název výstavy, místo konání
1973/07 - 1973/09   Pražské motivy v grafice a kresbě, Galerie Hollar, Praha