Josef Malejovský

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1989   Panorama of Czech Fine Arts (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1989   Panorama der tschechischen bildenden Kunst (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband), ,
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1950   Na dnešní výtvarné frontě, Výtvarné umění, 1, 1, 1950/01/15, 35-48
1953   Naši výtvarníci v Sovětském svazu, Výtvarná práce, 1, 27, 1953/10/30, 7-
1954   Nová nákupní komise, Výtvarná práce, 2, 10, 1954/05/21, 7-
1954   IV. úkolová akce 1954, Výtvarná práce, 2, 10, 1954/05/21, 7-
1954   Cesta do Sovětského svazu, Výtvarná práce, 2, 11, 1954/06/04, 4-5
1954   750 návrhů v gottwaldovské soutěži, Výtvarná práce, 2, 11, 1954/06/04, 4-
1954   Seznam členů poroty pro posouzení výtvarných návrhů..., Výtvarná práce, 2, 16-17, 1954/09/03, 15-
1955   K návrhu stanov výběrového svazu, Výtvarná práce, 3, 23, 1955/12/06, 11-
1955   Kdo je delegátem?, Výtvarná práce, 3, 25-26, 1955/12/31, 2-
1956   Celostátní konference delegátů ÚSČSVU rozhodla o utvoření..., Výtvarná práce, 4, 2, 1956/02/10, 1-2
1956   Soutěž na návrh medaile za zásluhy o čs. tělesnou výchovu a sport, Výtvarná práce, 4, 3, 1956/02/22, 10-
1956   Zpráva o činnosti přípravného výboru, Výtvarná práce, 4, 4, 1956/03/07, 11-
1956   Změny ve složení porot, Výtvarná práce, 4, 7, 1956/04/20, 6-
1956   Soutěž na plastiku pro čs. exposici na Světové výstavě v Bruselu roku 1958, Výtvarná práce, 4, 11, 1956/07/06, 11-
1956   Soutěž na plastiku pro Brusel, Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 15-
1956   Výsledek soutěže na památník Jan Žižky v Trocnově, Výtvarná práce, 4, 17, 1956/10/25, 11-
1956   Ustavující konference Svazu čs. výtvarných umělců, Výtvarná práce, 4, 18-19, 1956/11/15, 2-
1956   Bilance světa pro svět lidštější, Výtvarná práce, 4, 18-19, 1956/11/15, 8-
1956   Výsledky soutěží (Na pamětní minci Komenského), Výtvarná práce, 4, 20-21, 1956/12/05, 15-
1956   Výsledky soutěže na pomník A Staškovi a I. Olbrachtovi , Výtvarná práce, 4, 22-23, 1956/12/19, 11-
1956   Výsledky soutěže na sousoší pro Brusel, Výtvarná práce, 4, 24-26, 1956/12/31, 15-
1956   Výsledky soutěže na korunovanou minci, Výtvarná práce, 4, 24-26, 1956/12/31, 15-
1956   Soutěž na návrh mosaiky pro nádražní halu v Pardubicích, Výtvarná práce, 4, 24-26, 1956/12/31, 15-
1956   Návrh mince o hodnotě 1 Kčs, Výtvarná práce, 4, 12, 1956/07/27, 11-
1956   Anonymní soutěž na vybudování památníku Jana Žižky v Trocnově, Výtvarná práce, 4, 1, 1956/01/18, 11-
1956   Výsledek soutěže na pomník Jakuba Arbesa, Výtvarná práce, 4, 1, 1956/01/18, 11-
1957   Nové soutěže, Výtvarná práce, 5, 1, 1957/02/02, 11-
1957   Zprávy z presidia svazu, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 15-
1957   Výsledek soutěže na návrh mosaiky pro..., Výtvarná práce, 5, 21, 1957/11/08, 11-
1959   IV. celostátní přehlídka československého výtvarného umění, Výtvarná práce, 7, 5, 1959/03/17, 1-2
1959   Udělení státní ceny Kl. Gottwalda, Výtvarná práce, 7, 8, 1959/05/19, 2-
1959   Delegáti SČSVU na Sjezd socialistické kultury , Výtvarná práce, 7, 9, 1959/06/04, 3-
1960   Vláda republiky udělila na návrh hlavní poroty..., Výtvarná práce, 8, 9-10, 1960/05/17, 2-4
1960   Nově zvolení členové ústředního výboru SČSVU, Výtvarná práce, 8, 23-24, 1960/12/14, 2-
1961   Zo snemovania slovenských výtvarníkov, Výtvarná práce, 9, 5, 1961/03/15, 2-3
1961   Umělecká soutěž k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce, 9, 12, 1961/06/26, 2-3
1961   Výzva umělcům celého světa, Výtvarná práce, 9, 22, 1961/11/14, 5-6
1961   Josef Malejovský s Janem Spurným zahájili..., Výtvarná práce, 9, 23, 1961/11/28, 11-
1962   Poznámky z Moskvy, Výtvarná práce, 10, 7, 1962/05/04, 12-
1965   Výsledky umělecké soutěže k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce, 13, 10-11, 1965/06/18, 9-
1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce, 12, 23, 1965/01/14, 3-
1977   Výtvarní umělci k Říjnu, Lidová demokracie, , , 1977/12/10, -
1977   Umění a život, Výtvarná kultura, 1, 1, 1977, 6-28
1977   Realismus a socialistický realismus, Výtvarná kultura, 1, 2, 1977, 1-12
1978   Zasedal Ústřední výbor Svazu českých výtvarných umělců (Kronika), Výtvarná kultura, 2, 5, 1978, -
1979   Výstava pedagogů vysokých škol uměleckého směru (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 3, 6, 1979, 58-58
1979   Zahraniční činnost SČVU v roce 1978 (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 2, 1979, -
1979   Společné prohlášení československých uměleckých svazů k čínské agresi, Výtvarná kultura, 3, 2, 1979, -
1979   Vyznamenání (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 4, 1979, -
1979   Přehled významných realizací za rok 1977 (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 5, 1979, -
1979   Přehled významných realizací za rok 1978 (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 6, 1979, -
1980   Národní galerie jubilující, Výtvarná kultura, 4, 6, 1980, 1-13
1980   Výstavní bilance monumentální a komorní plastiky, Výtvarná kultura, 4, 5, 1980, 26-34
1981   Umění epochy socialismu, Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, 10-18
1982   Lidice v českém výtvarném umění (Příspěvek k typologii a ikonografii), Výtvarná kultura, 6, 6, 1982, 10-14
1983   35. výročí Vítězného února (Socialistické umění - umění pravdy a života), Výtvarná kultura, 7, 1, 1983, 2-11
1984   K tvorbě životního prostřední v socialistickém Československu - spolupráce české architektury a výtvarného umění, Výtvarná kultura, 8, 1, 1984, 2-9
1985   Vztah architektury a výtvarného umění (V historii posledních čtyřiceti let), Panorama 1/85, , , 1985/01, 16-23
1985   Sochařská tvorba v architektuře, České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, , , 1985, 17-22
2008   Vojtěch Václav Štech, Paměť Prahy, , , 2008, 384-385
2016   „Stvoření nového člověka“ (Dům československých dětí na Pražském hradě v šedesátých letech 20. století), Umění / Art, 64, 5, 2016, 394-411
2019   Radlická (X. Úsek metra III. B), Metroart, , , 2019, 141-
2019   Nové Butovice (Dukelská) (X. Úsek metra III. B), Metroart, , , 2019, 146-149