Josef Malejovský

rok udělení, název ceny, druh, poznámka
1959   Laureát státní ceny Klementa Gottwalda, _,
1964   Řád práce, _,
1974   Národní umělec, _,
1976   Laureát státní ceny Klementa Gottwalda, _,
1977   Řád republiky, _,
1979   Řád Vítězného února, _,
1980   Laureát státní ceny Klementa Gottwalda, _,
1984   Řád republiky, _,
1987   Cena Antonína Zápotockého, _,