Josef Malejovský

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1966   Josef Malejovský: Reliéfy a plastiky pro architekturu
1986   Josef Malejovský
1988   Josef Malejovský: Výběr z díla
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940
1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze
1943   Mánes 1943 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes)
1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst)
1944   Kresby, akvarely a drobná plastika / Zeichnungen, Aquarelle und Kleinplastik
1944   Mánes 1944 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes / Mitgliederausstellung des Vereins bildender künstler Mánes)
1946   Mánes 1946
1946   Člověk a práce
1946   Mladé české sochařství
1947   Generace Mánesa 1939-1947
1947   Mánes 1947
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu
1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
1949   Sculptura cehoslovaca
1949   Tjeckoslovakisk konst
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu (Výstava obrazů a soch z let 1918-1949)
1950   I. členská výstava 1950
1950   Členská výstava S.V.U. Mánes
1951   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur
1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951
1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
1952   III. členská výstava
1952   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur
1952   Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1954   Výtvarníci a kniha
1954   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1956   Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců
1957   IV. Bienal do museu de arte moderna
1958   Skupina 58
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1959   Tšekkoslovakian nykytaidetta / Tjeckoslovakisk nutidskonst
1960   Soudobé české malířství 1945 - 1960
1960   Skupina 58
1960   České sochařství 1945–1960
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1962   Skupina 58
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1965   Ohlasy světových válek v českém výtvarném umění
1965   XXV. Východočeský umělecký salón 1965
1967   Skupina 58
1967   Nové přírůstky a nákupy
1967   Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS)
1969   2. pražský salón
1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1971   Výtvarníci straně
1971   Sociální a pracovní motiv v české grafice po r. 1918
1972   Malé sochařské formy a sochařská kresba I.
1972   1945 - Praha vítající (Výstava obrazů, soch a grafiky)
1973   Výtvarní umělci k 25. výročí Února
1973   Obrazy o lidech (Figurální malba, plastiky, portréty ze sbírek)
1973   Čeští sochaři, spolutvůrci životního a pracovního prostředí
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975   České výtvarné umění XX. století
1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1975   Tschechische kleinplastiken, medaillen und zeichnungen
1976   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ)
1977   Výtvarní umělci Velikému říjnu
1977   Sochy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1979   Výstava pedagogů vysokých škol uměleckého směru (K celostátní konferenci učitelů v Praze v dubnu 1979)
1979   Z komorní tvorby sochařů Prahy 2
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei (Malerei - Graphik - Plastik)
1980   Tshekkoslovakialaisia kuvia / Tjeckoslovakiska bilder
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
1981   Lidé práce, bojů a vítězství
1982   Lidice ve výtvarném umění
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1983   Přírůstky uměleckých děl 1979-1982 (výběr) (K 20. výročí činnosti galerie v Hradci Králové)
1983   Československé pamětní mince a medaile 1948-1983 (Nerealizované návrhy československých pamětních mincí)
1984   České výtvarné umění 20. století
1984   Bojující umění (Obrazy, plastiky)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   A mai csehszlovák szobrászat
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců)
1987   Současná česká medaile a plaketa (Přehlídka prací z let 1979-1986)
1987   Z ateliérů medailérů
1987   Český portrét 1877–1987
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1987   Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1987   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Praha - Paříž (Umění a umělci na československé a francouzské medaili XX. století)
1988   Umění na známkách (Praga 1988)
1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
1988   Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988
1989   České sochařství 1948/88
1992   Lidice ve výtvarném umění (Lidice 1942 - 1992)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
1958   Die bildende Kunst der Tschechoslowakei, Orbis, Praha
1963   Josef Malejovský, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Výstavy současného umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Umění a doba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   Návštěvy v ateliérech, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Současné české a slovenské umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Súčasné české a slovenské umenie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1993   Československé bankovky, státovky a mince 1919-1992, Lunarion, Praha
2000   Sochy v Praze 1980-2000 / Sculptures in Prague 1980-2000 (Současné sochařství v pražském veřejném prostoru / Contemporary sculpture in Prague public space), Agentura Kdo je kdo, _
2010   Umění českého západu (Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925-1951), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1966   Příruční slovník naučný (III. díl, M-Ř), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1981   Ilustrovaný encyklopedický slovník (j - pri), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1983   Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1950   Soutěž na pražskou pomníkovou sochu J. V. Stalina, Výtvarné umění, 1, 3, 1950/04, 140-143
1953   Naše sochařství věrno slavné tradici, Výtvarná práce, 1, 21, 1953/08/07, 1-
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1954   Naše účast na benátské Biennale, Výtvarná práce, 2, 15, 1954/07/29, 8-
1954   Sbírka českého sochařství (K otevření výstavy Národní galerie na Zbraslavi), Výtvarná práce, 2, 20, 1954/10/15, 1-2
1955   Porota III. přehlídky československého výtvarného umění 1955, Výtvarná práce, 3, 3, 1955/02/11, 8-
1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 3, 5, 1955/03/11, 9-
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1957   Sochařská žatva 1956, Výtvarná práce, 5, 1, 1957/02/02, 8-10
1957   Co vystavujeme v Sao Paolo, Výtvarná práce, 5, 19, 1957/10/11, 11-
1958   XXIX. Biennale v Benátkách, Výtvarná práce, 6, 13-14, 1958/07/24, 16-
1958   Skupina 58, Výtvarná práce, 6, 21, 1958/12/02, 5-
1959   Z pražských výstav - listopad, Výtvarné umění, 9, 1, 1959/04/20, 35-37
1959   Josef Malejovský, Výtvarné umění, 9, 7, 1959/11/14, 301-305
1959   Nové umění Československa, Výtvarná práce, 7, 6, 1959/04/20, 12-
1960   Sochařství na IV. přehlídce čs. výtvarného umění, Výtvarná práce, 8, 3, 1960/02/08, 3-4
1960   Skupina 58 vystavuje, Výtvarná práce, 8, 23-24, 1960/12/14, 11-
1962   Zasedání mezinárodního přípravného výboru výstavy umění socialistických zemí v Praze, Výtvarná práce, 10, 11, 1962/06/21, 2-
1966   Křižovatky a zvraty, Rudé právo, 47, 304, 1966/11/04, 2-2
1966   Z pražských výstavních síní, Lidová demokracie, 22, 298, 1966/10/28, 5-5
1966   Josef Malejovský vystavil..., Výtvarná práce, 14, 26, 1966/12/29, 5-
1970   Die tschechische bildhauerei des XX. jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart), Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts, , , 1970, -
1977   Josef Malejovský, Výtvarná kultura, 1, 3, 1977, 49-54
1979   Jubilea (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 2, 1979, -
1981   Návštěva u Josefa Malejovského, Návštěvy v ateliérech, , , 1981, 72-76
1987   Myšlenky vyjádřit slovy umění (Přehlídka prací pražských členů SČVU v Mánesu), , , , , -
1988   Česko-slovenské sochařství ve Varšavě, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 18, 1988/11/22, 6-
1988   Východočeská galerie v Pardubicích..., Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 0, 1988/01/07, 4-
2012   Umění ve veřejném prostoru - srovnání areálu dostavby Národního divadla a areálu letiště v Ruzyni, Zprávy památkové péče, 72, 5, 2012, 381-388
www
rok vydání, název (podnázev)
  Josef Malejovský (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1986   Josef Malejovský
1988   Josef Malejovský: Výběr z díla
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1959   Skupina 58
1960   Skupina 58
1962   Skupina 58
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2005   Aukce (Mladé umění 1998 - 2005, Oficiální umění 1960 - 1989)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
dílo
rok vydání, název (podnázev)
  Soutěžní návrh na pomník J. V. Stalina (Malejovský)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
  Galerie české plastiky (ART Holding Praha, a.s.)
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2000   Milenium 2000/ 20001
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1961   Sbírka českého sochařství
1962   Sbírka českého sochařství ve zbraslavském zámku
1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století
1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí)
1986   Galerie Roudnice
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Collection de sculpture tchéque
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1947   Členská výstava S.V.U. Mánes
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1979   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
1982   Seznam členů SČVU vyznamenaných řády, čestnými tituly, státními vyznamenáními a cenami za uplynulé období 1977-1982
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
1984   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
1988   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)