Jan Solovjev

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1987   Jan Solovjev
1987   Jan Solovjev: Obrazy, kresby, plastiky
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1945   Výstava studentů výtvarníků
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1956   Výstava knižních ilustrací a obálek členů a volné grafiky a ilustrací hostů Hollara (191)
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1959   SČUG Hollar (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
1960   Výtvarníci k 15. výročí ČSR
1964   Jaroslava Solovjevová, Jan Solovjev
1965   Umělci dnešku
1969   Socha a město
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   Výtvarní umělci východních Čech k 35. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Žáci Fillovy školy (Obrazy, grafika, plastiky)
1989   Pět malířů z Turnova (Jaroslav Klápště, Dalibor Matouš, Ludmila Matoušová, Jan Solovjev, Jaroslava Solovjevová)
1990   Žáci Fillovy školy
2008   Fillovi žáci (Katalog k výstavě třiceti pěti výtvarných umělců)
2015   Umění Pojizeří (55)
nedatováno   Kolektiv severočeských výtvarníků
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2008   Socha a město Liberec 1969, Spacium, o.p.s., Liberec (Liberec)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2004 (XIV. Sh - Sr), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1953   Zdařilá výstava v Turnově, Výtvarná práce, , 25, 1953/10/02, 4-
1958   Výstava libereckých výtvarníků, Výtvarná práce, 6, 3, 1958/02/22, 7-
1961   Výstava liberecké pobočky, Výtvarná práce, 9, 5, 1961/03/15, 7-8
1962   Kronika, Výtvarná práce, 10, 16, 1962/09/14, 11-11
1963   Přehled výstav, Výtvarná práce, 11, 13-14, 1963/08/17, 15-
1964   Výstavy a realizace, Výtvarné umění, 14, 1, 1964/01/31, 37-38
1964   Pražské výstavy v dubnu, Výtvarná práce, 12, 8, 1964/05/15, 2-0
1968   Kronika, Výtvarná práce, 16, 15, 1968/08/16, 2-2
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1968   Jan Solovjev: Lidové sochy na Turnovsku a Semilsku (fotografie)
1972   Jan Solovjev: Obrazy z dovolené a malé plastiky
1997   Jan Solovjev: Obrazy, sochy, kresby, grafika
1998   Jan Solovjev: Výběr z díla (obrazy, sochy, grafika, ilustrace)
2003   Jan Solovjev: Obrazy a sochy
2007   Jan Solovjev: Akvarely z domova a cest
neuveden   Jan Solovjev: Obrazy
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2009   Socha a město Liberec 1969. Výstava o výstavě Liberec 2009
album
rok vydání, název (podnázev)
1982   Pocta Emilu Fillovi od českých a slovenských výtvarných umělců
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
plakát
rok vydání, název (podnázev)
2015   Umění Pojizeří (55)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
soubor fotografií
rok vydání, název (podnázev)
1969   Socha a město