Jiří Sobotka

instituce, obec
Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha(CZ)