Jiří Sobotka

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1986   Jiří Sobotka: Plastiky, kresby
1986 -   Jiří Sobotka
1991   Jiří Sobotka: Plastiky
1992   Jiří Sobotka (Galerie Fronta)
1992   Jiří Sobotka (Galerie výtvarného umění, Cheb)
1994   Jiří Sobotka: Anamnésis
1994   Jiří Sobotka
2001   Jiří Sobotka: Matutina
2003   Jiří Sobotka: Modulato Cantabile
2015   Jiří Sobotka: Skororetro
nedatováno   Jiří Sobotka
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1981   1. Bienále tvorby mladých výtvarníků jihomoravského kraje
1983   20 mladých malířů, sochařů, architektů, absolventů AVU v Praze
1983   II. bienále tvorby mladých výtvarníků Jihomoravského kraje
1984   Drobná plastika v tvorbě jihomoravských výtvarníků
1984   Sochařské setkání 84
1984   Přehlídka mladých brněnských výtvarníků 1984
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje
1985   3. bienále tvorby mladých výtvarníků Jihomoravského kraje
1986   Nová tvorba ´85 (Z výsledků tvůrčích pobytů mladých výtvarných umělců)
1986   Brněnští výtvarníci
1987   4. bienále tvorby mladých výtvarníků Jihomoravského kraje
1987   Mladé setkání 87 (IV. trienále tvorby mladých výtvarníků regionu a jejich hostů)
1988   8 (Jiří Beránek, Kurt Gebauer, Jozef Jankovič, Vladimír Kokolia, Karel Nepraš, Jiří Sobotka, Jiří Sopko, Laco Teren)
1989   Malba a plastika mladých
1989   Pracovní setkání v Přední Kopanině
1990   Brněnský okruh: Mladí brněnští výtvarníci a jejich hosté
1991   Hapestetika 2
1992   Možnosti drobné plastiky (Z moravské tvorby 1988-1992)
1993   Šedá cihla 34/1993
1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění)
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
1996   Ticho pro dvanáct hlasů
1997   Sovinec 1995 - 1997
1997   Pardubické valy 1997
1998   Sochařské sympozium Brněnský plenér 1998
1999   Dílna 99 (Mikulovské výtvarné sympozium, šestý ročník)
1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999
1999   Podle / After Ikebama (Tomáš Lahoda podle Tomáše Lahody, Jiří Sobotka podle Tomáše Lahody / Tomáš Lahoda after Tomáš Lahoda, Jiří Sobotka after Tomáš Lahoda)
1999   Gansova muzejní a vlastivědná společnost Moravský Beroun (Katalog výstav (1994 - 1998))
2000   Melancholie
2004   V rytmu letu bělásků / Im Schmetterlingsklang
2005   Dílna 05 (Mikulov Art Symposium XII)
2010   Brněnská osmdesátá
2012   Houby v Brně (Divadlo Reduta, ND Brno, 18.1.-30.3.2012)
2013   Plošná věc / Flat Thing (20. mikulovské výtvarné symposium "dílna" 2013 / 20th Mikulov art symposium "dílna" 2013)
2013   Od moderny po současnost 1945-2013
2014   Paměť FAVU - Sonda jednoho ročníku
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1999   Přesahy výtvarného Brna, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
2004   Přišel jsem pozdravit sochy, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
2021   Sochařské Brno 1989–2019 / Sculpture in Brno 1989–2019, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2000   Splátka na dluh (Dokumentace českých výtvarníků narozených v padesátých letech / Czech artists born in the 1950s and 1960: a record), Torst, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2004 (XIV. Sh – Sr), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1989   Jiří Sobotka, Malba a plastika mladých, , , 1989, 0-0
1996   Enigmatická příroda, Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten, , , 1996, 69-72
1997   Protože víme, že neexistuje žádný rychlokurz..., Pardubické valy 1997, , , 1997, 0-0
1999   Nové sochy pro brněnskou přehradu, Prostor Zlín, 7, 1, 1999, 8-10
2012   Brněnské podhoubí, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 6, 2012/03/22, 4-
2013   Jiří Sobotka - Season of the Witch, Rozhled - informace o výstavách ve městě Brně, které se uskutečnili či právě probíhají, , 7, 2013/12/13, 10-11
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1985   Jiří Sobotka: Kresby
1986   Jiří Sobotka: Plastiky / Kresby
1986   Jiří Sobotka: Plastiky, kresby
1990   Jiří Sobotka: Kresby
1991   Jiří Sobotka: Sochy
1992   Jiří Sobotka: Plastiky
1992   Jiří Sobotka: Plastiky, objekty a instalace
1992   Jiří Sobotka (nástěnné a jiné práce)
1994   Jiří Sobotka: Anamnésis
1994   Jiří Sobotka: Sochy
1997   Jiří Sobotka: Perfektní stíny navždy
1997   Jiří Sobotka: Nová krajina (Objekty, kresby)
2001   Jiří Sobotka: Matunina
2001   Jiří Sobotka: E - matutinum
2003   Jiří Sobotka: Modulato Cantabile
2003   Jiří Sobotka: Modulato Cantabile (dernisážové letní setkání)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1988   8 (Jiří Beránek, Kurt Gebauer, Jozef Jankovič, Vladimír Kokolia, Karel Nepraš, Jiří Sobotka, Jiří Sopko, Laco Teren)
1989   Objekty, sochy, instalace v Technickém muzeu
1990   Brněnský okruh (Mladí brněnští výtvarníci a jejich hosté)
1993   Šedá cihla 34/1993
1993   Marian Palla, Přírůstky
1996   Ticho pro dvanáct hlasů
1996   Opakované příběhy - Tradice v novém
1997   Jan Ambrůz: O lehkosti a tíži: Přírůstky
1998   Brněnský plenér ´98 (Sochařské sympozium)
1999   Tetraeder (Jiří Sobotka, Petr Veselý, Petr Kvíčala, Vladimír Kokolia)
2004   V rytmu letu bělásků
2005   Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka)
2005   Dílna 05 (Mikulov Art Symposium XII)
2005   Privátní pohled (pokračování výstavy v Domě pánů z Kunštátu)
2006   Atelier open (2. ročník otevřených ateliérů)
2009   POTPOURRI (Prodejní výstava)
2011   Sbírka /výběr/ Mikulovská výtvarná sympozia Dílna 1994 - 2010
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2004   V rytmu letu bělásků / Im Schmetterlingsklang
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1988   8
1989   Objekty, sochy, instalace v Technickém muzeu
1989   Objekty, sochy, instalace v Technickém muzeu
1993   Šedá cihla 34/1993
program
rok vydání, název (podnázev)
1997   Východočeská galerie v Pardubicích červenec srpen září 1997 (Pardubické valy Brabenec Císařovský Eliáš Gabriel Milkov Plieštik Sobotka Suška)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (4)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1990   Výstava výsledků stipendií za rok 1989 - malíři, sochaři, grafici
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1989   Malba a plastika mladých
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2005   Mikulovské výtvarné sympozium 'dílna' 2005