Nikola Giacintová

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2015   Tři nejlepší písma na světě (Ateliér tvorby písma a typografie, UMPRUM, 2013)
2015   The Three Best Typefaces in the World (Studio of Type Design and Typography, AAAD, 2013)
2015   Iniciály 2013
2015   Initials 2013
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2013   Proto (Grafický design a současné umění ), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha