Pavel Sivko

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1985   Pavel Sivko: Kresby, grafiky, ilustrace
1989   Pavel Sivko
2008   Pavel Sivko: Zatím… (Grafiky, kresby , ilustrace… atd.)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1973   Jitka Walterová, Pavel Sivko, Vladimír Novák (Kresby, grafika, ilustrace)
1973   Knižní ilustrace v boji proti fašismu (v edici NV - ČSPB 1963-1973)
1976   Žena v současné tvorbě (Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy)
1976   Umění mladých (Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých k 30. výročí založení Mezinárodního svazu studenstva)
1977   10 let Lyry Pragensis (Grafika - Bibliofilské tisky - Plastiky - Zvukové nahrávky)
1978   Międzynarodowe triennale rysunku / The international drawing triennial
1978   Pavel Sivko, Michal Vitanovský
1979   Mladá česká grafika v AJG
1980   IX. bienále užité grafiky Brno 1980 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1981   Hudba a výtvarné umění
1983   Nejhezčí dětem (Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1982)
1984   XI. Bienále užité grafiky Brno 1984 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1987   Soudobí ilustrátoři klasické literatury v Lidovém nakladatelství
1988   Výtvarníci animované tvorby
1988   XIII. bienále užité grafiky Brno 1988
1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
1989   Súčasná československá ilustrácia detskej knihy
1989   Bienále ilustrácií Bratislava
1990   Současná česká kniha
1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93
1996   Bienále české grafiky Ostrava 1996
2001   Nejkrásnější české knihy konce 20. století
2002   8. festival komorní grafiky
2002   Výstava výtvarných prací z Mezinárodního plenéru Pardubice 2000
2002   Aukce umělecké grafiky z darů šlenů SČUG Hollar ve prospěech zdravotně postižených povodněmi
2003   9. festival komorní grafiky
2004   X. festival komorní grafiky
2005   XI. festival komorní grafiky
2005   Les arts graphiques tcheques
2006   Grafické techniky 4 (Litografie)
2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth)
2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR)
2009   Kresby členů SČUG Hollar
2010   Pocta profesoru Zdeňku Sklenářovi
2013   Jubilanti Hollaru 2013
2014   Franz Kafka dans les Beaux-Arts tchèques
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2008   Současní tvůrci exlibris z okruhu SSPE, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2004 (XIV. Sh - Sr), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1989   Pavel Sivko: Ilustrace, kresby, grafika
1998   Pavel Sivko: Ilustrace pro děti
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1987   Soudobí ilustrátoři klasické literatury v Lidovém nakladatelství. Daisy Mrázková: Kresby
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
2006   Grafické techniky 4 (Litografie)
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2006   His Master´s Freud
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2009   Grafika (Žáci VŠUP prof. Zdeňka Sklenáře)
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2014/07   Nová tvorba
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2006   3. adventní aukce uměleckých děl
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
bibliografický katalog
rok vydání, název (podnázev)
1990   35 let Odeonu (Knihy oceněné 1953 - 1987)
e-mail
rok vydání, název (podnázev)
2007   Pane Hůlo, žádnou pozvánku se seznamem autorů…
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1982   Nejhezčí dětem (Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1981)
1997   Lyra Pragensis. Grafika, bibliofilie
1999   Současná česká ilustrace
2001   7. festival komorní grafiky
2003   Jubilanti Hollaru 2003
2006   XII. festival komorní grafiky
2009   XV. Festival komorní grafiky
2014   Kámen barvy papír (Litografická dílna Petra Korbeláře)
katalogový list kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
  Galerie eS
seznam
rok vydání, název (podnázev)
1976   Seznam kreseb a grafických listů, předaných Grafické sbírce z pozůstalosti po Josefu Sudkovi
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
svatební oznámení
rok vydání, název (podnázev)
1973   Jitka a Pavel
zadání/propozice
rok vydání, název (podnázev)
2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)