Jana Sigmundová

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1958 - 1964   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha , Muzika František