Jaroslava Severová

termín, název výstavy, místo konání
1997/10/09 - 1997/11/08   Hollar 80 1917 - 1997. Grafická tvorba členů SČUG Hollar k 80. výročí založení, Praha
2007/03/28 - 2007/04/22   Grafické techniky 5. Serigrafie a digitální tisk, Praha
2008/07/08 - 2008/07/21   Miroslav Škaloud: Počítačové grafiky, Praha