Jaroslava Severová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1967   Jaroslava Severová
1970   Jaroslava Severová
1971   Jaroslava Severová: Grafika
1978   Jaroslava Severová: Grafika
1980   Jaroslava Severová: Grafika
1986   Jaroslava Severová: Grafika
1988   Jaroslava Severová: Plechy a grafika
1990   Jaroslava Severová: Kresby, grafika, instalace
1992   Jaroslava Severová: Grafika
1996   Jaroslava Severová: 96
1998   Jaroslava Severová: Konec i počátek / the end as well as the beginning
2004   Jaroslava Severová: Vrstvy / Layers
2006   Jaroslava Severová
2006   Jaroslava Severová: Oblouk životní tvorby
2007   Jaroslava Severová
2013   Jaroslava Severová: Zprávy o možnostech přiblížení / Nic není, jak se zdá
2020   Jaroslava Severová: Nejisté skutečnosti / Uncertain Realities
2020   Jaroslava Severová: Nejisté skutečnosti / Uncertain Realities
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1967   Kresba mladých
1967   Výstava mladých 67
1967   Academias de arte de Checoslovaquia
1968   Výstava mladých ’68
1968   1. bienále výzkumu grafiky
1968   VI. Internationale ausstellung Graphik
1968   Grafik International (Wiener Secession)
1969   2. pražský salón
1969   Obraz 69 (Celostátní výstava současné malířské tvorby)
1969   Výstava mladých ’69
1969   Artisti contemporanei di Praga (Pittura grafica scultura)
1969   Hosté Hollara 1969
1970   50 e uno grafici cecoslovacchi
1970   Festival dell’Arte Cecoslovacca: 77 grafici
1970   Graveurs tchécoslovaques contemporains
1970   Czechoslovak Graphics 1960-1970
1970   Výstava mladých 70
1970   2. Ausstellung Tschechische Graphik - Hollar Gesellschaft
1971   SČUG Hollar Grafika - 71
1971   Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970
1971   SČUG Hollar: Výstava grafiky (Chrudim 1971)
1971   Komorní grafika 1970
1972   Mladí výtvarníci k I. celostátnímu sjezdu SSM (Výsledky úkolové akce)
1973   Art tchèque contemporain: Gravure, céramique, verres / Zeitgenössische tschechische Kunst: Druckgraphik, Keramik, Gläser
1973   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1976   Umění mladých (Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých k 30. výročí založení Mezinárodního svazu studenstva)
1979   Současná grafika ze sbírek Galerie hl. m. Prahy
1981   9 (Devět) (Věra Janoušková, Magdalena Jetelová, Ellen Jilemnická, Adéla Matasová, Petra Oriešková, Jaroslava Pešícová, Hana Purkrábková, Jaroslava Severová, Dana Vachtová)
1982   15 - Dobříš 1982
1982   Novoročenky (Soudobé novoroční tisky)
1983   Současná česká grafika 1977-1983
1984   Dana Vachtová: Skleněná plastika, Jaroslava Severová: Grafika
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Grafisk Kunst fra Tsjekkoslovakia 1945 - 1985
1986   Grafické techniky II (Tisk z hloubky)
1987   Premio Internazionale Biella per l'Incisione 1987
1988   Forum '88
1988   Geometrie v současném výtvarném umění
1988   České zátiší 20. století
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Contemporary Czechoslovak Prints
1989   Svornost 89'
1989   Současná česká grafika
1989   Sdružení českých grafiků František Kupka: První výstava
1989   Czechoslovak Graphic Art from National Gallery Prague
1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990
1990   Ladislav Čepelák a jeho škola (Výstava je pořádána u příležitosti šedesátých pátých narozenin prof. Lasialava Čepeláka)
1990   90 autorů v roce '90 (Nové cesty kresby a grafiky)
1990   Image Imprimée de Tchécoslovaquie (Affiche, gravure, illustration)
1991   Jiná geometrie
1991   Iná geometria
1991   Drobná grafika členů
1992   Minisalon
1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik)
1992   ZA (Za děti, Za děti postižené mozkovou obrnou, Za dveřmi)
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiky HOLLAR
1992   Členská výstava k 75. výročí založení 1917 - 1992
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1993   5 x 10 (Aleš Lamr, Lubomír Přibyl, Jaroslava Severová, Miloš Ševčík, Lenka Vilhelmová)
1993   Nová figurace
1993   Geometria Bohemia
1993   Exposition de l'Association de la gravure tcheque Hollar
1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93
1993   Otevřené dveře (Nové sdružení pražských malířů)
1994   Česká grafika šedesátých let
1994   Vyšehrad ´94
1995   Poselství znaku / The Message of the Sign (Mezi písmem a obrazem / Between Letter and Image)
1995   Savremena češka grafika
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
1996   Přírůstky 1991 - 1995
1996   Message of the Sign - Between Letter and Image
1997   Tschechische grafik (6 x Hollar)
1998   Česká serigrafie
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999
1999   Česká serigrafie
2000   alfa 2000 omega
2000   Deset století (Tisíc let českého umění ve sbírce Západočeské galerie a Západočeského muzea v Plzni)
2001   III. mezinárodní trienále grafiky / 3rd International Triennial of Graphic Arts (Cesty neklidu: Neklid cesty / The fluttering ways: The ways of flutter)
2001   Jak se dělá grafika (Tisk z hloubky)
2002   Jubilanti 2002
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2003   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze
2003   Ejhle světlo / Look light
2003   Tschechische grafik (II. Festival tschechischer Kunst und Kultur)
2003   Ejhle světlo
2004   Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa
2004   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2004 (X. ročník)
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohledy do sbírek AJG)
2005   Pražské ateliéry
2005   Les arts graphiques tcheques
2005   ...o věcech přírodních (Grafické listy 2. poloviny 20. století ze sbírek galerie)
2005   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2005 (XI. ročník)
2006   Česká grafika 60. let
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2007   Jubilanti Hollaru 2007 (Grafické listy českých umělců)
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
2007   Grafické techniky 5 (Serigrafie a digitální tisk)
2007   Rozmanitá strohost (Geometrie v grafických a kresebných dílech 2. poloviny 20. století ve sbírkách galerie)
2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR)
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Práce na počítačích
2008   The Vladimír Boudník Award (Thirteen Years 1995 - 2007)
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2008   Corpus delicti (Grafické listy nejen ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě)
2010   Není plotna jako plotna (grafika)
2010   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000-2010
2011   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2011 (XVII. ročník)
2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
2012   Jubilanti Hollaru 2012
2012   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2013   Klub konkretistů: 45 let poté
2015   Rozmanitá strohost II (Geometrické tendence v galerijních sbírkách a v umění regionu)
2017   X + X let pod sluncem (Městská galerie v Týně nad Vltavou 1996-2016)
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019)
2019   České výtvarné umění ve sbírce Galerie Goller Selb / Tschechische bildende Kunst in der Sammlung Galerie Goller Selb
2022   Bulletin Klub přátel Hollaru 2022
2022   Printed Voices from Czechia (Social and Cultural Reflections)
nedatováno   Ars geometrica
nedat.   Mostra di pittori naïfs e grafici Cecoslovacchi
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2004 (XIII. Ro – Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1968   Přehled výstav (Hosté SČUG Hollar), Výtvarná práce, 15, 25-26, 1969/03/05, 5-
1971   Specifickou vlastností grafikých listů Jaroslavy Severové..., Jaroslava Severová: Grafika, , , 1971, 0-0
1988   Úvahy a proměny, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 16, 1988/10/25, 4-
1991   Jiná geometrie (Název výstavy je vlastně pleonasmem,...), Jiná geometrie, , , 1991, 0-0
1991   Myšlienka konfrontovať súčasných... / The idea to make a confrontation of contemporary..., Iná geometria, , , 1991, 0-0
1991   Vzhůru (Jaroslava Severová), Vesmír, 70, 12, 1991/12, 710-
1993   Umění tohoto století v rychlých proměnách..., Nová figurace, , , 1993, 3-92
1993   Jaroslava Severová (1942) (Jaroslava Severová (1942) azok köze a müvészek közé tartozik,... / Sie gehört zu den Künstlern,...), Geometria Bohemia, , , 1993, 0-0
1993   Grafické listy Jaroslavy Severové..., 5 x 10, , , 1993, 0-0
1994   Proměnlivé podoby české grafiky (V šedesátých letech se výtvarné umění...), Česká grafika šedesátých let, , , 1994, 6-50
1994   Vyšehrad '94, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 12, 1994/06/16, -
1997   V galerii Genius Loci vystavuje skupina Nová geometrie, Mladá fronta Dnes, , , 1997/07/29, 0-0
1997   Serigrafie 97 Workshop Ostrava, Prostor Zlín, 5., 6, 1997, 12-12
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2000   Dialog se světem se rozvíjí jako odezva..., alfa 2000 omega, , , 2000, 8-13
2001   Tvorba Jaroslavy Severové je zpravidla zahrnována..., III. mezinárodní trienále grafiky / 3rd International Triennial of Graphic Arts, , , 2001, 60-60
2002   Formální a obsahová změna obrazu v soudobé maďarské grafice a pozadí této změny, Grapheion, , 17 (speciální číslo), 2002, 51-56
2002   8. ročník celostátní soutěže Grafika roku 2001, Grapheion, , 17 (speciální číslo), 2002, 68-68
2002   The Fluttering Ways - The Ways of Flutter: The Printed Image's Search for an Identity within Its Boundaries (3rd International Triennial of Graphic Arts, Inter-Kontakt-Grafik, Prague 2001), Grapheion, , 17 , 2002, 4-5
2002   8th year of the nation-wide competition Print of the Year 2001, Grapheion, , 17 , 2002, 68-69
2002   Cesty neklidu - Neklid cesty: Hledání identity tištěného obrazu v jeho hranicích (III. Mezinárodní trienále grafiky Inter-Kontakt-Grafik Praha 2001), Grapheion, , 17 (speciální číslo), 2002, 4-5
2005   ...o věcech přírodních (Na sedmdesát vystavených,...), ...o věcech přírodních, , , 2005, 0-0
2006   Od prosince roku 1968..., Jaroslava Severová, , , 2006, 0-0
2007   Jaroslava Severová, Grapheion: 20. speciální číslo 2007 - Transfery / Twentieth Special Issue 2007 - Transfers, , 20, 2007, 124-125
2008   Výstava Forum '88, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 21, 2008/10/23, 2-
2008   Jaroslava Severová (Although Jaroslava Severová´s work...), The Vladimír Boudník Award, , , 2008, -
2009   O světle, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 3, 2009/02/05, 12-
2010   Není plotna jako plotna, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 9, 2010/04/29, 12-0
2010   Jaroslava Severová (V tvorbě Jaroslavy Severové najdeme...), Není plotna jako plotna, , , 2010, 92-
2010   Není plotna jako plotna (Nápad na tuto výstavu vznikl...), Není plotna jako plotna, , , 2010, -
2012   Kam směřuje vývoj grafiky?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 7, 2012/04/05, 7-
nedatováno   Výtvarníci a sjezd SSM, , , , , -
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1971   Jaroslava Severová: Grafika
1978   Jaroslava Severová: Grafika
1980   Jaroslava Severová: Grafika (akademická malířka)
1988   Jaroslava Severová: Plechy a grafika
1992   Jaroslava Severová 1992
1992   Jaroslava Severová: Tři roviny (grafika a kresby)
1995   Jaroslava Severová: Proměnlivé jistoty II
1996   Jaroslava Severová: Proměnlivé jistoty (obrazy, objekty, grafika)
1996   Jaroslava Severová: Proměnlivé jistoty
1998   Jaroslava Severová: Konec i počátek / The end as well as the beginning
2001   Jaroslava Severová: Dva
2001   Jaroslava Severová: Proměnlivé jistoty III
2003   Jaroslava Severová: Vrstvy / Layers
2004   Jaroslava Severová: Vrstvy / Layers
2006   Jaroslava Severová: ... a tak dále (Digitální tisky)
2007   Jaroslava Severová: Digitální tisky a světelné objekty
2008   Jaroslava Severová: O světle a jiné (Světelné objekty, digitální tisky, instalace)
2013   Jaroslava Severová: Zprávy o možnostech přiblížení / Nic není, jak se zdá / Report on Options of Approach / Nothing is as it seems
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1971   SČUG Hollar: Grafika - 71
1971   Komorní grafika (Galerie Hollar)
1982   Setkání
1982   Výstava patnácti výtvarnic
1986   Miloslav Janků: Obrazy a kresby z let 1938 - 1986, Zdeněk Smetana: Dětem - Ilustrace a kreslené filmy, Jaroslava Severová: Grafika
1988   Forum 1988 (Možnosti umění v prostoru)
1989   Svornost 89'
1990   Jiná geometrie
1990   90 autorů v roce '90
1991   Jiná geometrie
1991   Řád a poezie
1992   Nová geometrie
1994   Pocta Jiřímu Ortenovi
1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení)
1997   Socha a objekt II
1997   Geometrie a koncept
1997   Tschechische grafik: 6 × Hollar
1999   Súčasné české umenie (Zo súkromnej zbierky)
2001   Súčasná česká serigrafia
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2004   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2004 (X. ročník)
2005   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2005 (XI. ročník)
2005   Pražské ateliéry
2005   Œuvres graphiques des années 60
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohled do sbírky AJG)
2006   Česká grafika 60. let
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2007   Grafické techniky 5 (Serigrafie a digitální tisk)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2010   Není plotna jako plotna
2011   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009)
2011   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2011 (XVII. ročník)
2013   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2013   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2014   Nová tvorba
2015   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka 1994 - 2014 (Vladimír Boudník Prize: 20 Years)
2019   České výtvarné umění ve sbírce Galerie Goller Selb / Tschechische bildende Kunst in der Sammlung Galerie Goller Selb
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1997   Umění na pomoc Moravě (Aukce současného výtvarného umění)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2004   3. aukce moderního umění
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2006   Aukce umění
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
2014   Bendefiční aukce společnosti časopisu Ateliér
dopis
rok vydání, název (podnázev)
1989   Přihlašujeme Svazu českých výtvarných umělců,...
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Jaroslava Severová: Přímka, 1989 (pastel, 6 x 51 x 60 cm )
e-mail
rok vydání, název (podnázev)
2007   Pane Hůlo, žádnou pozvánku se seznamem autorů…
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2010   Není plotna jako plotna
2017   Album 76
katalogová pozvánka
rok vydání, název (podnázev)
1996   Koncert pro jeden objekt (Jaroslava Severová; Proměnlivé jistoty II - objekt s neonem)
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1991   Jaroslava Severová: Kresba, grafika, instalace
1993   Jaroslava Severová: Proměnlivé jistoty / Changable certainties
2018   Jaroslava Severová (Znovu od začátku: Prostor, světlo, znak / All over again: Space, Light, Sign)
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   Jubilanti 1997
1998   Iniciace (Učitel a žák)
2002   Jubilanti Hollara 2002
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Duchovní rozměr grafiky
2011   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009)
2012   XVIII. festival komorní grafiky
2015   XXI. festival komorní grafiky
2022   Jubilanti Hollaru
nabídkový list
rok vydání, název (podnázev)
1987   Jaroslava Severová
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1989   Svornost (obrazy, objekty, kresby)
1990   Volné sdružení „Tolerance“
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
2010   Není plotna jako plotna
2013   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
program
rok vydání, název (podnázev)
2005   Galerie Magna - Výstavní program 2006
2010   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (květen / červen 2010)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (3)
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
1989   Seznam členů Akčního výboru výtvarníků OF
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1990   Výstava výsledků stipendií za rok 1989 - malíři, sochaři, grafici
1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1997   Geometrie a koncept
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1990   Volné sdružení „Tolerance“ (Soubor pohlednic)
text
rok vydání, název (podnázev)
2001   Proměnlivé jistoty III: Galerie Gambit, Praha, 6.11. - 7.12.2001
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému
1992   ZA (Za děti Za postižené mozkovou obrnou Za dveřmi)
2002   Jubilanti Hollaru 2002 (Výstava grafických děl umělců, kteří v roce 2002 slaví své životní jubileum)
2017   Hollar dnes
zadání/propozice
rok vydání, název (podnázev)
1989   Čs. konstruktivní a geometrická tvorba (Havířov - 1990)