Jan Špaček

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
1972 - 1978   Krajský projektový ústav, Praha, ()