Vladimír Škranc

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
1962 - 1976   Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha (Gottvaldov-Zlín), Zlín (Zlín), (odborný asistent)