Zoltán Salamon

rok od - do, skupina
0 -  Porota výstavy 11. Bienále užité grafiky Brno 1984
0 -  Design Studio