Zdeněk Strouhal

instituce, obec
Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Hodonín (Hodonín)(CZ)
Ministerstvo kultury České republiky, Praha(CZ)
Národní galerie v Praze, Praha(CZ)