Karel Stejskal

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1961   Jaroslav Chudomel
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1982   Antické tradice v českém umění
1982   Jiří Novosad, Milan Chabera
2000   The Last Flowers of the Middle Ages (From Gothic to the Renaissance in Moravia and Silesia)
2000   Ultimi fiori del Medioevo (Dal Gotico al Rinascimento in Moravia a nella Silesia)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1970   České umění gotické 1350 - 1420, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1984   Dějiny českého výtvarného umění (I/1) (Od počátků do konce středověku), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1984   Dějiny českého výtvarného umění (I/2) (Od počátků do konce středověku), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, III. Olomoucko), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, II. Brno), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2007   Emauzy (Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2009   Jenský kodex (komentář), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1994   Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992 (Z dějin umění V: Na předělu věků. Sborník k poctě prof. PhDr. Jaroslava Pešiny, DrSc.), Univerzita Karlova, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1953   Dvě neznámé české kresby z konce 14. století, Umění, 1, 4, 1953/12/20, 323-327
1956   Emanuel Poche - Jan Krofta: Na Slovanech, Výtvarná práce, 4, 22-23, 1956/12/19, 4-5
1956   Christologický cyklus v kostele narození Panny Marie ve Starém Plzenci, Umění, 4, 3, 1956/11/15, 187-199
1959   Jaroslav Chudomel a Jaroslav Trnka, Výtvarná práce, 7, 8, 1959/05/19, 10-
1962   Emauzské malby, Výtvarná práce, 10, 20-21, 1962/11/23, 11-13
1962   Vraťme život obrazům mistra Theodorika, Výtvarná práce, 10, 19, 1962/10/25, 6-6
1963   Ještě o srozumitelnosti umění, Výtvarná práce, 11, 10, 1963/07/05, 5-6
1966   První česká renesance, Výtvarná práce, 14, 23, 1966/11/17, 8-9
1968   Jaký hrnec - taková poklička, Výtvarná práce, 16, 12-13, 1968/07/18, 6-
1978   Odkaz doby Karla IV. dějinám národů Československa, Výtvarná kultura, 2, 6, 1978, 1-10
1982   Erwin Panofsky: Význam ve výtvarném umění (Knihy), Výtvarná kultura, 6, 3, 1982, 18-19
1984   Paměť jako základ uměleckého zobrazování a estetického konzumu: 2 , Umění, 32, 4, 1984, 331-342
1984   Paměť jako základ uměleckého zobrazování a estetického konzumu, Umění, 32, 3, 1984, 241-250
1990   K situaci českého malířství po roce 1400, Umění, 38, 2, 1990, 89-99
1992   K problematice iluzivního prostoru v gotické knižní malbě, Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992, , , 1994, 75-90
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Mistr Theodorik