zdroj: data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxAQEBAQEBAJEBAJCAoNDQkJBxsIFQgWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJxMfLTstMSwtQ0MwIys9OD8sNzQtLisBCgoKBQUFDgUFDisZExkrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrK//AABEIAMgAyAMBIgACE

Lenka Panušková

* 13. 2. 1981, Trenčín (Trenčín), Slovensko (Slovakia)
historička umění, autorka textu

 

pohlaví: žena

NK AUT: jo2014821054
VIAF: 308775846

poznámka:
Mgr., Ph.D., historička umění zaměřená na raně středověkou knižní malbu (zejména anglosaskou), ikonografii a astrologické rukopisy. Autorka prací z oboru.

Lenka Panušková

zdroj: data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxAQEBAQEBAJEBAJCAoNDQkJBxsIFQgWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJxMfLTstMSwtQ0MwIys9OD8sNzQtLisBCgoKBQUFDgUFDisZExkrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrK//AABEIAMgAyAMBIgACE
 

Lenka Panušková

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2023   „...a viděl jsem nové nebe a novou zemi...“ (Apokalypsa a umění v českých zemích), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   Setkávání (Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské), Artefactum, Praha
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2018   Art in an Unsettled Time (Bohemian Book Illumination before Gutenberg (c. 1375-1450)), Artefactum, Praha
  2019   Více Krásy, Artefactum, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Žena ve člunu (Sborník Hany J. Hlaváčkové), Artefactum, Praha
  2020   Tvůrce jako předmět dějin umění (Pozice autora po jeho „smrti“), Artefactum, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   „Boh sa neustále zaoberá geometriou.“ (Svet ako dokonalé architektonické dielo a jeho Stvoriteľ), Žena ve člunu, 239-253
  2007   Bibliografie Hany J. Hlaváčkové, Žena ve člunu, 405-418
  2013   Heilige, Helden, Wüteriche. Verflochtene Herrschaftsstile im langen Jahrhundert der Luxemburgem. Německo-česká konference v Heidelbergu, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 25, 2, 27-29
  2015   Obraz priestoru a času v anglosaskej knižnej maľbe. Príklad Tiberiovho žaltára (Cotton Tiberius C.VI) a žaltára pre opátstvo Bury St. Edm,unds (Vat. Reg. Lat.12), Setkávání, 319-332
  2020   Funkce autora ve středověku (Příklady ikonografie rukopisů Guillauma de Machaut), Tvůrce jako předmět dějin umění, 54-67

Lenka Panušková

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2019   Topographie der Historischen und Kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz / Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Litoměřice (Teil II: Bezirk Leimeritz, Edition des Manuskripts, Band 1, Auscha - Libochowan / Díl II: Okres Litoměřice, Edice rukopisu, Svazek 1, Úštěk - Libochovany), 1, Artefactum, Praha
  2019   Topographie der Historischen und Kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz / Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Litoměřice (Teil II: Bezirk Leitmeritz, Edition des Manuskripts, Band 2, Liebeschitz - Töpley / Díl II: Okres Litoměřice, Edice rukopisu, Svazek 2, Libešice - Teplá), 2, Artefactum, Praha
  2019   Topographie der Historischen und Kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz / Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Litoměřice (Teil II: Bezirk Leitmeritz, Edition des Manuskripts, Band 3, Trebnitz - Zirkowitz / Díl II: Okres Litoměřice, Edice rukopisu, Svazek 3, Třebenice - Církvice), 3, Artefactum, Praha