Václav Liška

* 19. 11. 1960,
inženýr, publicista, spisovatel

 

heslo:
ŽIVOTOPIS PREZIDENTA PAMÁTKOVÉ KOMORY ČR prof. h.c. Dr. ing. Václav Liška, Dr..h.c.*19. listopad 1960 Praha Stav: ženatý, dvě děti Jazyky: ruský, francouzský, anglický
Střední ekonomická škola - zahraniční obchod (1976 – 1980)
Vysoká škola ekonomická v Praze - fakulta národohospodářská (1980 - 1984)
pedagogické minimum zakončené státní zkouškou na VŠE (1992)
Marketing a management na Španělské univerzitě (1992 - 1993)
National Board of Supervisory Management (NEBSM) - externí studium (1991 - 1995)
doktorandské studium na VŠB – TU v Ostravě (1994 - 1998) na téma „Vývoj kapitálového trhu a jeho regulace“
habilitace pro obor Ekonomie na VŠB – TU v Ostravě (2001) habilitační práce na téma „Institucionální ekonomie a její odraz v rozhodování investora“ jmenovací řízení profesorem Institut St. Petersburg (2008) v oboru Management a následné udělení titulu prof. h.c.
Odborné aktivity
1985 - 1994 řídící pozice v terciální sféře
1991 - funkce v představenstvech různých finančních institucí
1993 – 1998 funkce ve statutárních orgánech firem (např. ZZN Hodonín, a.s. - člen představenstva artografie, a.s. - předseda dozorčí rady)
1993 – 1999 člen dozorčí rady Bankovního institutu, a.s.
1993 - 1998 předseda dozorčí rady České ratingové agentury, a.s.
1998 generální tajemník SDIS ČR
1998 - 1999 ředitel projektu UNIDO v ČR
Akademické činnosti
1984 – 1992 externí výuka - odborný asistent VŠE PRAHA
1992 - ČVUT Praha
1993 - externí výuka na EkF VŠB TU Ostrava – Regulace kapitálového trhu a
Makroekonomie v doktorské studijním programu školitel NEBSM
Člen revizní komise Památkové komory 1998-
Člen poroty soutěže Památkové komory Má Vlast v srdci Evropy...............
Člen výběrové komise Ceny A. Wiehla 2003-
Vedoucí projektu Stavaři a archeologie 2006 –
Účastník řady mezinárodních konferencí a panelů s tématikou památkové péče, archeologie atp.
1994-1998 2000-2003
Pr. F UK Praha – kurzy ekonomická teorie a institucionální ekonomie FMK Univerzita Tomáše Bati Zlín – kurzy ekonomie a finance
2003-
2003-
2008 -
Činnost v neziskovém sektoru
Člen Svatoboru 1990 –
Předseda historického spolku Svatobor 1999 –
Ředitel Projektu rekonstrukce Národní kulturní památky č.7 Hrobky Slavín 1995-2007 Člen Památkové komory 1995-
vedoucí katedry společenských věd Stavební fakulty ČVUT vědecká rada PF VUT Brno, výuka Ph.D.
Prezident Památkové komory ČR od 24. Listopadu 2010 Ostatní činnosti
zakládající člen České manažerské asociace, člen rady expertů
člen České společnosti pro etiku v podnikání
člen statistické komise FEFSI Brussel
poradce Podvýboru pro kapitálový trh a investice Poslanecké sněmovny
člen rady Střediska cenných papírů ČR
člen Výboru BIAC – OECD pro hospodářskou politiku v Paříži
poradce Výročního zasedání SB a MMF –Praha 2 000 pro odborné programy člen organizačního výboru Finančního veletrhu FIBEX
vedoucí skupiny poradců místopředsedy vlády pro hospodářskou politiku předseda historického spolku Svatobor a vedoucí projektu rekonstrukce
národní hrobky Slavín na Vyšehradském hřbitově člen statistické komise FEFSI Brusel
člen vědecké rady MPSV ...
Vědecko-výzkumná činnost
1991 -
1992 – 1993 - 1998 1991 - 2002 1994 - 2004 1994 - 2002 1999 - 2000 1991-1998 1998 – 2000 1991 -
1994 – 1997 2004 -
1998 – 2002 1995 – 1998 1994 - 1999 1999 – 2003
2004 - 2002 -2004 2002 -2004 2005 - 2005 - 2005 -2008 2008 –2010 2006 -2009
Ochrana investora v ČR, grant GA UK č. 344/1998
Vznik a vývoj finančního trhu v ČR, grant GA ČR č. 402/96/1187 (řešitel) člen řídící skupiny výzkumu „Správa a řízení akciových společností Kultivace finančního trhu v ČR, grant GA ČR č. 402/99/0606 (řešitel)
odborný garant projektu „Politicko-právní a institucionální rámec ČR a jeho proměny v kontextu vstupu do Evropské unie“ 1J004/04-DP1 Výzkumný úkol 21 00000005 Aspekty životního prostředí ve stavebnictví (řešitel)
Výzkumný úkol 21000006 Management udržitelného rozvoje životního Výzkumný záměr 04 Udržitelná výstavba MSM 6840770005 (spoluřešitel)
Výzkumný záměr 05 Management udržitelného rozvoje životního cyklu Pedagogický garant Projektu JPD3-ESF
Pedagogický garant projektu MŠMT Vědecké metody pro doktorandy Řešitel NPV II VZ 1461052 Výzkum e-learningové výuky v ČR
cyklu staveb, stavebních podniků a území (řešitel) staveb MSM 6840770006 (řešitel)
zdroj: http://adam.cz/mavlast/dokumenty/sbornik-PAKOM-CR-1993-2013.pdf

poznámka:
Pseudonym (pro historické práce:
Watson, J. H., 1960- (NK jo2005274187)
Doc. Dr. Ing., autor publikací z oborů ekonomie, stavebnictví, pedagogiky a školství. Sportovní publicista, zaměřený na práce o tréninku v házené, a autor historických publikací.