Sylva Lacinová Jílková

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1983   Sylva Lacinová: Sochy
1988   Sylva Lacinová: Sochy
1990   Sylva Lacinová: Výběr ze sochařské tvorby
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1948   Žena a dnešek
1950   Výtvarná úroda 1950
1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951
1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   Výstava moravských výtvarníků
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1961   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje
1962   Členská výstava SČSVU 1962 Brno
1964   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje
1965   Sochařská bilance 1955-65
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1966   Brněnská bilance
1967   Expoziţia de pictură şi sculptură modernă cehoslovacă
1967   Brněnský salón
1968   Přírůstky českého moderního umění
1969   Mai csehszlovák képzőművészet
1969   Blok brněnských tvůrčích skupin
1974   Brněnské výtvarnice (Výstava k mezinárodnímu dni žen 1974)
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1983   Karel Pokorný a jeho škola
1983   Architektura a výtvarné umění v Brně 1948-1983
1984   Drobná plastika v tvorbě jihomoravských výtvarníků
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje
1985   Súčasná československá komorná plastika
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1985   Jedenáct moravských medailérů (Tvorba z let 1975-1985)
1987   Současná česká medaile a plaketa (Přehlídka prací z let 1979-1986)
1987   Z ateliérů medailérů
1987   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky
1988   Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988
1989   České sochařství 1948/88
1992   Možnosti drobné plastiky (Z moravské tvorby 1988-1992)
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2011   THE BEST OFF (Moravská galerie v Brně)
2012   Oživit a ozvláštnit / To brighten up and make it special (Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť / Fine arts in the space of Brno housing estates)
2018   Šetlík pro MUD* (Katalog sbírky Jiřího Šetlíka pro Muzeum umění a designu Benešov)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1998   Kruh prstenu (Láska a sex v životě a literatuře světa srdcem a rukama českých malířů a sochařů), Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)
1999   Přesahy výtvarného Brna, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
2008   Design&Art: Best Western Premier Hotel International Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2016   Zvláštní okolnosti ve veřejném prostoru / Special Circumstances in Public Space (Ilustrovaný průvodce zaniklými, odstraněnými a přemístěnými realizacemi ve veřejném prostoru z období socialismu / An Illustrated Guide to Demolished, Removed and Relocated Art in Public Space from the Period of Communism), Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
2016   Bilance (Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945-1989), Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc (Olomouc)
2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1996   Sylva Lacinová, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2014   Výtvarníci na VUT v Brně, Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 (IV. CH - J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001 (VII. L - Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1954   Společná výstava moravských krajských středisek v Ostravě, Výtvarná práce, 2, 10, 1954/05/21, 5-
1955   Brněnští výtvarní umělci k desátému výročí osvobození, Výtvarná práce, 3, 10, 1955/05/20, 7-
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1956   Výstava výtvarných umělců Brněnského kraje, Výtvarná práce, 4, 22-23, 1956/12/19, 8-
1959   Moravskí výtvarníci v Bratislave, Výtvarná práce, 7, 8, 1959/05/19, 10-
1959   Moravští výtvarníci v Brně, Výtvarná práce, 7, 18, 1959/10/05, 7-
1960   Sochařství na IV. přehlídce čs. výtvarného umění, Výtvarná práce, 8, 3, 1960/02/08, 3-4
1962   Z brněnských výstav, Výtvarná práce, 10, 22-23, 1962/12/10, 12-
1969   Blok brněnských tvůrčích skupin, Výtvarná práce, 17, 3-4, 1969/05/10, 5-
2012   Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná, Lesná - 50 let sídliště, , , 2012, 95-103
2014   Mezi architektonickým dekorem a autonomním dílem (Výtvarné umění jako součást bytové výstavby z období socialistického realismu v Brně), Na prahu zítřka: Brněnská architektura a vizuální kultura odbobí socialismu / On the threshold of tomorrow: Architecture and visual culture in Brno during the communist era, , , 2014, 134-172
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1989   Sylva Lacinová: Výběr z tvorby
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2019   Brno Art Open 2019 (Jsem závislý objekt / I am a dependent object)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2020   Etcetera 10: Post-War & Contemporary Art & Soukromá sbírka současného umění
diplomová (disertační) práce
rok vydání, název (podnázev)
1980   Sochařské dílo Sylvy Jílkové Lacinové
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
nedat.   Sbírka českého sochařství
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
1991   Seznam členů Sdružení Čech, Moravy a Slezska (stav ke 30.11.1991)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)