Pavel Roučka

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1999   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1989   Největší výstava grafiky u nás (Mánes '89), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 3, 1989/02/07, 5-
1990   Non-official v Řeznu, Tvorba, , 22, 1990, 10-10
1991   Spojení českých historických období, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 10, 1991/05/16, 16-16
1992   Jak se draží česká kresba, Mladá fronta Dnes, , , 1992, 0-0
1996   Naše otázka (Velkou společnou výstavu našich a francouzských…), Večerník Praha, , , 1996, 0-0
1996   Hlasy pro ohlasy, Bulletin Klubu přátel Hollaru, , 2, 1996, 8-11
1999   Eros v zrcadle tvorby umělců XX. století, Eros v evropské grafice v průběhu staletí, , , 1999, 25-28
2001   Apendix (11.-17. června 2001) (Nad soustruhem), Respekt, , , 2001/06/11, 0-0
2001   Továrna se stala galerií (Společnost Techo pořádá ojedinělou výstavní expozici ve výrobních prostorách. Dvacet výtvarníků tu polidšťovalo odosobněné prostředí strojů a jejich obsluh.), Večerník Praha, , , 2001/06/13, 0-0
2001   Továrna jako galerie, Večerník Praha, , , 2001/06/18, 0-0
2001   Umění na „nejisté“ půdě (Obrazy ve výrobní hale? Byl to bláznivý nápad, soudí psycholog Slavomil Hubálek o projektu Továrna. Ale právě takové bláznivé nápady jsou základem lidské tvořivosti.), Hospodářské noviny, , , 2001/06/22, 0-0
2002   La scommessa dell´arte europea (Linguaggi a confronto fino a giugno a San Donato), periodikum, , , 2002, 0-0
2003   Obraz spíše typizovaný (Putovní výstava nabízí nesourodý výsek českého výtvarného umění), Lidové noviny, , , 2003/02/13, 25-25
nedatováno   Plíšková podle abecedy (Dandy klub zahajuje edici Píšící výtvarníci), Večerník Praha, , , nedat, 0-0
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
2010/04/17   Big thanks for big things (Jiřímu Šalamounovi k pětasedmdesátinám)