Pavel Roučka

termín, název výstavy, místo konání
1997/01/15 - 1997/02/09   Jubilanti 1997, Praha
1999/04/16   Jiří Brynda: 1949, Praha
2000/05/03 - 2000/05/28   Francouzská současná grafika ze sbírky Novotel, Praha