Pavel Roučka

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1980   Slovník lásky (Verše Josefa Peterky, Petra Skarlanta, Karla Sýse, Josefa Šimona a Jiřího Žáčka), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1983   Říkali mi Leni, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1991   Dopisy Felici (Výběr z listů), Nakladatelství Akropolis, Praha
1999   Dvorek s mimořádnou akcí trvající patnáct sekund / The Backyard with an Exceptional Action lasting fifteen seconds only, Techo a.s. - Galerie Techo Centrum, Praha
album
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Spiele