Bohdan Obrovský

rok od - do, student, škola, obec
? - ?   Švadlenka Jan, ,
1923 - 1929   Eichler Zvonimír, Akademie výtvarných umění, Praha