Oldřich Novotný

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
? - ?   Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze (Vyšší škola uměleckoprůmyslová), Praha ,