Mikuláš Medek

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1965   Mikuláš Medek: Výběr obrazů z let 1947-65
1966   Mikuláš Medek
1966   Mikuláš Medek: Dvacet dosud nevystavených obrazů z let 1960/65
1967   Mikulás Medek
1968   Mikuláš Medek: Peintures, Paintings, Bilder 1958 - 1967
1969   Mikuláš Medek: Projektanti věží
1969   Mikuláš Medek: Kresby a ilustrace (1. výstava Tváře)
1969   Mikuláš Medek: Obrazy 1944–1969
1969   Mikuláš Medek
1970   Mikuláš Medek Prag (Im Kunstkreis Leinfelden)
1975   Mikuláš Medek: Výstava obrazů
1976   Mikuláš Medek 1926 - 1974
1988   Mikuláš Medek: Vybrané obrazy z let 1944 / 1974
1990   Mikuláš Medek: Obrazy (Výběr z tvorby)
1990   Mikuláš Medek: Malířské dílo 1942-1974
2002   Mikuláš Medek: Seznam vystavených prací, Biografie
2002   Mikuláš Medek
2012   Mikuláš Medek: ČSA Košice 1963-64
2014   Mikuláš Medek: Pohyblivé hroby
2018   Mikuláš Medek
2020   Mikuláš Medek: Nahý v trní / Naked in the Thorns
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1945   Student Painter's and Sculptor Exhibition (Vystavka studentov skulptorov / Exposition des Peintres et Sculpteurs edutiants / Výstava studentů výtvarníků)
1945   Výstava studentů výtvarníků
1961   Ze souboru moderního umění AJG
1962   Současné umění - obrazy a plastika - ze sbírky AJG
1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika)
1963   Rychnov 1963
1963   Jan Koblasa, Mikuláš Medek: Výstava obrazů z let 1959-1963
1964   Imaginativní malířství 1930-1950
1965   La transfiguration de l´art tchèque
1965   Jeune avant-garde tchécoslovaque
1965   Tschechoslowakische Kunst Heute - Profile V
1965   České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie)
1965   Dada bis heute (Dada, surreal, popart, opart, funktional, moral, neuer real - ismus)
1965   Prager Künstler (Gemälde, Graphik, Plastik)
1965   Vª biennale internazionale d'arte contemporanea
1965   Podareni dela
1965   Alternative Attuali 2 (Rassegna Internazionale di pittura scultura grafica ; Omaggio a Magritte, Opere 1920-1963 ; Omaggio a Mirko, Opere 1932-1964 ; Omaggio a Baj, Opere 1950-1965)
1965   Divadlo Za branou 1965
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures)
1966   České moderní umění ze sbírky Emanuela Hloupého
1966   Jarní výstava 1966
1966   Nové cesty (Přehlídka současné avantgardy)
1966   Arte actual Checoslovaco
1966   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart
1966   Nouvelle génération tchécoslovaque
1966   Tematická výstava UDS (Symboly obludností) (Teige, Toyen, Tikal, Istler, Medek, Medková, Nožička, Hrstka, Spanlangová)
1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
1966   Пoдарени дела од Чехословачка
1966   12 Tschechische Künstler
1966   Comparaisons
1966   2e Salon international de Galeries pilotes Lausanne (Artistes et découvreurs de notre temps)
1967   Fantasijní aspekty současného českého umění
1967   Jeden okruh volby. Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964-1967
1967   Obraz 67
1967   Mostra d'arte contemporanea cecoslovacca
1967   Moderne Kunst aus Prag (Boudnik Istler Koblasa Medek Sekal Sklenar Valenta)
1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1967   Hedendaagse tsjecho-slovaakse kunst
1967   Malý formát v galerii d
1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966
1967   Ze současné tvorby našich malířů (Obrazy z let 1957 - 1966)
1967   Nové přírůstky a nákupy
1967   Expoziţia de pictură şi sculptură modernă cehoslovacă
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst
1968   Počátky generace
1968   50 let československého malířství 1918–1968
1968   50 let československé malby (Z fondů československých galerií)
1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968 (Obrazy, plastika, grafika, 2. díl)
1968   Nové tendence v tvorbě mladých českých výtvarníků (Obrazy, kresby, grafika, plastiky z šedesátých let)
1968   I međunarodna izložba originalnog crteža / Ie exposition internationale de dessins originaux (Moderna Galerija Rijeka '68)
1968   Česká malířství od doby Osmy
1968   Nutidig tjekkoslovakisk kunst
1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií
1968   Künstlergruppe arche mit 10 Malern aus Prag
1968   collages a praga (1923 - 1967)
1968   Lignano Biennale 1: Rassegna Internazionale d'Arte Contemporanea (Lignano, 25 Agosto – 6 Ottobre 1968)
1968   Tschechoslowakische Tage
1969   Koláž v českém výtvarném umění
1969   L’art tchèque actuel
1969   Phases
1969   Obraz 69 (Celostátní výstava současné malířské tvorby)
1969   XXVe Salon de Mai
1969   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1969   Arte Contemporanea in Cecoslovacchia
1969   Mai csehszlovák képzőművészet
1970   Museum Bochum (Kunstsamlung 1960 - 1970)
1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution)
1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1970   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung)
1971   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte)
1971   Výstava ze současné české ilustrace (1968 - 1970)
1971   Contemporary Czechoslovak Art
1971   Obrazy pěti století
1972   Výstava ze současné české ilustrace
1972   Galerie výtvarného umění v Roudnici n. L. (Přírůstky z let 1970-1972)
1972   Kunst van de 20e eeuw
1974   Museum Bochum zeigt eigenen Besitz Moderne Kunst aus Osteuropa
1975   Kunstkreis Leinfelden: 1965-1975
1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let
1979   Česká portrétní malba XX. století
1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West)
1982   Ilustrace k Holanově poezii
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts
1983   Dessins tchèques du 20e siècle
1983   Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie (1930 - 1960)
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84
1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel)
1987   Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století
1987   Malarstwo czeskie i słowackie 1947–1987
1988   Z pokladů Severočeské galerie
1989   Sovinec 1986/88
1989   Suvreme Čehoslovačko slikarstvo
1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty)
1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie)
1990   Polymorphie (Kunst als subversives Element Tschechoslowakei 1939-1990)
1990   Galeria Krzywe Koło (Katalog wystawy retrospektywnej)
1991   Český informel (Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964)
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1991   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie
1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art)
1993   České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts)
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií)
1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963)
1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art
1994   Der Riss im Raum (Positionen der Kunst seit 1945 in Deutschland, Polen, der Slowakei und Tschechien)
1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác)
1995   Umění frotáže
1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1995   Kresby a grafika ze sbírky PhDr. Františka Dvořáka
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století
1996   Český surrealismus 1929-1953
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   Český surrealismus 1929-1953 (seznam vystavených prací)
1996   Eine Promenade der Romantiker
1996   Osudová zalíbení (Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996)
1996   Podoby fantazie (České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG)
1997   Surrealistická obraznost a kresba
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
1997   Aspekte imaginativer Kunst im 20. Jahrhundert
1997   Podoby fantazie II (České umění 2.poloviny 20.století ze sbírek AJG)
1997   Očima Arcimboldovýma
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století
1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1998   Moravská gobelínová manufaktura ve Valašské Meziříčí 1898-1998 (Dokumenty, texty, realizace)
1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery)
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
1999   Aspekte / Positionen. 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949-1999 / Aspects / Positions. 50 Years of Art in Central Europe 1949-1999
1999   Medek - Koblasa
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000)
2000   Deset století (Tisíc let českého umění ve sbírce Západočeské galerie a Západočeského muzea v Plzni)
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2001   Centrum umění Kutná Hora (Historie, současnost a budoucnost)
2002   Poezie magického realismu
2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
2003   Ejhle světlo
2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties)
2003   Gierowski i Krzywe Koło
2004   Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance (České výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc / A cseh képzőművészet 1956 és 1972 között az Olmützi Művészeti Múzeum gyűjteményeből / Czech Art between 1956 and 1972 from collections of the Olomouc Museum of Art)
2004   Šedesátá / The sixties
2004   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohledy do sbírek AJG)
2006   Dary & nedary (Díla 55 výtvarníků vystavuje nakladatelství Trigon / The publishing house Trigon exhibits the works of 55 artists)
2006   České poválečné umění
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2007   Mikuláš a Emila Medkovi: Souvislosti
2007   Fantomy a atomy (České umění 1938-1958)
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Na zkoušku v ráji? (Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni)
2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století
2008   Krajina s fantomem (Surrealismus a jeho vlivy ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2009   Ze sbírky II / From the Collection II (Člověk ve XX. století / Humanity in the XXth Century)
2009   Gegen jede Vernunft (Surrealismus Paris - Prag)
2009   Hráči
2009   Kunst zur Zeit de kalten Krieges / Umění v době studené války (Kunst und Design 1950-1989 / Umění a design 1950-1989)
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl)
2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two)
2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions
2011   Surrealistická východiska (1948-1989) (Odklony - návraty - přesahy)
2012   Ostrava! Ostrava! (Nejen zlatá šedesátá ze sbírek GVU v Ostravě)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2013   Šedesát let, šedesát tváří (Portréty ze sbírky Oblastní galerie v Liberci 1850-2000, která se konala v Oblastní galerii v Liberci v termínu 14.2.-7.4.2013)
2013   Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových
2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50)
2013   Galerie v proudu času (60 let Východočeské galerie)
2014   Dialogy v obrazech (Vazby mezi výtvarnými scénami, Obrazy ze sbírky Karlštejnská a.s.)
2014   50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2015   Schránka pro ducha (Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění)
2015   Před obrazem
2015   Příběh Alšovy jihočeské galerie (Od gotiky po současnost)
2016   Postava k otvírání / The figure examined
2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2016   Meziprůzkumy (Sbírka AJG 1300-2016)
2016   Přesahy fotografie
2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth
2017   Intersurveys (The Collection of the Aleš South-Bohemian Gallery 1300-2016)
2017   1685 dní a nocí
2018   Jaro (Československá scéna 1966-1968)
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
2018   Trauma, tíseň, extáze, prázdnota (Formule afektu a patosu 1900–2018)
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2019   Mapa světa Karla Teigeho
2019   Tkáň: Informelní tendence českého umění ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie
2019   Nezlomní / The Steadfast (Od Franze Kafky po sametovou revoluci. Jeden z možných průřezů českým uměním 1918-1989 / From Franz Kafka to the Velvet Revolution. An Alternate Overview of the Czech Art During 1918-1989)
2020   Minulé století (Dvacet osobností)
2022   Slavíme 70 (Let sbírkotvornou činností)
nedatováno   Současné umění (Katalog k putovní výstavě Oblastní galerie Liberec)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1963   Československá gobelínová tvorba, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1966   Kunst unserer Zeit (Malerei und Plastik), M. DuMont Schauberg, Kolín nad Rýnem (Köln)
1969   Realita a poesie (K vývojové dialektice moderního umění), Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1969   Výtvarné projevy surrealismu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1970   Mikuláš Medek, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1972   La Poésie surréaliste tchèque et slovaque (1934-1969), Gradiva, Brusel (Brussels)
1973   Osobnost a tvorba, Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n.p., Praha
1974   Le dessin surréaliste, Éditions Cercle d'Art, Paříž (Paris)
1974   Die surrealistische Zeichnung, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1979   Abstract Painting, Phaidon Press Limited, Oxford
1982   Česká scénografie XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Soukromá vzpoura (Rozhovor s Karlem Hvížďalou), Karel Ritter Verlag, _
1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1993   Contemporary Czech Painting, G+B Arts International Limited, East Roseville
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
1994   Hmat a imaginace (Úvod do taktilního umění - Taktilní experimentace 1974-1983 (1994)), Nakladatelství Kozoroh, _
1995   Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců, F. R. & G. spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
1995   Dramatický meziprostor, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
1995   Osobnosti českého malířství, Fragment, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1995   Texty, Torst, Praha
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
1998   K surrealismu, Torst, Praha
2001   27 českých obrazů očima 27 českých spisovatelů, VIVO, nakladatelství a galeristika, Praha
2002   Dějiny výtvarné kultury 4, Idea servis, Praha
2004   Dramatický meziprostor, FOTEP, Brno (Brno-město)
2005   Awangarda w cieniu Jałty: Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznaň (Poznań)
2005   Awangarda w cieniu Jałty (Dztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989), Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznaň (Poznań)
2007   Let let (Pokus o rekapitulaci), Torst, Praha
2007   Culture Tchèque des années 60, Centre tchèque Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2009   Architektura 60. let („Zlatá šedesátá léta“ v české architektuře 20. století), Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice
2009   Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5 (Příběhy nevšedních životů), ,
2009   In the Shadow of Yalta: Art and the Avant-garde in Eastern Europe, 1945-1989, Reaktion Books, Londýn (London)
2009   Zahrady a vily manýrismu v souvislostech, Nakladatelství Jalna, Praha
2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957), Galerie hlavního města Prahy, Praha
2010   „Československý malíř“ Salvator Dalí a jeho vliv na české umění, Galerie Miro, Praha
2011   Kostel sv. Josefa v Senetářově (1971 - 2011), ,
2011   Hnízda snění (Kniha pasáží), Malvern, Praha
2011   100 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (100 artworks from the collection of the Gallery of Modern Art in the Roudnice nad Labem), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2012   Dopisy Vladimíra Boudníka Mikuláši Medkovi, Galerie Ztichlá klika, Praha
2014   Touching and Imagining: An Introduction to Tactile Art, I.B.Tauris & Co. Ltd, Londýn (London)
2015   Stíny hieroglyfů, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   Klacky v galerii, obrazy za miliony a co znamená krabice od pracího prášku (Odpovědi na nejčastější otázky o současném výtvarném umění), Galerie Rudolfinum, Praha
2017   Výtvarná čítanka, Triáda, Praha
2017   Pozdní texty, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2018   S (ne)lidskou tváří?!: 1938-1989, Národní galerie v Praze, Praha
2020   Medek (Obrazy do kapsy / Pocket Paintings), Národní galerie v Praze, Praha
2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
2021   Tento dřevoryt z knihy Hetéry byl za Rakouska konfiskován (Výtvarná díla ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
2022   Zlatý řez: Galerie Kodl 2015–2019, Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
2022   Útěcha bydlením / Consolation by Living (Život soukromého sběratele za železnou oponou / The Life of a Private Collector Behind the Iron Curtain), PositiF, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1967   Podoby (Literární sborník), Československý spisovatel, Praha
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1976   Hommage à Mikuláš Medek (1926 - 1974), ,
1996   70 let Domu umění v Ostravě 1926-1996, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2002   Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2005   Vladimír Holan: Noční hlídka srdce (Sborník k výstavě), Památník národního písemnictví, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1975   Encyklopédie du surréalisme, Somogy Éditions d'art, Paříž (Paris)
1980   Handbuch der Symbole in der bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts, Safari bei Ullstein, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1982   Dictionnaire général du Surréalisme et de ses environs, Office du Livre S.A., Fribourg
1986   Malá československá encyklopedie (M-Pol), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1992   Československý biografický slovník, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Encyklopedický slovník, Odeon, Praha
1993   Encyklopedie osobností Evropy (Od starověku do současnosti), Nakladatelský dům OP, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Ilustrovaná encyklopedie (J - P), Encyklopedický dům, s.r.o., Praha
1997   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 3: m/r), Nakladatelský dům OP, Praha
1998   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (I. díl A-M), Nakladatelství Libri, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Velký slovník naučný (m/ž), Diderot, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (5: m/o), Diderot, Praha
2001   Dictionnaire des Arts plastiques modernes et contemporains, Éditions Gründ, Paříž (Paris)
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (VIII. Man – Miž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno (Brno-město)
2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 9: Maele - Müller), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1956   Z plastyki czechoslowackiej (W związku se zmianiami społecznymi...), Przeglad artystyczny, 10, 3, 1956, 112-117
1956   K malířským a sochařským stránkám Tvaru, Tvar, 8, 9, 1956, 280-283
1960   News from the castle behind the iron curtain (Report on museums and artists – a few of them avant-garde – in the Kafkaesque capital of Czechoslovakia), Art News, 59, 7, 1960/11, 31-
1960   Cinque pittori cecoslovacchi, La Biennale di Venezia, 10, 39, 1960/04-06, 24-34
1961   Prag 1960, Das Kunstwerk, 14, 8, 1961/02, 23-25
1963   M. Medek a J. Koblasa v Teplicích, Výtvarná práce, 11, 15-16, 1963/09/07, 8-9
1963   Na počátku jsme označili Medkovu tvorbu..., Jan Koblasa, Mikuláš Medek: Výstava obrazů z let 1959-1963, , , 1963, 2-4
1963   Nová instalace moderního umění na Hluboké, Výtvarná práce, 11, 11-12, 1963/07/19, 12-12
1963   Rychnov 1963 - škola kritiky a diváků, Plamen, 5, 12, 1963/12, 140-141
1963   V Teplicích právě končí výstava..., Kulturní tvorba, 1, 35, 1963/08/29, 14-
1963   Pohled na současnou tvorbu, Lidová demokracie, 19, 194, 1963/08/15, 3-
1963   Podnětný čin teplického muzea, Literární noviny, 12, 35, 1963/08/31, 6-
1963   K čemu abstraktní umění?, Průboj, Ústí nad Labem, 15, 196, 1963/08/18, 5-
1964   Snaha o syntézu, Výtvarná práce, 12, 6, 1964/04/16, 6-6
1964   Mosaico Praghese: Maggio ´64, L'Europa letteraria, 5, 29, 1964, 71-82
1965   Mikuláš Medek, Výtvarné umění, 15, 9, 1965/11/20, 395-407
1965   Pražské výstavní jaro, Plamen, 7, 6, 1965/06, 172-173
1965   Zůstane zásluhou..., Kulturní tvorba, 3, 38, 1965/09/23, 12-12
1965   Tato výstava je první samostatnou výstavou malíře..., Mikuláš Medek: Výběr obrazů z let 1947-65, , , 1965, -
1965   Mikuláš Medek, Výtvarná práce, 13, 8, 1965/05/17, 5-6
1965   Sept jours avec la peinture (Samedi) (La chronique de Jean Bouret), Les lettres françaises , , 1106, 1965/11/18, 28-28
1965   Dvě objevné výstavy, Literární noviny, 14, 17, 1965/04/24, 5-
1965   Výstava obrazů Mikuláše Medka..., Kulturní tvorba, 3, 19, 1965/05/13, 13-
1965   Kronika výstav (Praha), Výtvarná práce, 13, 8, 1965/05/17, 6-7
1965   Mikuláš Medek, autor obálky tohoto čísla, Knižní kultura, 2, 12, 1965/12/27, 528-0
1965   Tři z Máje (Z výstavních síní), , , , , -
1965   Pražské výstavy, Výtvarný život, 10, 8, 1965/10, 312-314
1965   Obrazy Mikuláše Medka, Lidová demokracie, 21, 99, 1965/04/10, 5-
1965   Mikuláš Medek, Mladá fronta, 21, 97, 1965/04/23, 4-
1965   Surréalisme et peinture imaginative en Tchécoslovaquie, Phases, 11, 10, 1965/09, 47-57
1965   Na rubu roku 1951, Tvář, 2, 2, 1965, 26-30
1965   Mikuláš Medek, Tvář, 2, 3, 1965, 39-40
1965   Penso alla geometria... / Je pense à la géométrie... / Ich denke an die sinnestäuschende Geometrie..., Vª biennale internazionale d'arte contemporanea, , , 1965, 99-
1965   Na rozloučenou, Mladá fronta, 21, 108, 1965/05/06, 5-
1966   Posurrealistický okruh pražské umělecké školy, Výtvarné umění, 16, 6-7, 1966/09/05, 312-325
1966   Cette exposition gui réunit..., Nouvelle génération tchécoslovaque, , , 1966, -
1966   Pět mladých Čechů v galerii Lambert, Výtvarná práce, 14, 7, 1966/04/14, 3-
1966   Die westliche Moderne wird nachgeholt (Tschechoslowakische Gegenwartskunst in der Akademie), Der Kurier, 22, 163, 1966/07/16, 9-9
1966   In Prag ist man durchaus modern (Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart), Der Telegraf, 21, 165, 1966/07/19, 10-10
1966   Verrätselung („Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart“ in Berlin), Frankfurter Allgemeine Zeitung, , 170, 1966/07/26, 9-9
1966   V západoberlínském zrcadle (Ohlas československé výstavy), Výtvarná práce, 14, 23, 1966/11/17, 1-
1966   Hovory 3 (Mikuláš Medek), Výtvarná práce, 14, 10, 1966/05/26, 6-8
1966   L'art tchècoslovaque aujourd'hui, Les Lettres française, , , 1966/04/14, 27-28
1966   Malířské dílo Mikuláše Medka..., Mikuláš Medek, , , 1966, 3-5
1966   Gottwaldovské Nové cesty, Výtvarná práce, 14, 16, 1966/08/18, 4-4
1966   Galerie Art Centrum Prague, 2e Salon international de Galeries pilotes Lausanne, , , 1966, 209-224
1966   Tendenz: liberal (Worpsweder Galerie Netzel zeigt Werke tschechischer Künstler), Weser Kurier, , , 1966/06/25, -
1966   L'art aujourd'hui en Tchécoslovaquie, Les Annales, , 183, 1966, 61-63
1966   Zwei Generationen tschechoslowakischer Kunst, Kunst unserer Zeit, , , 1966, 217-225
1966   Výtvarné projevy inspirované dílem Franze Kafky, Literární archív, 1, , 1966, 198-208
1967   7 Prager Künstler, Moderne Kunst aus Prag, , , 1967, -
1967   Prague: Sisyphe sand Kafka serait Prométhée, Domus, , 450, 1967, 50-54
1967   Cecoslovacchia: Normalizzazione e speranza, D'Ars, 8, 34, 1967, 26-31
1967   Art in Travail, Czechoslovak Life, 22, 12, 1967/12, 16-17
1967   Mikuláš Medek (Un art plein d'inquiétude), La Vie Tchecoslovaque, 15, 12, 1967/12, 16-17
1967   Malé formáty na Smíchově, Výtvarná práce, 15, 26, 1967/12/28, 4-4
1967   Mikulás Medek, Mikulás Medek, , , 1967, -
1967   Un'archeologia del presente, Mikulás Medek, , , 1967, -
1967   Mikulás Medek fra la meccanica e la biologia, Mikulás Medek, , , 1967, -
1967   Smysl obrazu a časovost, Podoby, , , 1967, 141-147
1967   Praga 1967: Mikuláš Medek, D'Ars, 8, 35, 1967, 145-
1967   Jedovnice, Domov, , 4, 1967, 20-23
1967   Aktualizace a imaginace jako fantazijní aspekt, Výtvarná práce, 15, 16, 1967/08/10, 4-
1967   Echte Darstellung moderner Kunst (Sieben Prager Künstler stellen im Morgenhaus aus - Eindrucksvolle Arbeiten), Soester Anzeiger, , , 1967/03/29, -
1967   Allen voran: Mikulás Medek (Moderne Prager im Morgnerhaus - Interessante Studnende), periodikum, , , 1967/03/25, -
1967   Die neue Prager Schule ("Moderne Kunst aus Prag" in der Kieler Kunsthalle), Schleswig-Holsteinische Volkszeitung (VZ Kiel), , , 1967/04/24, -
1967   Moderne Kunst aus Prag (Tschechische Gemälde und Plastiken in der Kunsthalle Kiel), Kieler Nachrichten, , , 1967/04/24, -
1967   Obraz 67, Výtvarná práce, 15, 22, 1967/11/02, 5-
1967   Nabídka současného umění, Výtvarná práce, 15, 25, 1967/12/14, 4-5
1968   Úvaha nad naším současným malířstvím, Výtvarné umění, 18, 1-2, 1968/03/20, 29-44
1968   Ruzyně nedokončená, Listy, 1, 6, 1968/12/12, 8-
1968   Mezi dvěma injekcemi, Mladá fronta, , , 1968/03/24, 3-
1968   En 1951, Mikuláš Medek a formulé la mission que ses tableaux..., Mikuláš Medek: Peintures, Paintings, Bilder 1958 - 1967, , , 1968, -
1968   In 1951 Mikuláš Medek said this when asked to formulate the intention..., Mikuláš Medek: Peintures, Paintings, Bilder 1958 - 1967, , , 1968, -
1968   1951 formulierte Mikuláš Medek die Sendung seiner Bilder so..., Mikuláš Medek: Peintures, Paintings, Bilder 1958 - 1967, , , 1968, -
1968   Cecoslovacchi. Il surrealismo e suol sviluppi, D'Ars, 9, 38-39, 1968, 88-93
1968   Mikuláš Medek (Životopisné heslo k reprodukcím...), Dějiny a současnost, 10, 8, 1968, 2-
1968   Počátky generace, Výtvarná práce, 16, 11, 1968/06/25, 4-
1968   Kapitola o létání, Výtvarná práce, 16, 14, 1968/08/02, 3-
1968   Přírůstky českého moderního umění, Výtvarná práce, 15, 10, 1968/06/08, 5-
1969   Navštívenka skupiny Phases, Mladá fronta, , , 1969/11/18, 2-2
1969   Generace jako slohový fenomén, Výtvarné umění, 18, 8, 1969/01/31, 372-381
1969   Projektanti věží (Malíř filosofuje na plátně), Svět v obrazech, 25, 24, 1969/10/28, 20-
1969   Genova, Galleria Bertesca: Mikulás Medek (Mostre), Notiziario arte contemporanea (NAC), , 17, 1969/06/15, 14-15
1969   Der Altar in Jedovnice, Christliche Kunstblätter, 107, 4, 1969/10, 95-
1969   Vous les trouverez aux environs de Brno, Soyez les bienvenus en Tchécoslovaquie, , 3, 1969, 6-7
1969   Mikuláš Medek. Projektanti věží, Výtvarná práce, 17, 10-11, 1969/10/13, 6-
1969   Projektanti věží, Mikuláš Medek: Projektanti věží, , , 1969, -
1969   Mikuláš Medek je romantik původem i osudem..., Mikuláš Medek: Obrazy 1944–1969, , , 1969, -
1969   Obnažený svatý, Analogon, 1, 1, 1969, 95-
1969   Mikuláš Medek - Projektanti věží, Lidová demokracie, 25, 219, 1969/09/17, 5-
1969   Mikoláš Medek, Mladá fronta, 25, 232, 1969/10/02, 4-
1969   Babylónské věže Mikuláše Medka, Práce, 25, 216, 1969/09/13, 4-
1969   Projektant věží, Svět práce, 2 (6), 39, 1969/10/01, 10-
1969   Medkovy nové obrazy, Svobodné slovo, 25, 213, 1969/09/10, 4-
1969   Jméno Medek, Texty, 1, 3, 1969, 42-
1969   Brněnský Obraz 69 - pokus o konfrontaci, Výtvarná práce, 17, 12-13, 1969/10/24, 1-2
1969   Show of Six Czech Artists (Opens This Week at UWM), The Milwaukee journal, , , 1969/03/02, -
1969   Symbol a realita, Surrealistické východisko 1938 1968, , , 1969, 83-90
1969   Stůl projektanta věží II, Večerní Praha, 15, 193, 1969/10/02, 4-
1969   Hlubinné sondy nitra, Mladá fronta, 25, 106 (7583), 1969/05/07, 4-
1969   Výtvarníkova meditace nad člověkem naší doby, Hlas revoluce, , , 1969/09/19, -
1969   Projektanti věží (Nový cyklus Mikuláše Medka), Večerní Praha, 15, 182, 1969/09/17, 4-
1969   Mikuláš Medek vystavuje v Hradci Králové, Nové Hradecko, 11, 45, 1969/11/05, 5-
1969   V ústech kamení, v hlavě boule, Tvář, , 1, 1969, -
1969/05/15   Prager Surrealist, Frankfurter Allgemeine Zeitung, , 112, 1969/05/15, 14-14
1969/08/07   Studnice poznání, Doba, 1, 31, 1969/08/07, 21-
1969/10/02   Mikuláš Medek vystavuje ve Špálově galerii, Neděle, 3, 20, 1969/10/02, 19-
1970   Výtvarné realizace v naší architektuře, Výtvarné umění, 19, 9-10, 1970/05/20, 422-453
1970   Obraz 69, Výtvarné umění, 19, 9-10, 1970/05/20, 515-525
1970   Das Bild ist eine gewisse sensitive Fläche..., Mikuláš Medek Prag, , , 1970, -
1970   Mikuláš Medek (Už primárny kontakt...), Slovenské pohľady, 86, 5, 1970, 143-
1970   Jubiläums-Ausstelung der Kunstkreises Leinfelden, Amtsblatt der Stadt Leinfelden, 3, 19, 1970/05/08, -
1970   Tschechische Gemälde im Kunstkreis Leinfelden, Amtsblatt der Stadt Leinfelden, 3, 20, 1970/05/15, -
1970   Medek-Ausstelung des Kunstkreises Leinfelden findet weites Echo, Amtsblatt der Stadt Leinfelden, 3, 21, 1970/05/22, -
1970   Ikonen eines Pessimisten (Ein Maler aus Prag zu Gast. Der Prager Maler Miculás Medek in Leinfelden), Stuttgarter Nachrichten, 25, 115, 1970/05/16, 14-
1972   Per Praha 1972, Notiziario Arte Contemporanea (NAC), , 10, 1972/10, 18-24
1973   Kreuzwegstationen aus dem Kreuzweg von J. Medek in Senetářov (ČSSR), Vom advent zum advent, , , , -
1974   Mikuláš Medek est mort, L´art Vivant, , 53, 1974/11, 38-
1974   Zemřel malíř Mikuláš Medek, Nová svoboda, 30, 228, 1974/09/26, 5-
1974   Malíř Mikuláš Medek zemřel..., Lidová demokracie, XXX, 202, 1974/08/27, 5-
1975   Fenêtre sur la nuit, Phases, 21, 5 (2e série), 1975/11, 90-92
1975   Medek Mikuláš (Tchécoslovaquie 1925), Encyklopédie du surréalisme, , , 1975, 204-
1976   Mikuláš Medek, Mikuláš Medek 1926 - 1974, , , 1976, -
1976   "Erinnerungen an Mikuláš Medek", Mikuláš Medek 1926 - 1974, , , 1976, -
1976   Lärm de Stille, Mikuláš Medek 1926 - 1974, , , 1976, -
1976   Czechoslovakia, Art in a Different World, Studio international, 192, 982, 1976/07-08, 79-82
1978   Sowjetunion, Tschechoslowakei und Polen, Kunst der Gegenwart, , , 1978, 165-175
1979   Česká portrétní malba XX. století, Česká portrétní malba XX. století, , , 1979, -
1982   Medek, Mikuláš (1926, Prague - 1974, Prague), Dictionnaire général du Surréalisme et de ses environs, , , 1982, 274-
1983   Surréalisme et art imaginatif, Dessins tchèques du 20e siècle, , , 1983, 27-28
1983   Pour Mikulas Medek, peintre et poète..., Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie, , , 1983, 45-46
1985   Výtvarná problematika šedesátých let (Příspěvek k řešení státního badatelského úkolu VIII-8-4/4), Umění, 23, 1, 1985, 29-53
1985   Mikuláš Medek, Mladá fronta, 21, 97, 1985/04/23, 4-
1985   První noc Mikuláše Medka v hrobě, Listy (Řím), 15, 3, 1985/05, 64-
1986   Poznámky k Pohyblivým hrobům Mikuláše Medka (K umělcovým nedožitým šedesátinám), Někdo něco 6, , , 1986, 5-11
1988   Mikuláš Medek se narodil 3. listopadu 1926 v Praze..., Mikuláš Medek: Vybrané obrazy z let 1944 / 1974, , , 1988, -
1988   Tato výstava obrazů Mikuláš Medka otevírá..., Mikuláš Medek: Vybrané obrazy z let 1944 / 1974, , , 1988, -
1988   Seznam vystavených obrazů, Mikuláš Medek: Vybrané obrazy z let 1944 / 1974, , , 1988, -
1988   Svědectví jedné životní cesty, Lidová demokracie, 44, 182, 1988/08/05, 5-
1988   Triumf Mikuláše Medka (Nejde o respektování talentu, ale o jeho pochopení), Mladá fronta, 44, 208, 1988/09/03, 4-
1988   Naše vernisáž (Galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem...), Květy, 40, 33, 1988/08/11, 40-
1988   M. M. ("Ve spletité dráze rukou..."), Tvorba, , 28, 1988/07/13, -
1988   Mikuláš Medek v Roudnici, Lidové noviny, 1, 7-8, 1988/07-08, 27-
1988   Výstavy na "konci světa", Svobodné slovo, 44, 47, 1988/02/26, 5-
1988   Mikuláš Medek v Roudnici nad Labem, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 11, 1988/08/16, 4-
1988   Zobrazení Mikuláše Medka, Zemědělské noviny, 44, 187, 1988/08/10, 2-
1988   Obrazy M. Medka, Mladá fronta, , , 1988/06/30, -
1988   Výstava v roudnické galerii, Průboj, Ústí nad Labem, 40, , 1988/06/24, 2-
1988   Současná výstava Mikuláše Medka..., Práce, 54, 162, 1988/07/12, 6-
1988   Jak mám představit Mikuláše Medka..., Lidové noviny, 1, 5, 1988/05, 21-
1988/07/01   Dílo Mikuláše Medka v roudnické galérii, Průboj, Ústí nad Labem, 40, 153, 1988/07/01, 5-
1988/08/25   Chemický vzorec vzájemnosti, Kmen, I (VII), 34, 1988/08/25, 11-
1988/09/03   Signály zraněného, Kmen, 1 (7), 44, 1988/11/03, 11-
1989   Pásma bezmezna a brána hlubin, Umění, 37, 5, 1989, 401-414
1989   Důstojné poselství lidskosti (Pozoruhodná výtvarná díla v jihomoravských kostelích), Lidová demokracie, 45, 71, 1989/03/24, 3-
1989   Surrealismus a české umění, Umění, 37, 5, 1989, 377-399
1990   Drama díla i osudu (Souborná výstava Mikuláše Medka, Sbírka moderního malířství NG v Městské knihovně), Večerní Praha, 36, 117, 1990/06/18, 0-0
1990   Návrat Mikuláše Medka, Výtvarné umění, , 5, 1990/06/18, 0-0
1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 25, 1990/12/10, 3-3
1990   Mikuláš Medek v Brně, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 12, 1990/06/11, 1-2
1990   Tři z rodu Medků, Lidové noviny, 3, 138, 1990/08/16, 7-
1990   Naše vernisáž (V domácím prostředí umlčené...), Květy, , 28, 1990/07/13, 41-
1990   Medek po letech, Literární noviny, 1, 15, 1990/07/12, -
1990   Mikuláš Medek v Brně!, Brněnský večerník, 21, 56, 1990/03/20, 3-
1990   Jeden z absolutních, Signál, , , 1990/08/28, 25-
1990   Výstava M. Medka, Zemědělské noviny, , , 1990/06/15, 2-
1990   Vítězství Mikuláše Medka, Lidová demokracie, , , 1990/03/29, -
1990   Hosté bez hostitele, Reflex, 1, 20, 1990/08/14, 32-35
1990   Zlatý křik Mikuláše Medka, Respekt, , 4, 1990/04/04, 12-13
1990   Drama Mikuláše Medka, Lidové noviny, 3, 44, 1990/04/24, 5-
1990   Malíř - básník Mikuláš Medek, Lidové noviny, 3, 98, 1990/06/28, 5-
1990   Nechci hodnotit a zařazovat do časových a historických souvislostí..., Mikuláš Medek: Obrazy, , , 1990, 5-5
1990   Hovory s Mikulášem Medkem, Mikuláš Medek: Obrazy, , , 1990, 6-7
1990   Medkovy obrazy druhé etapy..., Mikuláš Medek: Obrazy, , , 1990, 8-8
1990   Opožděný interview, Mikuláš Medek: Obrazy, , , 1990, 12-12
1990   Na rubu roku 1951, Mikuláš Medek: Obrazy, , , 1990, 13-13
1990   Emila a Mikuláš Medkovi (1953), Mikuláš Medek: Obrazy, , , 1990, 16-19
1990   Celé Medkovo dílo je vlastně vytvořeno na základě..., Mikuláš Medek: Obrazy, , , 1990, 20-20
1990   Slavný umělec téměř neznámý, Lidová demokracie, 46, 151, 1990/06/29, 5-
1990   Horké jídlo, Imperialistický spánek, Chodci, Senzitivní akce..., Mikuláš Medek: Obrazy, , , 1990, 22-22
1990   Každý Medkův obraz je podle přísných uměleckých zákonů..., Mikuláš Medek: Obrazy, , , 1990, 24-24
1990   Vývoj Medkovy malířské tvorby..., Mikuláš Medek: Obrazy, , , 1990, 26-26
1990   Svět symbolů Mikuláše Medka, Rovnost, 105, 80, 1990/04/04, 5-
1990   Některá z dosavadních výkladů díla Mikuláše Medka..., Mikuláš Medek: Obrazy, , , 1990, 32-32
1990   Na počátku jsme označili Medkovu novou tvorbu jako..., Mikuláš Medek: Obrazy, , , 1990, 40-40
1990   Hotový obraz, Mikuláš Medek: Obrazy, , , 1990, 46-46
1990   Výsledná zjištění o takovém..., Mikuláš Medek: Obrazy, , , 1990, 50-50
1990   Znovu objevený M. Medek, Práce, 46, 155, 1990/07/04, 7-
1990   K obdobné rekonstrukci začnou od poloviny..., Mikuláš Medek: Obrazy, , , 1990, 56-56
1990   V každém obraze Mikuláše Medka..., Mikuláš Medek: Obrazy, , , 1990, 58-58
1990   Člověk a stroj: hle, znovu téma naší doby..., Mikuláš Medek: Obrazy, , , 1990, 60-60
1990   Je NĚCO (událost). Toto něco je cílem..., Mikuláš Medek: Obrazy, , , 1990, 62-64
1990   V tvorbě Mikuláše medka se nejpříznačněji vyvíjela..., Mikuláš Medek: Obrazy, , , 1990, 68-68
1990   Podle vlastních Medkových slov je mu obraz..., Mikuláš Medek: Obrazy, , , 1990, 68-68
1990   V určitém dobovém kontextu..., Mikuláš Medek: Obrazy, , , 1990, 70-70
1990   Medek patří k těm umělcům..., Mikuláš Medek: Obrazy, , , 1990, 70-70
1990   Vzpomínka na Mikuláše Medka, Mikuláš Medek: Obrazy, , , 1990, 73-73
1990   Dílo Mikuláše Medka, Svobodné slovo, 44, 111, 1990/05/14, 4-
1990   Život s Mikou, Mikuláš Medek: Malířské dílo 1942-1974, , , 1990, -
1990   Anděl české malby (Velký zájem o tvorbu Mikuláše Medka v Brně), Mladá fronta, 46, 86, 1990/04/11, 4-
1990   Mikuláš Medek se narodil 3. listopadu 1926 v Praze..., Mikuláš Medek: Malířské dílo 1942-1974, , , 1990, -
1990   M. Medek v Praze, Svobodné slovo, 44, 155, 1990/07/04, 5-
1990   Znovuobjevený Mikuláš Medek (Retrospektiva osobnosti české malby v Národní galérii), Rudé právo, 70, 157, 1990/07/09, 4-
1990   Medci, Analogon, , 3, 1990, 40-
1990   Dluh Mikuláši Medkovi, Fórum, 1, 26, 1990/07/25-31, 9-
1990   Mikuláš Medek "bez diskriminace", Hlas revoluce, , 33, 1990/08/14, 6-
1990   Nahý v trní (Výstava ze sbírek NG v Praze), Občanský deník, 1, 66, 1990/07/20, 5-
1990   Dluh M. Medkovi, Práce, 46, 184, 1990/08/09, 7-
1990   Mikuláše Medka (nepříliš známé) moravské arcidílo - Křížová cesta v Senetářově, Proglas, , 3, 1990, 125-127
1990   Wesen aus Kratzern, Stichen, Schnitten (Retrospektive des tschechischen Malers Mikuláš Medek. Auf dem Grat zwischen Kafka und Schwejk), Die Weltwoche, , 34, 1990/08/23, -
1990   Mikuláš Medek - konečně a velkoryse, Zemědělské noviny, 46, 165, 1990/07/17, 7-
1990   Růže ran Mikuláše Medka (Velikán české moderní malby...), Naše rodina, , 31, 1990/08/01, 12-0
1990   Víc než hranice a čas (Skončila výstava souborného díla Mikuláše Medka), Právo lidu, 93, 30, 1990/08/16, 6-
1990   Básnivý malíř Medek, Tvorba, , 20, 1990/05/16, 16-
1990   Ojedinělá výstava Mikuláše Medka..., Brněnský večerník, , , 1990/04/17, -
1990   Na výstavě prací Mikuláše Medka..., Tvar, 1, 25, 1990/08/23, 14-
1990   Medek v Městské knihovně, Občanský deník, 1, 43, 1990/06/21, 5-
1990   Mikuláš Medek (1926 - 1974) zahajuje náš výtvarný cyklus..., Rudé právo, , , 1990/02/16, 5-
1990   Mikuláš Medek v Domě umění, Kurýr, , , 1990, -
1990   Růže ran Mikuláše Medka (Malíř Mikuláš Medek (1926 - 1974)...), Naše rodina, , 31, 1990/08/01, 13-
1990   Maliarske dielo Mikuláša Medka, Čas, , , 1990/07/31, -
1990   Jak mám představit Mikuláše Medka..., Lidové noviny 1988, , , 1990, 21-
1990   Mikuláš Medek v Roudnici, Lidové noviny 1988, , , 1990, 27-
1990   Výstava obrazů Mikuláše Medka, Nové knihy, , , 1990/09/02, -
1990   Medek, Čapek, Filla (Na Českobudějovickém hudebním jaru), Jihočeská pravda, 46, 107, 1990/05/08, 4-
1990   Hudební léto končí (Capella cameralis v AJG), Jihočeská pravda, 46, 208, 1990/09/06, 4-
1990   Ach, pryč jsou ty časy levného vstupného!, Mladý svět, 32, 35, 1990/08/28, 2-
1990/04/23   Vnitřní kontinuita (Na procházce Medkovým malířským dílem v Domě umění), Brněnský večerník, 21, 79, 1990/04/23, 4-
1990/05/08   Téměř sedm tisíc lidí již vidělo..., Rovnost, Brno, , , 1990/05/08, 5-
1990/05/10   Hvězdný talent - Mikuláš Medek, Právo lidu, 93, 16, 1990/05/10, 6-
1990/09/04   Čtyřicet obrazů, čtyřicet příběhů (K výstavě Mikuláše medka v AJG), Jihočeská pravda, 46, 206, 1990/09/04, 4-
1990/09/14   Zamlčované jméno Mikuláš Medek, Sedmička, , , 1990/09/14, 6-7
1991   Nefigurativní umění v Československu, Český informel, , , 1991, 225-226
1991   Výstava D, o jejíž uspořádání... (Texty z připravovaného katalogu Výstavy D, Nová síň, Praha, březen - duben 1964), Český informel, , , 1991, 232-234
1991   Abychom přesněji rozeznali... (Text z připravovaného katalogu Výstavy D, Nová síň, Praha, březen - duben 1964), Český informel, , , 1991, 234-236
1991   Argumenty 1, Český informel, , , 1991, 243-244
1991   Ze Skutečnosti obrazu, Český informel, , , 1991, 244-245
1991   Jedovnice - Kotvrdovice - Senetářov (Nezapomenutý, ale také nenásledovaný příklad spolupráce), Umění a řemesla, , 3, 1991, 14-19
1991   Metafyzická úzkost a tíže informelní malby, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 5, 1991/03/07, 8-
1991   Der Kreuzweg von Mikuláš Medek, Kunst und Kirche, , 2, 1991/05, 128-129
1991   Mikuláš Medek (Recenze a úvahy Petra Jochmanna), Hanácké noviny, 2, 37, 1991/03/30, 4-
1991   Der Maler Mikuláš Medek, Tschechoslowakisches Leben, , 1, 1991/01, 18-21
1991   Vyznavač krásy magického surrealismu, Svobodné slovo, 47, 268, 1991/11/16, 3-
1991   Mikuláš Medek v Domě umění města Brna, Bulletin Moravské galerie v Brně, , , 1991, 85-86
1991   Interview, Analogon, , 6, 1991 (1992/02), 59-65
1991   Mistr strukturální malby, Véčko : Voják, 39, 1, 1991/01, 42-43
1991   Medkův dialog s biblí, Vlasta, 45, 41, 1991, 9-
1991/02/08   Malíř par excellence, Moravskoslezský večerník, 24, 28, 1991/02/08, 2-
1991/03/04   Medek v ostravské galérii, Moravskoslezský večerník, 24, 44, 1991/03/04, 3-
1991/05/14   O infekčnosti dokumentu, České a moravskoslezské zemědělské noviny, , , 1991/05/14, -
1991/06/07   Komu přebývá 600000 Kčs?, Práce, 47, 132, 1991/06/07, 5-5
1992   Ad maiorem dei gloriam: maso kříže, S´92, 3, 16, 1992, 16-17
1992   Mikuláš Medek, výtvarník, nar. 3.11.1926, Zemědělské noviny, , , 1992/10/30, -
1992   Der Kreuzweg eines tschechischen Malers, Willkommen in der Tschechoslowakei, 27, 3, 1992, 26-27
1992   Kresby Mikuláše Medka, Česká kultura na přelomu 50. a 60. let, , , 1992, 28-29
1993   Mikulas Medek, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 94-97
1993   One-Person Exhibitions, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 210-217
1993   Biography, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 218-235
1993   Kresby Mikuláše Medka, Acta universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica, , 11, 1993, 59-64
1993   Mazal, Box, , 3, 1993, 3-0
1993   In margine třetího BOXu, Box, , 3, 1993, -
1993   Mikuláš Medek až do let Kristových (Životopisný úvod k malířskému dílu a literární pozůstalosti od konce čtyřicátých let do druhé poloviny let padesátých (1949-1957)), Box, , 3, 1993, 4-
1993   Život s Mikou, Box, , 3, 1993, 23-27
1993   Vzpomínání, Box, , 3, 1993, 28-
1993   Vzpomínky II, Box, , 3, 1993, 30-
1993   M. M. Hrstka vzpomínek, Box, , 3, 1993, 31-
1993   Z mých vzpomínek na Mikuláše Medka, Box, , 3, 1993, 33-35
1994   Dvacet let uzavřené Medkovo dílo, Lidové noviny, 7, 197, 1994/08/23, 11-
1994   Magický realismus, Ohniska znovuzrození, , , 1994, 79-122
1994   Křesťanské náměty v moderním umění. Kříž (Část 8), Anno Domini, 5, 8, 1994, 3-3
1994   Mikuláš Medek (born November 3, 1926, Prague...), Ohniska znovuzrození, , , 1994, 413-414
1994   Magic realism, Ohniska znovuzrození, , , 1994, 353-362
1994   Mikuláš Medek (narozen 3. listopadu 1926 v Praze...), Ohniska znovuzrození, , , 1994, 285-
1994   Mikuláš Medek: 162 cm2 křehkosti, 1964 / Mikuláš Medek: 162 cm2 of Fragility, 1964, Prostor Zlín, , , 1994, 6-
1994   Imaginární portrét Mikuláše Medka, Hmat a imaginace, , , 1994, 100-105
1994   Mikuláš Medek (Mikuláš Medeks Stellung in der tschechischen Kultur wurde durch seine...), Der Riss im Raum, , , 1994, 122-125
1994   Klinge und Samt - informelle Strukturen in der tschechischen Kunst, Umění / The Art, 42, 6, 1994, 454-458
1994   Český informel / Czech Informel, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, , , 1994, 91-96
1995   Proměny surrealismu, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 279-290
1995   Mikuláš Medek: Velké jídlo, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 286-287
1995   Informel, abstrakce a renesance modernismu, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 291-315
1995   Posun, Literární noviny, , 8, 1995/02/21, 12-
1995   Martyrium malíře, Lidové noviny, 8, 298, 1995/12/21, 13-
1995   Medek, Mikuláš, 3. 11. 1926 Praha - 23. 8. 1974 Praha, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 1995, 500-503
1995   Základní hodnoty stojí před člověkem, Labyrint revue, 5, 3-4, 1995, 10-12
1995   Z archívů, Prostor Zlín, 3, 2, 1995/02, 4-
1995   Mikuláš Medek (1926 - 1974), Osobnosti českého malířství, , , 1995, 54-
1995   Od exprese k informelu, Umenie šesťdesiatych rokov, , , 1995, 41-48
1996   Přímé prodloužení surrealistické tradice a imaginativní malby po roce 1945, České imaginativní umění, , , 1996, 317-366
1996   Přechod k nefigurálnímu umění, České imaginativní umění, , , 1996, 384-403
1996   Výstava D, České imaginativní umění, , , 1996, 446-460
1996   Surrealistický okruh kolem sborníků Znamení zvěrokruhu a Objektů 1 a 2 (Václav Tikal, Josef Istler, Libor Fára, Mikuláš Medek, Emila Medková), Český surrealismus 1929-1953, , , 1996, 396-421
1996   Mikuláš Medek slovem, Nové knihy, 36, 1, 1996/01/10, 1-
1996   Na otázku umění odpovídá Medek záchvatem existence, Mladá fronta Dnes, 7, 28, 1996/02/02, 19-
1996   Dílo Mikuláše Medka je na světové úrovni, i když vznikalo v autorově ateliérové izolaci, Denní telegraf, 5, 14, 1996/01/17, 10-
1996   A na čelo mi položili sněhovou kouli, Literární noviny, 7, 2, 1996/01/11, 4-
1996   Jan Koblasa, Jan Koblasa: Sochařská a malířská tvorba z 60. let, , , 1996, -
1996   Život výtvarného díla v katolické církvi, Novozákonní motivy v českém umění 20. století, , , 1996, 9-13
1996   Years of long days (Surrealism in Czechoslovakia), Third Text, 10, 36, 1996, 15-28
1997   Boudník a Medek: Korespondence (Archiv), Umění, 45, 3-4, 1997, 353-364
1997   Boudník - Medek, dodatek ke korespondenci a další Texty pro Mikuláše Medka (Archiv), Umění, 45, 5, 1997, 489-500
1997   3x sedm, Revolver Revue, , 36, 1997/12, 249-263
1998   Surrealistický okruh kolem sborníků Znamení zvěrokruhu a Objektů 1 a 2, K surrealismu, , , 1998, 129-156
1998   Kresby Mikuláše Medka, K surrealismu, , , 1998, 165-169
1998   Mikuláše Medka Neznámé Arcidílo (Křížová Cesta V Senetářově), Paní Na Duze, , , 1998, 404-409
1998   Ze vzpomínek na Mikuláše Medka, Paní Na Duze, , , 1998, 428-435
1999   Umění v odlišném světě, Cestou necestou, , , 1999, 229-240
1999   Medek a Koblasa (Bítov, Hrad Bítov, Mikuláš Medek - obrazy, Jan Koblasa - plastiky, 11. 6. - 30. 9., Český Krumlov, Centrum Egona Schieleho, Jan Koblasa - sochy, 9. 10. 1999 - 23. 1. 2000), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 25-26, 1999/12/16, 4-
1999   Mikuláš Medek, Jan Koblasa (Bítovská výstava), Prostor Zlín, 7, 3, 1999, 10-11
1999   Výstava: Mikuláš Medek, obrazy. Jan Koblasa, plastiky., Host, 15, 7, 1999, 60-63
1999   S Mikulášem Medkem jsem se znal... / I knew Mikuláš Medek..., Medek - Koblasa, , , 1999, 3-
1999   Jan Koblasa - interview, Medek - Koblasa, , , 1999, 21-36
1999   Jan Koblasa - interview, Medek - Koblasa, , , 1999, 45-58
1999   1945-1974 (Už jsme nebyli kluci... / We were no longer boys...), Medek - Koblasa, , , 1999, 4-
1999   Vzpomínky na M.M. / Remembering Mikuláš Medek, Medek - Koblasa, , , 1999, 5-
1999   Nejmrazivější báseň, Host, 15, 9, 1999, 19-
1999   Tři příběhy Jana Koblasy, Literární noviny, 10, 41, 1999/10/13, 13-
2000   Hádka / Argument (1956 - 1962), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, , , 2000, 138-153
2000   Jak moderna vstoupila do barokního chrámu, Lidové noviny, 13, 280, 2000/12/02, 31-
2000   Speech under the Rule of Silence: The Signs of the Zodiac and the Circle of Five Objects (Surrealism in Czechoslovakia 1951-63), André Breton: The Power of Language, , , 2000, 183-200
2002   Úvodní slovo pořadatelů, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 8-8
2002   Na okraj sborníku sympozia o Mikuláši Medkovi, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 9-10
2002   Pokus o zobrazení pokusu o portrét Mikuláše Medka v Galerii Rudolfinum, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 11-14
2002   Mikuláš Medek, paměti předlet, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 15-18
2002   Jeden sám v čase nečase, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 19-24
2002   Diskuse I, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 25-25
2002   Univerzalita Medkova projevu, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 26-29
2002   Diskuse II, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 30-31
2002   Mikuláš Medek a národní kulturní identita, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 32-35
2002   Diskuse III, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 36-38
2002   Mikuláš Medek - strategický model 50. let, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 39-44
2002   Mikuláš Medek pohledem ze zahraničí, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 45-48
2002   Diskuse IV, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 49-50
2002   Metoda vnitřního modelu a Mikuláš Medek, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 51-56
2002   Viditelnost zjevných a skrytých událostí, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 57-63
2002   Nápad, úkrok, úvaha, kritika, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 64-67
2002   Stopadesát řádek plných neklidu, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 68-75
2002   Diskuse V, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 76-82
2002   Poselství díla Mikuláše Medka, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 83-88
2002   Mikuláš Medek - bibliografie, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 89-108
2002   Golem v českém umění aneb proměny figurace, Golem v náboženství, vědě a umění / Golem en la religión la ciencia y el arte, , , 2002, 87-105
2002   Trvalá přítomnost Mikuláše, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 13, 2002/06/27, 3-
2002   První noc Mikuláše Medka v hrobě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 13, 2002/06/27, 3-
2002   V pasti modré senzibility aneb Cesty do šarlatových obrazů, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 13, 2002/06/27, 3-
2002   Z okna by to nešlo?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 13, 2002/06/27, 3-
2002   Pokus o pohled na zobrazení svatého, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 13, 2002/06/27, 5-
2002   Rozhovor s Annou (Annettou) Fárovou o Mikuláši Medkovi, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 13, 2002/06/27, 7-
2002   Jeden z českých mýtů: Mikuláš Medek, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 13, 2002/06/27, 13-
2002   Jeden sám v čase nečase, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 13, 2002/06/27, 16-
2002   Věřím, že Mikuláš Medek..., Mikuláš Medek, , , 2002, 9-
2002   Jak si představit..., Mikuláš Medek, , , 2002, 11-
2002   Mikuláš Medek, Mikuláš Medek, , , 2002, 13-32
2002   Mikuláš Medek, Mikuláš Medek, , , 2002, 69-74
2002   Mikuláš Medek, Mikuláš Medek, , , 2002, 99-107
2002   Mikuláš Medek, Mikuláš Medek, , , 2002, 115-126
2002   Pohyblivé hroby, Mikuláš Medek, , , 2002, 167-
2002   Jedovnice - Kotvrdovice - Senetářov, Mikuláš Medek, , , 2002, 169-173
2002   Práce jak na obraze, Mikuláš Medek, , , 2002, 177-180
2002   Z rozhovoru s Annou Fárovou, Mikuláš Medek, , , 2002, 183-
2002   Z rozhovoru s Annou Fárovou o malíři Mikuláši Medkovi a o Portrétu 53, Mikuláš Medek, , , 2002, 183-185
2002   Několik doplňujících poznámek k rozhovorům, Mikuláš Medek, , , 2002, 185-187
2002   Ze vzpomínek na Mikuláše Medka, Mikuláš Medek, , , 2002, 188-189
2002   M. M. / Hrstka vzpomínek, Mikuláš Medek, , , 2002, 190-
2002   koncem září padesát osm..., Mikuláš Medek, , , 2002, 191-193
2002   Data k životopisu Mikuláše Medka, Mikuláš Medek, , , 2002, 194-204
2002   Bibliografie Mikuláše Medka, Mikuláš Medek, , , 2002, 205-210
2002   Ediční poznámka, Mikuláš Medek, , , 2002, 211-
2002   Modro-červený fenomén Medek, Art & Antiques, , , 2002/léto, -
2002   Výstava Mikuláše Medka v Rudolfinu jako Pyrrhovo vítězství, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 13, 2002/06/27, 1-
2002   Sympozium Mikuláš Medek, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 13, 2002/06/27, 1-
2002   Životopis Mikuláše Medka, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 13, 2002/06/27, 2-
2002   Mikuláš Medek - strategický model 50. let, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 13, 2002/06/27, 4-4
2002   Z mého orloje (Ukázka z připravované knihy vzpomínek - kapitoly o Mikuláši Medkovi), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 13, 2002/06/27, 6-7
2002   Viditelnost zjevných a skrytých událostí, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 13, 2002/06/27, 8-
2002   Univerzalita Medkova projevu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 13, 2002/06/27, 9-
2002   Poselství díla Mikuláše Medka, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 13, 2002/06/27, 12-
2002   Medek se představí v celé šíři (V Galerii Rudolfinum budou vystavena i dosud neprezentovaná díla Mikuláše Medka), Lidové noviny, 15, 96, 2002/04/24, 20-
2002   Malíř, který byl režimu trnem v oku (V pražské Galerii Rudolfinum je otevřena dlouho očekávaná retrospektiva Mikuláše Medka), Lidové noviny, 15, 101, 2002/04/30, 23-
2002   Mikuláš Medek a národní kulturní identita, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 13, 2002/06/27, 12-
2002   Mikuláš Medek v Galerii Rudolfinum, Art & Antiques, , , 2002/léto, 108-
2002   Důstojný návrat Mikuláše Medka, Katolický týdeník, 13, 24, 2002/06/16, 8-
2002   Pochyby o "svatořečení" Mikuláše Medka (Výstava v Rudolfinu přitahuje diváky. To stačí? A co vážná diskuse o umělcově díle i životě?), Mladá fronta Dnes, , , 2002/07/29, -
2002   Medkova cesta od figur ke znakům (V Galerii Rudolfinum se otevírá dosud největší retrospektiva předního českého surrealisty), Mladá fronta Dnes, 13, 97, 2002/04/25, -
2002   Medka si musí každá generace znovu objevovat, Právo, 12, 104, 2002/05/04, 13-
2002   Mikuláš Medek aneb samozřejmost andělů , Hospodářské noviny, příloha Víkend, , 18, 2002/05/03, 24-27
2002   Mikuláš Medek v Rudolfinu (Za kulturou: s Jiřím Suchým na výstavu), Lidové noviny, 15, , 2002/06/01, 28-
2002   Hladový svatý Mikuláš Medek (Malířova cesta zákrutami historie i umění), Týden, 9, 20, 2002/05/13, 76-77
2002   Přirozený kult: Medek, Reflex, 13, 19, 2002/05/09, 84-85
2002   Začíná v dubnu, Listy Prahy 1, , 4, 2013/04/03-29, 10-
2002   Pocta Mikuláši Medkovi, Ekonom, 46, 15, 2002/04/11, 48-49
2002   Vernisáž: Mikuláš Medek, Instinkt, , 1, 2002/04/18, 49-
2002   Medkova výstava, Respekt, , , 2002/04/22, 23-
2002   Mikuláše Medka připomíná v Rudolfinu sto šedesát děl (Nejrozsáhlejší retrospektivu významného umělce druhé poloviny 20. století doprovodí čtení, koncerty vážné hudby a jazzu, ale také výlet), Hospodářské noviny, 46, 81, 2002/04/25, 9-
2002   Kam na výstavu - 150 obrazů, Lidové noviny, , , 2002/04/25, 29-
2002   Otevřena velká Medkova výstava, Právo, 12, 97, 2002/04/25, 11-
2002   Havel na Medkově výstavě, Právo, 12, 97, 2002/04/25, 2-
2002   Rudolfinum představuje Medka, Večerník Praha, 12, 97, 2002/04/25, 17-
2002   Žíznivý anděl Mikuláš Medek (V pražské Galerii Rudolfinum byla zahájena výstava sezóny), Týden, 9, 18, 2002/04/29, 82-
2002   Pocta Mikuláši Medkovi, Vlasta, 56, 18, 2002/04/30, 48-
2002   Mikuláš Medek, Dolce Vita, , , 2002/05-06, 203-
2002   Mikuláš Medek: Svatý v trní, Instinkt, , 3, 2002/05/02, 53-
2002   V galerii Rudolfinum..., Večerník Praha, 12, 102, 2002/05/02, 20-
2002   Obrazy Mikuláše Medka v Galerii Rudolfinum, Mladá fronta Dnes, 13, 103, 2002/05/03, -
2002   Mikuláš Medek v Galerii Rudolfinum, Mladá fronta Dnes, , , 2002/05/03, 6-
2002   Básnický objekt v díle Mikuláše Medka, Analogon, , 34-35, 2002, 160-163
2002   Horizont vysypaný do nás, Veřejná správa, 13, 27, 2002, 6-7
2002   Medek v mlýnici dějin umění, Mladá fronta Dnes, 13, 203, 2002/09/31, 6-7
2002   Mikuláš Medek, Hospodářské noviny, 46, 86, 2002/05/03, 24-
2002   Mikuláš Medek a česká surrealistická scéna, Analogon, , 34-35, 2002, 146-159
2002   Mikuláš Medek v Galerii Rudolfinum, Literární noviny, 13, 31, 2002/07/29, 13-
2002   Po Medkově výstavě v Rudolfinu, Katolický týdeník, 13, 34, 2002/08/25, -
2002   Poselství díla Mikuláše Medka, Rudolfinum Revue, 2, 1, 2002/2003, 0-0
2002   Rudolfinum velkoryse představuje Mikuláše Medka , Haló noviny, 12, 114, 2002/05/17, 8-
2002   Vratislav Effenberger o Mikuláši Medkovi , Analogon, , 34-35, 2002, 113-145
2002   Z vernisážníku Patrika Šimona, Tvar, 13, 11, 2002/05/30, 4-5
2002   Nekončící cesta na dno obrazu, Respekt, 13, 20, 2002/05/13, 21-
2002   První noc u Mikuláše Medka v Rudolfinu, Právo, , , 2002/05/14, 17-
2002   První noc u Mikuláše Medka, Mladá fronta Dnes, , , 2002/05/15, -
2002   Noc u Mikuláše Medka, Lidové noviny, 15, , 2002/05/15, 24-
2002   Surrealistou proti své vůli, Elle, česká verze, , , 2002/05/17, 45-
2002   Mikuláš Medek klasikem?, Týdeník rozhlas, 12, 24, 2002, 4-
2002   Publicistická soutěž k výstavě Mikuláše Medka, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 9, 2002/05/02, 3-
2002   Publicistická soutěž k výstavě Mikuláše Medka, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 7, 2002/04/04, 3-
2002   Retrospektiva Mikuláše Medka v Rudolfinu, Mosty, , 20, 2002, -
2002   Maliar s rozmerom kultový, Sme, , , 2002/06/15, -
2002   Mikuláš Medek (1926-1974)..., Dějiny výtvarné kultury 4, , , 2002, 138-139
2002   Světlo pro Mikuláše Medka, UNI, 12, 5, 2002/05/31, 14-17
2002   Malíř, ilustrátor a autor textů Mikuláš Medek..., Rudolfinum Revue, 1, 3, 2002, 2-5
2002   Výstavou obrazů Mikuláše Medka (1926-1974) navazuje Galerie Rudolfinum..., Rudolfinum Revue, 1, 3, 2002, 2-
2002   Z mých vzpomínek na Mikuláše Medka, Rudolfinum Revue, 1, 3, 2002, 5-6
2002   Hrst vzpomínek na Mikuláše Medka, Rudolfinum Revue, 1, 3, 2002, 6-9
2002   Mikuláš Medek, Rudolfinum Revue, 1, 3, 2002, 24-
2002   Setkávání s Mikulášem Medkem, Rudolfinum Revue, 1, 3, 2002, 25-26
2002   V soukromém prostoru (Edukativní program k výstavě Mikuláše Medka), Rudolfinum Revue, 1, 3, 2002, 26-27
2002   Mikuláš Medek ve Žďáru, Právo, 12, 173, 2002/07/27, 7-7
2002   Mikuláš Medek v Praze, Super, , , 2002/04/21, -
2002   Výstava, Reflex, , , 2002/04/25, 55-
2002   Resurrected glory (A reconsideration of Mikuláš Medek's reputation), The Prague Post, , , 2002/05/15, 17-
2002   Tajemný a osobitý Mikuláš Medek (Vyčerpávající průřez celým umělcovým dílem představuje galerie Rudolfinum), Listy Prahy 1, , , 2002/06, -
2002   Výstava: Medkova kronika doby, Květy, , , 2002/05/23, 58-
2002   Téma: člověk (Galerie Rudolfinum připravila...), Beau Monde, , 3, 2002, -
2003   Umění na koberci (Moravská gobelínová manufaktura), Art & Antiques, , 9, 2003/09, 106-113
2003   Mikuláš Medek, Analogon, , 38-39, 2003, 0-0
2003   Osudová prokletí a niterné bolesti Mikuláše Medka, Antique, 9, 1, 2003, 20-23
2003   Poznámka na téma "výtvarná imaginace". , Bulletin Moravské galerie v Brně, , 58-59, 2003, 108-123
2003   Knižní obálka 60. let - nové fórum?, Umění je abstrakce, , , 2003, 14-257
2004   Medek Mikuláš, Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, , , 2004, 100-101
2004   Svědectví: Žena (Emila) v díle Mikuláše Medka , Analogon, , 41-42, 2004, 104-
2004   ČT připomíná Mikuláše Medka, Lidové noviny, 17, 91, 2004/04/17, 28-
2004/04/17   Otevřené výpovědi o Mikuláši Medkovi, , , , , -
2005   Kraj kolem Jedovnice, Revue art, , 2, 2005/2, 62-63
2005   Kolik toho vydrží žena (Emila Medková, jedna z největších českých fotografek všech dob, žila ve stínu manžela, malíře Mikuláše Medka), Mladá fronta Dnes, , , 2005/10/11, -
2005   Malovat, psát, myslet, žít...Svobodně!, Mladá fronta Dnes, 16, 128, 2005/06/01, -
2005   Medek, Mikuláš (1926-1974), malíř, syn Rudolfa Medka..., Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů, , , 2005, 97-
2006   Fotografie a dnešní výtvarná výchova (Část osmá - Fotografie a výtvarné umění VI, Fotografie, biblická témata a parafráze uměleckých děl), Výtvarná výchova, 46, 4, 2006, 15-22
2006   Malovat oltáře útěchy (Křížové cesty Mikuláše Medka, Romana Podrázského a Vladimíra Komárka), Katolický týdeník, 17, 13, 2006/03/28, 4-
2006   Medek, Mikulas, Benezit: Dictionary of Artists, , , 2006, 680-681
2006   Nejdražší položky roku 2005 v českých a slovenských aukčních síních, Art & Antiques, , 2, 2006/02, 28-29
2006   Novotný byl náš člověk, Babylon, 15, 10, 2006/06/12, -
2007   Biografie der Autoren, Utopien und Konflikte, , , 2007, 319-325
2007   Pokus o pohled na zobrazení svatého, Je třeba si vybrat, , , 2007, 122-126
2007   Hledání skryté duše věcí, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 20, 16-17, 2007/08/30, 3-
2007   Malý, ale Medek (Drobný obraz Mikuláše Medka může překvapit), Art & Antiques, , 1, 2007/01, 32-33
2007   Racionální a přeludná obrazivost, Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), , , 2007, 179-197
2007   Malíř Mikuláš Medek, Souvislosti, 18, 1, 2007, 17-32
2007   Medkovi (Každý za sebe a přece spolu), Mladá fronta Dnes, 18, 192, 2007/08/18, -
2007   Mikuláš a Emila Medkovi - souvislosti, Nové ústecké přehledy, 10, , 2007/07, 62-64
2007   Souvislosti, A2: Kulturní čtrnáctideník, 3, 35, 2007/08/29, 5-
2007   Mikuláš a Emila Medkovi: Souvislosti, Art & Antiques, , 9, 2007/09, 74-80
2008   Umění na letišti, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 25-26, 2008/12/18, 6-
2008   Půl století poté (Z odstupu o umění 60. let), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 7, 2008/04/03, 2-6
2008   Umění šedesátých let je počin (Kultura & názory), Plzeňský deník, 17, 244, 2008/10/16, 28-
2008   Krajina s fantomem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 11, 2008/05/29, 5-
2008   Mikuláš Medek (S koncem 50. let se osobnost M. Medka...), České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století, , , 2008, 68-68
2008   Mikuláš Medek (Dílo i osobnost Mikuláše Medka...), Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, , , 2008, 98-98
2008   Mikuláš a Emila Medkovi: Souvislosti, Art & Antiques, , 4, 2008/04, 75-75
2008   K "druhé avantgardě" (teze k diskusi), Česká literatura, 56, 5, 2008, 666-672
2010   Obnovená moderna, České moderní a současné umění 1890 - 2010, , , 2010, 52-61
2010   The Revival of Modernism, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, , , 2010, 52-61
2010   Umění ponurých let, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 16-17, 2010/08/26, 12-16
2010   Medkovi (Každá generace přinesla umělce), Hospodářské noviny, 54, 3, 2010/01/07, 3-
2010   Mikuláš Medek, Ročenka ART+, , , 2010, 38-39
2010   Přehled milionových položek vydražených v roce 2009, Ročenka ART+, , , 2010, 59-71
2010   Medkův obraz se prodal za dva miliony a tři sta tisíc, Hospodářské noviny, 54, 183, 2010/09/20, 4-
2010   V roce 1975 jsem jen pro sebe napsal..., Via artis, via vitae, , , 2010, 400-406
2010   Vysunovací krása, Souvislosti, 21, 3, 2010, 181-193
2010   Další přátelé a známí, Via artis, via vitae, , , 2010, 380-415
2010/09/04   Netradiční setkání Medka a Malicha, Víkend DNES, 1, 36, 2010/09/04, 34-
2011   Poválečné umění, Ročenka ART+, , , 2011, 58-60
2011   Přehled milionových položek vydražených v roce 2010, Ročenka ART+, , , 2011, 83-96
2011   Pohled II: zaměřenost, Hnízda snění, , , 2011, 250-251
2011   "Podřimovat v houpacím křesle", Hnízda snění, , , 2011, 252-267
2012   Práce na papíře, Ročenka ART+, , , 2012/02, 70-72
2012   Umění ve veřejném prostoru - srovnání areálu dostavby Národního divadla a areálu letiště v Ruzyni, Zprávy památkové péče, 72, 5, 2012, 381-388
2013   Mikuláš Medek, Ročenka ART+, , , 2013/02, 54-55
2013   Představujeme galerijní skvosty (Obraz utrpení a naděje), Moravskoslezský deník, 13, 136, 2013/06/12, 7-
2013   Hinter Gottes Rücken – Spiritualität in der tschechischen bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts, Kunst und Kirche, , 1, 2013, 14-23
2013   Mikuláš Medek / Příliš mnoho alkoholu III, Šedesát let, šedesát tváří, , , 2013, 108-109
2013   Malíř Mikuláš Medek (Náčrt ke studii), Eseje, , , 2013, 667-683
2014   Zdánlivá místa, Mikuláš Medek: Pohyblivé hroby, , , 2014, 48-55
2014   Drahá Emilo, dnes mi od tebe přišla pozvánka..., Mikuláš Medek: Pohyblivé hroby, , , 2014, 19-
2014   Mikuláš Medek - Pohyblivé hroby, Mikuláš Medek: Pohyblivé hroby, , , 2014, 24-25
2014   Mikuláš Medek (Sedm trnů ve rtu), Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, , , 2014, 166-
2014   Fryntovi, pan Josef Schwarz a pan Mikuláš Medek, Flashky, , , 2014, 46-51
2014   Mikuláš Medek, 50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem, , , 2014, 116-117
2014   Přehled milionových položek vydražených v roce 2013, Ročenka ART+, , , 2014, 85-103
2014   An imaginery portrait of Mikuláš Medek (First step), Touching and Imagining: An Introduction to Tactile Art, , , 2014, 76-81
2015   Bohemika, Ročenka ART+, , , 2015, 34-36
2015   Poválečné umění, Ročenka ART+, , , 2015, 64-66
2015   Přehled milionových položek vydražených v roce 2014, Ročenka ART+, , , 2015, 91-106
2015   Mikuláš Medek, www.renaissance-port.de, , , 2015, -
2015   Schránka pro ducha, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 16-17, 2015/08/27, 5-
2015   Mikuláš Medek (Seven Thorns in a Lip, 1964), 100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava, , , 2015, 166-167
2016   Přehled milionových položek vydražených v roce 2015, Ročenka ART+, , , 2016, 86-103
2016   Mikuláš Medek a Emila Medková: Stínohry obrazů, textů a fotografií, Sborník Národního muzea v Praze, 70, 1-2, 2016, 53-64
2016   Hluk ticha Mikuláše Medka, Průvodce neklidným územím, , , 2016, 126-127
2017   Světový trh, Ročenka ART+, , , 2017, 28-29
2017   Mikuláš Medek, Ročenka ART+, , , 2017, 30-
2017   Mikuláš Medek, Ročenka ART+, , , 2017, 30-
2018   Mikuláš Medek (1926 - 1974): Malá věž (komb. tech (olej, email) na plátně, dat. 1969, sign. PD, 69 x 48 cm, rám), Rekordní rok 2017, , , 2018, 100-101
2018   Největším tajemstvím je člověk sobě sám. Jen odvážným se podaří..., Mikuláš Medek, , , 2018, -
2019   +24,4 mil. Kč, Art + Antiques, , 3, 2019/03/13, 18-19
2019   Aukční tip: Galerie Kodl, Art + Antiques, , 4, 2019/04, 24-
2019   Schikaneder, Kupka, Medek a mnohem víc, Art + Antiques, , 6, 2019/06/07, 20-21
2019   Od Medka po Mrkvičku, Art + Antiques, , 7-8, 2019/07/12, 14-15
2019   Dlouhý, Šíma, Medek a nejen oni, Art + Antiques, 18, 11, 2019/11/12, 16-16
2020   Mikuláš Medek, Ročenka ART+, , , 2020, 34-35
2020   Jan Koblasa - Mikuláš Medek. Výstava obrazů z let 1959-1963, Výstava jako médium: České umění 1957-1999, , , 2020, 316-323
2020   Výstava obrazů Mikuláše Medka v Národní galerii: Nahý v trní, Nová Večerní Praha, , , 2020/09/20, 31-33
2020   Mikuláš Medek jako vůdčí osobnost, Právo, , , 2020/09/19, 10-
2020   Medek ti uklidí, Hospodářské noviny, příloha Víkend, , , 2020/09/18, 12-
2020   Světec za masa a kostí, Respekt, , , 2020/09/21, 54-59
2020   Obraz jako tajemství života a víry, Katolický týdeník, , , 2020/09/22, 9-
2020   Óda na Mikuláše Medka, Lidové noviny, , , 2020/09/25, 9-
2020   Svatý Mikuláš v trní, Týdeník Echo, , , 2020/10/01, 26-31
2020   Dělníci kultury, Respekt, , , 2020/10/12, 64-65
2020   Skladatel Mařatka zhudebnil bádeň M.M (m-m) Ladislava Nováka, Horácké noviny, , , 2020/10/15, 9-
2020   o představách, Full Moon, , , 2020/11/02, 8-
2020   zlověstně povědomá hostina, Full Moon, , , 2020/11/02, 60-61
2020   Výstava Mikuláše Medka ve třech natočených prohlídkách, Právo, , , 2020/11/26, 20-
2020   V zóně nechtěných, Esprit, , , 2020/12/02, 28-34
2020   Destruktor naděje, Xantypa, , , 2020/12/08, 68-73
2020   Nahá lidská existence v trní chladného vesmíru, Deník N, , , 2020/12/31, 14-15
2020   Poprask jen kvůli chybě v katalogu?, Blesk, , , 2020/10/08, 8-
2020   Vladimír Železný: Proč jsem stáhl z výstavy NG osm obrazů Mikuláše Medka, Právo, , , 2020/10/30, 8-
2020   Informelní Medek, Art + Antiques, , 11, 2020/11/09, 16-17
2020   Mikuláš Medek (Mrskáno přes kostrč. Zrcadlení doby), UNI, 30, 11, 2020/11/02, 4-9
2020   20 665 rozpačitých znaků na okraj Medkovy výstavy, Art Antiques, , 10, 2020/10/09, 27-35
2021   Mikuláš Medek, Ročenka ART+, , , 2021/03, 22-23
nedat. (1968)   Impulzy z Prahy, periodikum, , , nedatováno, 9-
www
rok vydání, název (podnázev)
  Mikuláš Medek (cs.wikipedia.org)
  Mikuláš Medek (artlist.cz)
2002/04/24   V Galerii Rudolfinum startuje rozsáhlý projekt o Mikuláši Medkovi
2002/04/24   Medek se představí v celé šíři
2002/04/24   V Galerii Rudolfinum startuje rozsáhlý projekt o Mikuláši Medkovi
2002/06/14   Jak vznikala výstava Mikuláše Medka (neviditelnypes.lidovky.cz)
2007/08/18   Medkovy spojil život, smrt nerozdělila
2008/03/07   Karlovy Vary vystavují práce Mikuláše a Emily Medkových (týden.cz)
2008/03/10   Galerie umění v K. Varech představuje nepřetržitý dialog manželů Medkových (ceskatelevize.cz)
2010/08/23   GASK zinscenovala první neočekávané setkání autorů: Medka spojuje s Malichem (svoboda.info)
2010/12/21   Sedmnáct metrů dlouhé dílo Mikuláše Medka jde do dražby (idnes.cz)
2012/05/15   Monumentální košický cyklus Mikuláše Medka je v Praze (ceskatelevize.cz)
2012/05/16   V Praze je poprvé k vidění monumentální obrazový cyklus Mikuláše Medka (idnes.cz)
2012/05/16   Medkův monumentální cyklus je vystaven v Praze (lidovky.cz)
2012/05/17   Monumentální panó Mikuláše Medka poprvé v Praze (vltava.rozhlas.cz)
2015/11/14   Surrealistický Medek
2018/12/15   Recenze: Mikuláš Medek o svém umění přesvědčuje až na ostří nože
2018/12/23   Dokonalost je krásou pro existenci - Komorní retrospektiva Mikuláše Medka v Roudnici
2019/01/07   Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem vystavuje Mikuláše Medka. (prazsky-zpravodaj.cz)
2019/02/17   Obraz Mikuláše Medka se prodal v USA nečekaně za více než 20 milionů (echo24.cz)
2019/06/06   Obraz Mikuláše Medka se prodal v aukci za 46 mil. Kč bez přirážky (ceskenoviny.cz)
2019/08/23   Nejdražší malíř české poválečné moderny Mikuláš Medek. Syna generála nenechali komunisté ani dostudovat (nasregion.cz)
2019/10/15   Nesourodá trojka překvapivě ladí
2020/05/22   Mikuláš Medek: Text pro katalog výstavy (vltava.rozhlas.cz)
2020/09/09   Medkova retrospektiva v Národní Galerii (iumeni.cz)
2020/09/11   Výstava Mikuláše Medka v Národní Galerii (Události v kultuře, ceskatelevize.cz)
2020/09/15   Rozsáhlou retrospektivní výstavu Mikuláše Medka můžete navštívit ve třech pražských lokalitách (informuji.cz)
2020/09/17   Mikuláš Medek jako vůdčí osobnost (novinky.cz)
2020/09/18   Malíř Mikuláš Medek v člověku uklidí. Na nynější pražské výstavě z hlavy vymete balast (vikend.ihned.cz)
2020/09/19   Mikuláš Medek: Nahý v trní (artmagazin.eu)
2020/09/20   Světec z masa a kostí (respekt.cz)
2020/09/20   Národní galerie Praha vystavuje Mikuláše Medka (prazsky-zpravodaj.cz)
2020/09/20   Jehly v ústech, polévka v uších. Národní galerie vystavuje předčasně zemřelého Medka (magazin.aktualne.cz)
2020/09/27   Národní galerie připravila dosud největší výstavu uměleckých děl Mikuláše Medka (ct24.ceskatelevize.cz)
2020/09/28   Óda Národní galerie na Mikuláše Medka. Výstava aspiruje na kulturní událost roku (lidovky.cz)
2020/10/02   Svatý Mikuláš v trní (echoprime.cz)
2020/10/03   Karel Hvížďala: Mikuláš Medek, Roušky a Pohyblivé hroby (plus.rozhlas.cz)
2020/10/04   Národní galerie představuje dva klasiky (casopisargument.cz)
2020/10/05   Reportáž: Národní galerie vystavuje retrospektivu Mikuláše Medka (ct24.ceskatelevize.cz)
2020/10/05   Recenze: Mikuláš Medek v Národní galerii je jako nahý v trní, vystaven ze všech stran (ct24.ceskatelevize.cz)
2020/10/07   Národní galerie přišla o část Medkovy výstavy. Vladimír Železný z ní stáhl 11 děl (magazin.aktualne.cz)
2020/10/17   Mikuláš Medek jako nahý v trní (novinyanovinky.cz)
2020/10/24   Medek, Fajt a ty lustry (denikreferendum.cz)
2020/10/29   Medkova výstava jako možná hra zájmů. Železný podezřívá Národní galerii (magazin.aktualne.cz)
2020/11/03   Potrefená husa se vždycky ozve. Odpověď na dopis Vladimíra Železného (artplus.cz)
2020/11/26   Výstava Mikuláše Medka ve třech natočených prohlídkách (novinky.cz)
2020/11/30   Galerie bez diváků. Mikuláš Medek: Nahý v trní (art.ceskatelevize.cz)
2020/12/02   Komunisté, povodeň, pandemie. Medkovo umění naráží, objevte ho na snímcích (seznamzpravy.cz)
2020/12/03   Výstavy jsou otevřeny / Mikuláš Medek prodloužen (artrevue.cz)
2020/12/10   Medek v trní. Výstavní událost roku, nebo zbytečné opakování? (vltava.rozhlas.cz)
2020/12/10   Nahý v trní. Tři výstavy malíře Mikuláše Medka (nasregion.cz)
2020/12/12   Nahý v trní. S Adélou Procházkovou o výstavě Mikuláše Medka a sporech kolem ní (denikreferendum.cz)
2020/12/29   Nahá lidská existence v trní chladného vesmíru. Velká retrospektiva Mikuláše Medka polootevřena (denikn.cz)
2021/01/12   Zazděný Medek (bubinekrevolveru.cz)
2021/01/18   Mikuláš Medek: The Missed Cultural Exhibition of the Year (praguemorning.cz)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1965   Mikuláš Medek: Obrazy z let 1947-1965
1966   Mikuláš Medek: Obrazy
1969   Mikuláš Medek: Projektanti věží
1969   Mikuláš Medek: Obrazy
1975   Mikuláš Medek: Pohyblivé hroby
1988   Mikuláš Medek 1926 - 1974
1989   Mikuláš Medek
1990   Mikuláš Medek: Souborné malířské dílo
1990   Mikuláš Medek: Výběr z tvorby
1990   Mikuláš Medek: Obrazy. Výběr z tvorby
1990   Mikuláš Medek: Souborné malířské dílo
1991   Mikuláš Medek: Obrazy (Výběr z malířské tvorby 1948 / 1970)
1991   Mikuláš Medek
2001   Malíř Mikuláš Medek
2002   Mikuláš Medek
2002   Mikuláš Medek (tisková konference)
2014   Mikuláš Medek: Pohyblivé hroby
2016   Setkání u Korálového obrazu
2016   Mikuláš Medek, Portrét Jiřiny Haukové, 1967
2017   Mikuláš Medek: Slavík k večeři
2018   Mikuláš Medek
2020   Mikuláš Medek: Nahý v trní
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1937   Malý formát v Galerii D
1962   Argumenty 1962
1963   Obrazy a sochy Jana Koblasy a Mikuláše Medka
1964   Výstava D
1965   Jeune avant-garde tchécoslovaque
1966   12 tschechische Künstler
1966   UDS
1967   Malý formát v Galerii d
1969   Koláž v českém výtvarném umění
1974   Tschechische Künstler
1976   Jan Koblasa, Mikulas Medek
1985   Portrét v českém malířství 19. a 20. století
1990   Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta (Obrazy, plastiky, kresby, grafika)
1991   In memoriam
1994   Der Riss im Raum
1996   Surrealismus
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1999   Mikuláš Medek: Obrazy, Jan Koblasa: Plastiky
2000   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-68)
2002   Černá a bílá (Svitavy)
2002   Černá a bílá (Bruntál)
2002   Černá a bílá (Šternberk)
2002   Anima & Animus (manželské páry v generaci 60. let)
2002   Gesto a výraz (České umění druhé poloviny 20. stol.)
2004   Blízká vzdálenost: České výtvarné umění 1956 - 1972 (Ze sbírek Muzea umění Olomouc)
2004   Z národní klasiky
2005   Slavní čeští mistři v instalaci Federico Díaze
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohled do sbírky AJG)
2006   České poválečné umění
2007   Mikuláš a Emila Medkovi: Souvislosti
2007   Mikuláš a Emila Medkovi: Souvislosti, Řeč umění I - umění do roku 1918
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-Portrait in the Czech Art of the 20th and 21st century
2008   Mikuláš a Emila Medkovi: Souvislosti
2008   Česká grafika I
2008   Krajina s fantomem (Surrealismus a jeho vlivy ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2009   Fragmenty snu
2009   Výběr
2009   Konfrontace (Pocta české malbě a kresbě)
2009   Hráči
2011   Aukce sbírky Anny Fárové a současného výtvarného umění
2011   Doteky konstruktivismu
2011   Údolí neklidu (Surrealismus a jeho vlivy ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2012   Pohyblivé iluze ´60
2013   Století relativity / Century of Relativity
2013   Absolutní krása
2013   Umění je abstrakce
2015   Galerie na cestách (Pohledy do sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové. Surrealismus - Skupina 42- Informel)
2016   Ticho kresby
2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2016   Blackout v Altamiře
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
2019   Mapa světa Karla Teigeho
2019   Josef Achrer: NE spí v lese, Hommage à Mikuláš Medek, Josef Čapek: Osmero linoleí 100 let
2019   Josef Achrer: NO sleeps in the forest, Homage to Mikuláš Medek, Josef Čapek: Eight Linocuts 100 Years
2019   Byt sběratele a grafický kabinet
2019   Vrcholení (Nejvyšší polohy českého výtvarného umění)
2020   Galerie Zdeněk Sklenář: 30 (1990-2020)
2020   Galerie Zdeněk Sklenář: 30 (1990-2020)
2022   88. aukční den
rok vydání, název (podnázev)
  Volti e immagine del surrealismo cecoslovacco
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
  Archivní fond Mikuláše Medka
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum)
1996   5. aukce výtvarného umění
1996   3. aukce výtvarného umění
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
1999   Aukční katalog (1/1999)
2000   Výtvarné umění
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění)
2001   Výtvarné umění
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2001   II. aukce výtvarného umění
2002   Výtvarné umění / Fine Art
2003   2. aukce moderního umění
2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004)
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2006   Umění a starožitnosti / Art and Antiques (4. 3. 2006)
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007)
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Moderní umění druhé poloviny 20. století
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2009   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (25. 3. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009)
2009   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (25. 11. 2009)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (28. 4. 2010)
2010   14. aukce
2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (23. 3. 2011)
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011)
2011   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (19. 10. 2011)
2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel)
2012   Večerní aukce poválečného umění 1950-2010 (7. 6. 2012)
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012)
2012   Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques (26. 5. 2012, Prague Marriott Hotel)
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   31. aukce
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2014   Evening Sale 2014: Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (15. 5. 2014)
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014)
2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění)
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (9. 6. 2016)
2016   77. aukční den Galerie Kodl
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   Večerní aukce moderny, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Art Evening Sale (29. 11. 2017)
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl)
2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek
2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2018   Výtvarné umění
2019   Zahradní aukce
2019   83. aukční den Galerie Kodl
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 17.-21. století, Exkluzivní výběr obrazů, Mimořádná nabídka světové malířské tvorby)
2022   87. aukční den Galerie Kodl
2022   88. aukční den Galerie Kodl
bakalářská práce
rok vydání, název (podnázev)
2005   Avantgardní umění v sakrálním prostoru kostela v Jedovnicích – Oltářní obraz Mikuláše Medka z roku 1963
2006   Kostel sv. Josefa v Senetářově
2014   Reflexe informelní tvorby malíře Mikuláše Medka v dobové a pozdější literatuře
2017   Sakrální jihomoravské zakázky Mikuláše Medka z let 1963–1971 ((Jedovnice, Kotvrdovice, Senetářov) )
bibliografický katalog
rok vydání, název (podnázev)
1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990)
diář
rok vydání, název (podnázev)
2004   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2005
diplomová (disertační) práce
rok vydání, název (podnázev)
1997   Surrealism since the Second World War with particular reference to surrealism in Czechoslovakia
2009   Stavba kostela v Senetářově a její odraz v politickém životě Blansko
2014   Reflexe informelní tvorby Mikuláše Medka v dobové a pozdější literatuře
divadelní program
rok vydání, název (podnázev)
1967   Divadlo za branou
dopis
rok vydání, název (podnázev)
1933/03/30   K Vaší žádosti ze dne 8. září 1932...
1959/02/15   Věra Linhartová: Dopis Mikuláši Medkovi
1963/10/10   Vážení soudruzi! Navrhuji Vám k vydání monografii Mikuláše Medka...
1964/05/05   Vážení soudruzi, ve Stanovisku ÚV KSČ...
1965/06/03   Vážení soudruzi, podáváme Vám ediční návrh...
1965/06/10   Vážený pane, žádám Vás...
1968/05/25   Monsieur nous accusons réception...
1968/10/21   Existuje český malíř...
1969/05/05   Vážený soudruhu! Koordinační výbor českých tvůrčích svazů...
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
1993   Mikuláš Medek - detail gobelínu Dívka s kuličkou
2002   Mikuláš Medek: Modrá Venuše / Blue Venus, 1958-59 (olej, email, pátno, 140 x 94,5 cm, soukr. sbírka, Praha)
2002   Mikuláš Medek: Žíznivý anděl v okně / Thirsty Angel in the window, 1970 (olej, email, plátno, 171 x 120 cm)
2002   Mikuláš Medek: Akce I (Vajíčko) / Action I (Egg), 1955-56 (vaječná tempera, olej, plátno, 117 x 93 cm)
2002   Mikiuláš Medek: Velký pohyblivý hrob (Pohyblivý hrob III) / Large moveable grave (Moveable Grave III), 1973 (olej, email, plátno, 172 x 121 cm)
2002   Mikuláš Medek: Hluk ticha / The noise of silence, 1950 (olejová tempera, plátno, 140 x 96 cm)
2002   Mikuláš Medek: Magnetická ryba / Magnetic fish, 1949 (olej, tuš, plátno, 57,4 x 78 cm)
2002   Mikuláš Medek: Oslava 21 870 červených centimetrů / Celebration of 21 870 red centimetres, 1962 (olej, email, plátno, 162 x 135 cm)
2010   Mikuláš Medek: Žena a město (Portrét 53), 1953 (olejová tempera, plátno, 117 x 95 cm, Česká pojišťovna, a.s.)
nedatováno   Mikuláš Medek: Pohyblivý hrob I, 1973 (olej, email, plátno)
nedatováno   Mikuláš Medek (162 cm křehkosti, 1964)
nedatováno   Mikuláš Medel: Červený svatý (Svatý voják III.), 1967 (Red Saint (Holy Soldier III.))
film
rok vydání, název (podnázev)
1991/05/11   Obraz a slovo
2003   Nemaluji, své obrazy dávím
gobelín
rok vydání, název (podnázev)
50. léta   Dívka s kuličkou
grafika
rok vydání, název (podnázev)
1967   Postava
1967   Obluda, která chce žít líbezně
hand out
rok vydání, název (podnázev)
2012   Mikuláš Medek - ČSA Košice 1963-1964 (May 15th - June 14th, 2012)
ilustrace
rok vydání, název (podnázev)
1965   Smrt a sen a slovo
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2002   Mikuláš Medek (25. 4. - 18. 8. 2002 Galerie Rudolfinum)
2020   Mikuláš Medek: Nahý v trní / Naked in the Thorns
nedatováno   Ediční projekt (Mikuláš Medek)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1995   České umění 1960-1995
1995   Czech Modern Art 1900-1960
1996   Czech Surrealism 1929-1953
1996   Český surrealismus 1929-1953
1996   Galerie umění Karlovy Vary
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ)
1997   České imaginativní umění / Czech Imaginative Art
2001   Výtvarné umění Fine Art (Aukce / Auction 13.10.2001)
2014   Výběr ze sbírky Jiřího a Běly Kolářových
2017   Galerie Kodl aukční den 79
2017   Antonín Slavíček, Mikuláš Medek (druhý dialogový list)
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
nedatováno   Umění 1930 - 2000
nedatováno   Kulturní dědictví Karlovarského kraje (Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov)
nedatováno   Die Kunst von 1930 bis 2000
nedatováno   L'art 1930-2000
nedatováno   Galerie výtvarného umění v Chebu
nedatováno   Moravská galerie v Brně, Pražákův palác (sbírka českého umění 20. století)
nedatováno   The Karlovy Vary Art Gallery
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
  Vom advent zum advent (Wegweiser durch das katholische Kirchenjahr 1974-75)
2019   Mikuláš Medek (Výtvarní umělci a jejich díla k čítankám Alter)
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2001   František Dvořák: Pocta zemřelým přátelům
2002   Mikuláš Medek
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1970   Mikuláš Medek: Ölbilder und Zeichnungen, Vladimír Preclík: Holzplastiken
1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1997   České imaginativní umění (Czech Imaginative Art)
2000   Událost v krajině (České výtvarné umění 1958 - 1968 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
2006   V závěsu avantgardy? (České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc)
2008   Léta čtyřicátá a padesátá ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze
katalogový list kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1988   Sovinec 1988 (Emila Medková - fotografie, Mikuláš Medek - pauzy, kresby)
koláž
rok vydání, název (podnázev)
1948   Koláž
kresba
rok vydání, název (podnázev)
1944   Kompozice
1953   Žere kuře
1953   Hlava, která spí imperialistický spánek
1953   Kuře žere
1953-1954   Cranachovská nadlyrika s imperialistickou květinou
1955   Akce I. - Vajíčko
1957   Úly
1960   Bez názvu
1965   Oči I
1966   Hlava (návrh k ilustraci Langrových Malířských povídek)
1967   Kompozice pro knihu
1968   Oči II
1970   Postava
1970   Zastavení
1970   Modrý obličej
nedat.   Hlava
nedatováno   Žena v krajině
nabídkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1993   Moravská gobelínová manufaktura s.r.o. Valašské Meziříčí
objekt
rok vydání, název (podnázev)
1962   Obětiště panen
obraz
rok vydání, název (podnázev)
  Dárek
1942   Kristus a kalvárie
1942   Orientální krajina
1942   Skica ke Golgotě
1942   Kristus v zahradě Getsemanské
1942   Kristus s andělem
1942   Milosrdný Samaritán
1942   Don Quiote
1942   Paridův soud
1942   Krajina (Krajina u Čejkovic)
1942   Dvůr (Dvůr v Čejkovicích)
1942   Zátiší V
1942   Zátiší
1943   Strom
1943   Krajina s venkovským domem
1944   Zátiší se zelenou sklenicí (Hlava)
1944   Svět tykve
1944   Zátiší se džbánem a nožem
1944   Červené eso
1945   Svět cibule I
1945   Svět cibule II
1945   Svět cibule III
1945   Bílý obraz
1946   2 x 2 = 5
1946   Kukuřice
1946   Orchidej
1947   Infantilní krajina I.
1947   Infantilní krajina II (Infantilní procházka)
1947   Svět cibule IV
1948   Zázračná matka II
1948   Zázračná matka III
1948   Zázračná matka I
1948   Anální motýl
1949   Magnetická ryba
1949   Úsměvy poledne
1949   Vajíčko (Snídaně)
1949   Bez názvu II
1949   Vyhřezlá matka
1949-1950   Akvárium
1950   Polykač pout
1950   Hostina I (Dýmající hostina)
1950   Květináče (Snídaně)
1950   Hluk ticha
1950   Nůž
1951   Jaro 51
1951   Jaro 51 (fragment obrazu)
1951   Stalin
1951   Králík
1951   Mlynářova vášeň
1951   Pytel
1951   Hostina IV.
1952   Imperialistická snídaně (Emila a mouchy)
1952   Žerekuře
1952-1953   Portrét Jaroslava Puchmertla
1953   Hlava, která spí imperialistický spánek
1953   Žerekuře II (Horké jídlo)
1953   Portrét 53 (Žena a město)
1953-54   Cranachovská nadlyrika s imperialistickou květinou
1954   Sensitivní akce I (Oko)
1954   Křik
1954   Portrét Zbyňka Sekala
1954   Chodci (Projde městem)
1955   Polibek
1955   Spící III
1955-1956   Akce I. (Vajíčko)
1956   Den a noc
1956   Velké jídlo
1956   Setkání
1956   Akce II (Vlna)
1956   Procházka městem
1956   Nahý v trní I
1956   Nahý v trní III
1956-1957   Hádka
1956-1957   Akce (Umění jísti strom / Žena s bodlákem)
1957   Hra na pikolu
1957   Přítelkyně
1957   Nahý v trní bez trní (Nahý v trní IV)
1957   Žena s bodlákem
1957   Dítě a věž
1957   Hry III (Velké hry)
1957   Pletařka
1957   Spící IV (Náruživý spánek)
1957   Hry I (Děti hrající si s míčem)
1957   Hry II (Děti ve městě)
1957   Dívka se švihadlem
1957   Hry IV
1957   Děti a včely
1957   Muž a žena (Rozhovor)
1957-1958   Hlavaruce II
1958   Modrá Venuše
1958   Černý gambit
1958   Holčička se síťkou (Hry)
1958   12. září za velikého větru
1958   22. září za velikého deště
1958   Tančící děti
1958-1959   Vlasy ve větru
1958-1959   Brebtavý šachista (Chechtavý šachista)
1958-1959   Breptal (Mluvec)
1959   Rozkošný mladý muž na útěku
1959   Hnědá Venuše
1959   Červená Venuše
1959   Rozkošný mladý muž na útěku III
1959   Nadměrná mladá dáma
1959   Rozkošný mladý muž na útěku I
1959   Krásná záda I
1959   Metr dřeva, který není dobře vidět
1959   Nahoru - dolů, vlevo - vpravo
1959   Metr dřeva za velikého mrazu
1959   Malý klobouk na velké hlavě
1959   Mladý muž na útěku (Hlava)
1959   Hlavalist
1959   Mrskáno přes kostrč
1959   Senzitivní manifestace
1959   Kompozice
1959-1960   Preparovaný obraz I
1960   Můj portrét v generálské uniformě
1960   Velká hlava plná malých nezbedností
1960   Dvě kostrče
1960   Velká kostrč
1960   Maso kříže (Maso železa)
1960   Romantický strýc Karel (Modrá kompozice)
1960   Rána v boku I
1960   Modrá kostrč
1960   Preparovaný obraz IX
1960   Preparovaný obraz V
1960   Maso kříže
1960   Průřez stolem i s pavouky
1960   Hlava plná malých nezbedností
1960   Preparovaný obraz IV
1960   Vertikály
1960-1961   Preparovaný obraz (Figura)
1961   Kříž železa I
1961   Padající velký orloj
1961   Maso kříže I
1961   Kříž železa II (Hurník)
1961   3.604 cm² šramotu, 536 cm² ticha (Šramoty a ticho)
1961   120 cm škvíry
1961   Malá modrá prdel
1961   Maso kříže III (II)
1961   Maso kříže IV
1961   Ticha a šramoty
1961   Korálový obraz
1961   Kříž železa III
1961   Obraz
1961   Padající staré flétny
1961   Bez názvu
1961   Padající orloj
1961-1962   Stavba s malých černým tichem (Preparovaný obraz)
1962   Oslava 21 870 červených centimetrů
1962   21 000 modrých mikroiluzí
1962   Místo pro 6.606 romantických cm²
1962   Utrpení 16 000 červených centimetrů
1962   Instalace 21.000 somnambulních modrých cm²
1962   Festival kruhu
1962   Šramoty a ticho na kříži
1962   Starý růžový čtverec
1962   Hrob
1962   Sloupkové hodiny (Preparovaný obraz)
1962   3 904 starých růžových centimetrů (Preparovaný obraz)
1962   Hlava mi jde kolem (Preparovaný obraz)
1962   Dekoltáž (Preparovaný obraz)
1962   7 116 cm² něžnosti
1962   Starý růžový čtverec
1962   7 okruhů něhy
1962   Bez názvu
1962   Dekoltáž
1962-1963   Náhlá příhoda na hranici 16 200 růžových cm²
1963   Náhlá příhoda na žluté hranici I
1963   Sensitivní signál I
1963   Sensitivní signál II
1963   Sensitivní manifestace II
1963   Sensitivní manifestace I
1963   Zuřivá monstrance (Sensitivní signál III)
1963   Kříž
1963   Náhlá příhoda na severní hranici
1963   Malý signál
1963   Studie k obrazu pro budovu letiště v Praze - Ruzyni I
1963   Studie k obrazu pro budovu letiště v Praze - Ruzyni II
1963   Studie k oltářnímu obrazu pro kostel v Jedovnicích I
1963   Studie k oltářnímu obrazu pro kostel v Jedovnicích II
1963   Sensitivní manifestace III
1963   Detail 1:1 - studie pro halu ČSA v Praze - Ruzyni
1963   Průnik prostorem (dekorativní stěna pro ČSA v Damašku)
1963   Sesutý signál
1964   162 cm² křehkosti II
1964   Sedm trnů ve rtu
1964   Ben Bella (Portrét jména)
1964   162 cm² křehkosti I
1964   Příliš mnoho alkoholu
1964   Tři spletité nepřítomnosti
1964   Smrtka pro 21 870 křehkých modrých cm²
1964   Zrození kruhu (Stvoření kola, Kruh v zrodu)
1964   Sensitivní signály
1964   Manifestace kruhu
1964   Signál T (EM)
1964   Metr dřeva za velikého mrazu
1964   Květinový signál I
1964   Nástěnné panó pro reprezentační místnosti ČSA v Košicích
1964   Zanikající signál
1964   Květinový signál II
1965   Hladová věž
1965   V lednu zblednu II
1965   V lednu zblednu I
1965   Dva inkvizitoři
1965   Příšera, která chce žít líbezně
1965   Žal IV. inkvizitora II
1965   Příliš těžký spánek IV
1965   Rekonstrukce vegetariána (Restaurace vegetariána)
1965   Manifestace kruhu II (Manifestace kruhu, Borůvka)
1965   Příliš mnoho alkoholu III
1965   Květinový signál
1965   Příliš mnoho alkoholu IV (Vodka)
1965   Příliš těžký spánek I (Hluboký spánek I)
1965   Příliš těžký spánek II (Hluboký spánek II)
1965   Hra na hru na pikolu
1965   Chodící ticho (Kráčející ticho, Trohúhelník ticha)
1965   Žal IV. Inkvizitora I,
1965   Sensitivní signál V
1965   Odvrácená tvář měsíce (Signál červeného měsíce)
1965   Nepřítomný Inkvizitor
1965   Příliš těžký spánek III
1965   Taková nepřítomnost
1965   Rekonstrukce vegetariána II (Restaurace vegetariána)
1965   Příliš mnoho alkoholu II
1965   Exploze
1965-1966   Příliš hluboký spánek V
1966   Druhý pohled na ponuré milence jako Pokušení svatého nahého v trní
1966   Malý modrý nudný obraz
1966   Svatý nahý v trní
1966   Zobrazení pohledu na hladového svatého I
1966   Svatý voják
1966   Ponuří milenci
1966   Zobrazení svatého (Portrét svatého, Pohled na zobrazení svatého)
1966   Opilý svatý
1966   Zobrazení pohledu na malého svatého vojáka
1966   Zobrazení pohledu na Zvěstování
1966   Polykač červených signálů
1966   Sklenice plná nepokoje I
1966   Dvě sklenice plné nepokoje
1966   Svatý jedlík (Pohled na Hladového svatého II, První pokus o Portrét obludy)
1966   Sklenice plná nepokoje II
1966   Sklenice plná nepokoje IV
1966   Sklenice plná nepokoje III
1966   Sklenice plná nepokoje V
1966   Sklenice plná nepokoje VI
1966   Divadelní prospekt ke hře Slavík k večeři
1966   Malý opilý svatý
1966-1967   Zobrazení pohledu na Nějakého svatého
1967   Zobrazení pohledu na muže v napětí
1967   Pokus o portrét J. H. (Jiřina Hauková)
1967   Zázračná matka IV
1967   Červený svatý (Zobrazení pohledu na červeného svatého)
1967   Mechanický básník (Pokus o portrét J. H.)
1967   Pokus o portrét J. CH.
1967   Darstellung des Anblicks des unbekannten Heiligen
1967   Pohled na modrého svatého (Modrý svatý, Gotické okno)
1967   Poslední spánek Velkého Alkohola
1967   Modrý křik (Pokus o portrét)
1967   Zuřivá monstrance II
1967   Náhlá příhoda na hranici žluté III (Pohled na průnik čtyř koulí)
1967   Tři události
1967   Náhlá příhoda na žluté hranici II
1967   Náhlá příhoda na hranici žluté IV
1967   Malý inkvizitor
1967   Pohled na náhlou malou příhodu
1967   Věž
1967   Sensitivní signál V
1967   Hlava lampa - Lampa hlava (Modrý obraz)
1967   Bez názvu
1967   Svatý voják II
1967   Příliš těžký spánek II
1967   Sensitivní signál VI
1967   Sensitivní signál VII
1967   Velká červená hlava plná bílých květin (Sensitivní manifestace V.)
1967   Ptapčci
1968   Hlava projektanta věží I
1968   Stůl projektanta věží II
1968   Zlatý křik I
1968   Mr. Enterprise
1968   Stůl projektanta věží I
1968   Pokus o portrét MDS I
1968   V ústech kamení, v hlavě boule
1968   Studie k oltářnímu obrazu II
1968   Hlava projektanta věží
1968   Studie k 2. návrhu obrazu pro budovu letiště v Praze - Ruzyni
1968   Křižovatka slepých ptáků
1968   Červený herec
1968   Červené signály
1968   Orloj zbloudilých ptáků
1968   Mechanický básník II
1968   Znamení bludných ptáků (Malý signál)
1968   Hlava MDS III
1968   Hlava projektanta věží III
1969   Hlava projektanta věží III (X)
1969   Kleště
1969   Zlatý křík III
1969   Stůl projektanta milenců z růžové věže
1969   Pokus o portrét markýze de Sade II
1969   Pocta W. von Braun
1969   Pokus o portrét WvB (Werner von Braun)
1969   Modrá věž
1969   Křik projektanta věží
1969   Hlava projektanta věží VI
1969   Malá věž
1969   Cesta světa
1969   Pokus o portrét II
1969   Signály (nástěnné panó v tranzitní restauraci letiště Praha-Ruzyně)
1969-1970   Lampa
1969-1970   Milenci z Růžové věže (studie střední části)
1970   Žíznivý anděl II
1970   Nejsvětější srdce Páně (Oltářní obraz )
1970   Holubník (Dutá hlava)
1970   Zázračná matka V
1970   Žíznivý anděl I (Stříbrný psychiatr / Žíznivý anděl v okně)
1970   Bekyně I
1970   Chmurný abstinent
1970   Anděl bolestného okna II (Spící anděl)
1970   Velká Iviška
1970   Pocta J.B. (Hieronymus Bosch)
1970   Žíznivý anděl III (Vzkříšení)
1970   Iviška
1970   Hlava žíznivého anděla II
1970   Bekyně III
1970   Magnetická věž
1970   Hlava žíznivého anděla
1971   Spoutaný anděl II
1971   Malý svatý voják (Modrý křik)
1971   Magnetická květina I
1971   Modrá rouška
1971   Spoutaný anděl I
1971   Žíznivý anděl IV
1971   Křížová cesta 13 (Ježíšovo tělo je sňato z kříže)
1971   Křížová cesta 2 (Ježíš přijímá kříž)
1971   Křížová cesta 1 (Ježíš je odsouzen k smrti)
1971   Křížová cesta 3 (Ježíš poprvé padá pod křížem)
1971   Křížová cesta 11 (Ježíš je ukřižován)
1971   Křížová cesta 4 (Ježíš potkává svou matku)
1971   Křížová cesta 5 (Šimon Cyrenský pomáhá Ježíšovi nést kříž)
1971   Křížová cesta 6 (Veronika podává Ježíšovi roušku)
1971   Křížová cesta 7 (Ježíš podruhé padá pod křížem)
1971   Křížová cesta 8 (Ježíš potkává jeruzalemské ženy)
1971   Křížová cesta 9 (Ježíš potřetí padá pod křížem)
1971   Křížová cesta 10 (Ježíšovi svlékají roucho)
1971   Křížová cesta 12 (Ježíš umírá)
1971   Křížová cesta 14 (Ježíš je pohřben)
1972   Anděl zlých ptáků
1972   Tančící smrtka II (Anděl černé smrtky)
1972   Žíznivý anděl VI (Zvěstování)
1972   Rouška I (Zlatá rouška I)
1972   Iviška II
1972   Hodiny ztracených ptáků
1972   Anděl zlých ptáků III
1973   Střelnice I
1973   Pohyblivý hrob I (Hrob hledající si místo I)
1973   Pohyblivý hrob IV (Hrob hledající si místo)
1973   Velký žíznivý anděl
1973   Žíznivý anděl v okně III
1973   Velký pohyblivý hrob (III)
1973   Pohyblivý hrob V
1973   Střelnice II
1973   Magnetická květina III (Hlava plná geometrie)
1973   Rampa II
1973   Zlatá rouška II
1973   Pohyblivý hrob II (Pohyblivý hrob jako batole)
1973   Hlava anděla I
1973   Hlava anděla II (Hlava žíznivého anděla II)
1973   Hlava
1973   Hlava žíznivého anděla V
1973   Modrý obraz (Kleště)
1973   Hranoly
1974   Čtyři kruhy
parte
rok vydání, název (podnázev)
1974   Mikuláš Medek
partitura
rok vydání, název (podnázev)
1965   Mäso kríza / Das Fleisch des Kreuzes (Impression auf das Bild von Mikuláš Medek)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1966/09/05   Výtvarné umění
1985   Kalejdoskop
1990/04/04   Rovnost
PF
rok vydání, název (podnázev)
1990   PF 90 (Mikuláš Medek: List ze skicáku, 1972, kresba perem, papír, 20,5 x 14,8)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1966   12 tschechische Künstler
1969   Medek
1970   Mikuláš Medek: Ölbilder und Zeichnungen, Vladimír Preclík: Holzplalstiken (Prag)
1988   Mikuláš Medek 1926 - 1974 Obrazy
2008   Medkovi / souvislosti
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
2002   Mikuláš Medek (uzavřený problém) nebo aktuální fenomén českého umění?
2004   Mikuláš Medek: xn obrazów pełnych niepokoju
2009   Umění včera a dnes (Pozvánka na čtrnáctý cyklus veřejných přednášek)
2014   Slavnostní otevření nových výstavních prostor Galerie Kodl
2016   Setkání u Korálového obrazu
příloha
rok vydání, název (podnázev)
1963   Moderní malířství (Příloha časopisu Mladý svět)
program
rok vydání, název (podnázev)
1994   Muzeum umění Olomouc (leden-březen)
2002   Mikuláš Medek (Doprovodné programy / Accompanying programmes)
2002   Mikuláš Medek - (uzavřený problém) nebo aktuální fenomén českého umění?
2008   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (Leden 2008)
2016   Galerie moderního umění v Hradci Králové (3/4 2016)
2018   Program výstav a doprovodných akcí (říjen / listopad / prosinec 2018)
2020   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (září - prosinec 2020 / September - Dezember 2020)
průkazka
rok vydání, název (podnázev)
1966   Comparaisons 66 (Exposant)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2017   Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300-2017
nedatováno   Expozice českého umění 20. století
ročenka
rok vydání, název (podnázev)
2013/02   Ročenka ART+ (Trh s uměním v roce 2012)
2019   Ročenka 2018 (Výběr výtvarných děl z 80. a 81. aukce Galerie KODL)
2020   Ročenka 2019 (Výběr výtvarných děl z 82. a 83. aukce Galerie KODL)
2022   Ročenka 2021 (Výběr výtvarných děl z 85. a 86. aukce Galerie KODL)
rozhlasový pořad
rok vydání, název (podnázev)
2002   Výstava Mikuláše Medka
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1966   Stálá instalace sbírek českého moderního umění
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967 (Krajská galerie Hradec Králové)
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1981   České a slovenské umění 20. století
1986   Galerie Roudnice
1990   Erwerbungen 1970-1990
1997   Západočeská galerie v Plzni
2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection)
2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen)
2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava
2019   Západočeská galerie v Plzni (Director’s Choice)
2021   Sbírka GAVU Cheb (Umění 20. a 21. století)
seznam článků/soupis literatury
rok vydání, název (podnázev)
1966   Referáty o výstavě československého umění současnosti v Západním Berlíně 1966
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
1967   17 tsjechische kunstenaars (autorské medailony, seznam vystavených prací)
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1968   Nové věci
1976   Medek Austellung
1991   Seznam exponátů pro výstavu In memoriam
1995   Oblastní galerie v Liberci Umění frotáže 25. 5. - 9. 7. 1995 (Seznam výstavených děl)
1995   Přírůstky sbírek 1989 - 1993
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé)
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 2. část)
soupis díla
rok vydání, název (podnázev)
1976   Ausstellung Mikuláš Medek, Museum Bochum, 1976 (Werkverzeichnis)
neadováno   Návrh zápůjček obrazů Mikuláše Medka ze zahraničních a soukromých sbírek
nedatováno   Díla Mikuláše Medka ve veřejném majetku
soutěžní návrh
rok vydání, název (podnázev)
1964   Soutěžní návrh pro interiér restaurace letiště Praha-Ruzyně
1964   Návrh pro tranzitní restauraci nového ruzyňského letiště
text
rok vydání, název (podnázev)
  Ein authentischer Avantgardismus...
  Počátky jeho tvorby vycházejí ze surrealismu...
  The paintings of Mikuláš Medek
  Mikuláš Medek (Das Werk des Prager Malers...)
  Věra Linhartová: Pohyblivé hroby
  Malíř Mikuláš Medek (Náčrt ke studii)
  Mikuláš Medek: Pohyblivé hroby
  Poznámky k Pohyblivým hrobům Mikuláše Medka (K umělcovým nedožitým šedesátinám)
(1966)   Hovory 3 (Hovoří: Mikuláš Medek, 39 let, malíř)
1957   Jiří Kuběna: AKTEA (/M. M., Sensitivní akce/)
1958   Vratislav Effenberger: Mikuláš Medek
1960   Novinky ze zámku za železnou oponou
1960/12   Nefigurativní umění v Československu (Mikuláš Medek)
1962/07   Skutečnost obrazu (/Mikuláši Medkovi/)
1963   Věra Linhartová: Úvodní slovo na vernisáži Mikuláše Medka a Jana Koblasy, Teplice 1963
1966   Název obrazu
1967   Barevné plastiky a abstraktně symbolické obrazy
1967 ?   Mikuláš Medek mezi mechanikou a biologií
1967 ?   Archeologie přítomnosti
1967?   Mikuláš Medek, "Magičnost" Mikuláše Medka
1970/05/17   Kulturbericht aus Würtenberg (Mikuláš Medek im Kunstkreis Leinfelden)
1975   Vzpomínka na Mikuláše Medka
1975 ?   Zbyněk Sekal: Jak si představit setkání....
1975/08   Několik vzpomínek na Mikuláše Medka
1976   Věra Linhartová: Pohyblivé hroby
1976   Jan Koblasa: Erinnerungen an Mikuláš Medek
1976   Věra Linhartová: Pohyblivé hroby
1977   Svědectví - Žena (Emila) v díle M. Medka
1977/11/03   Medci
1977/12/08   Nad obrazmi Mikuláša Medka
1978   V. E. (Vratislav Effenberger): Mikuláš Medek
1978   Mikuláš Medek a výtvarné mládí šedesátých let
1978/02   1926 - 1929... ((vzpomínky Ivana Medka))
1979-1981   Stopy a paobrazy - Mikuláš Medek ve vzpomínkách a představách
1981   Imaginární portrét Mikuláše Medka
1987   Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století
1988/01/09   Alena Nádvorníková: Úvodní slovo na vernisáži Mikuláše Medka a Emily Medkové, Sovinec 1988
1988/01/09   Alena Nádvorníková: Úvodní slovo na vernisáži Mikuláše Medka a Emily Medkové, Sovinec 1988
1988/12/19   Z mých vzpomínek na Mikuláše Medka
1989/05/15   Anna Fárová: Přednáška proslovená na filosofické fakultě UK
1990   Bytost ze škrábanců, bodnutí a řezných ran (Retrospekltiva českého malíře Mikuláše Medka: na rozhraní mezi Kafkou a Švejkem)
2000 - 2001   Mikuláš Medek a jeho tvorba
2001 ?   Výročí týdne - Mikuláš Medek (Z textů Mikuláše Medka a ze vzpomínek Anny Fárové připravil Jiří Hůla.)
2001/07/13   Thinking about identity at the threshold of Europe (What happens by word and by picture - Newsreel archive)
2001/10/18   Z rozhovoru s Annou Fárovou - O malíři Mikuláši Medkovi a o Portrétu 53
2002   Jiří Kuběna: Z mého orloje ((pokračování vzpomínkového cyklu))
2002   Jan Koblasa: text o Mikuláši Medkovi
2002?   Poselství díla Mikuláše Medka
2002/02/20   Dopis Antonínu Hartmannovi o Mikuláši Medkovi
2002/05   Protiútok (Příspěvek do soutěže k výstavě Mikuláše Medka)
nedat.   Alena Nádvorníková: Surrealistický okruh kolem sborníků Znamení zvěrokruhu a Objektů 1 a 2 (Václav Tikal, Josef Istler, Libor Fára, Mikuláš Medek, Emila Medková)
nedat.   Španělské impulsy v díle Mikuláše Medka
nedatováno   Příběh Mikuláše Medka
nedatováno   Mikuláš Medek a jeho poselství dnešku
nedatováno   Mikuláš Medek, 1942
nedatováno   Mikuláš Medek, Josef Istler a nefigurativní tendence 50. a 60. let
nedatováno   Umění a skutečnost Mikuláše Medka
nedatováno   Mikuláš Medek
nedatováno   Obrazy Mikuláše Medka
nedatováno   Angelo Maria Ripellino: Pražská mozaika: Květen 64
nedatováno   "Nemaluji, dávím ze sebe definice "....(Mikuláš Medek)
nedatováno   Mikuláš Medek
nedatováno   Mikuláš Medek
nedatováno   Ediční návrh na vydání monografie Mikuláš Medek (1926-1974)
nedatováno   In der mächtigen Bewegung...
nedatováno   R. 1951 formuloval Mikuláš Medek...
nedatováno   Malířské dílo Mikuláše Medka...
nedatováno   Vratislav Effenberger: Mikuláš Medek
nedatováno   Máme před sebou jedenáct obrazů Mikuláše Medka...
nedatováno   Anketa (Poznámky k otázce portrétu v moderním umění)
nedatováno   Výstava může mít podtitul...
nedatováno   Událost v našem výtvarném umění
nedatováno   Dnešní pražská škola umění
nedatováno   Výstava D
textová zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1948/11/17   Vyšetřovaná osoba...
1952/10/03   Pan Mikuláš Medek...
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)
1990   Mikuláš Medek: Souborné malířské dílo (Stručný přehled životopisných dat)
2002   Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?
2002   Mikuláš Medek (Informace pro tisk)
2002/04/24   V Galerii Rudolfinum startuje rozsáhlý projekt o Mikuláši Medkovi
2002/04/26   Na aukci se bude dražit Medkův soubor za osm miliónů korun
2010/08/21   Nebezpečné vztahy (Malich, Medek)
2012   Mikuláš Medek - ČSA Košice 1963-1964
2018   Mikuláš Medek
2019   Josef Achrer: NE spí v lese, Hommage à Mikuláš Medek, Josef Čapek: Osmero linoleí 100 let
vstupenka
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Galerie moderního umění Roudnice nad Labem (vstupenka poloviční)
záložka
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Mikuláš Medek: Pohyblivý hrob I, 1973, olej, email, plátno (Mobile Grave I, 1973, oil and enamel on canvas)
nedatováno   Mikuláš Medek: Velké jídlo (detail), 1954-56, olej, tempera, plátno (Great Food (detail), 1954-56, oil, tempera on canvas)
nedatováno   Mikuláš Medek: Nahý v trní I. (detail), olej, tempera, plátno (Naked in the Thorms L. (detail), oil, tempera on canvas)
nedatováno   Mikuláš Medek: Zobrazení pohledu na muže v napětí (detail), 1967, olej, email, plátno (Depicting the View of a Man in a Tension (detail), 1967, oil and enamel on canvas)
nedatováno   Mikuláš Medek: Velké jídlo (detail), 1954-56, olej, tempera, plátno (Great Food (detail), 1954-56, oil, tempera on canvas)
nedatováno   Mikuláš Medek: Pletařka (detail), 1957, tempera, olej, plátno (Weaving woman (detail), 1957, tempera, oil on canvas)
nedatováno   Mikuláš Medek: Zázračná matka III. (detail), 1948, olej, lepenka (The Miraculous Mother III. (detail), 1948, oil, carton)
nedatováno   Mikuláš Medek: Cranachovská nadlyrika (detail), 1953, olej, tempera, plátno (Cranachian Surlyricism (detail), 1953m oil, tempera on canvas)
nedatováno   Mikuláš Medek: Hlava plná geometrie (detail), 1973, olej, email, plátno (Head Full of Geometry, 1973, oil end enamel on canvas)
nedatováno   Mikuláš Medek: Květináč, 1950, olejová tempera, plátno (Flowerpot, 1950, oil tempera on canvas)
nedatováno   Mikuláš Medek: Magnetická ryba, 1949, olej, plátno (Magnetic Fish, 1949, oil ona canvas)