Jan Křtitel Vaňhal

* 12. 5. 1739, Nechanice (Hradec Králové), Česká republika (Czech Republic)
20. 8. 1813, Vídeň (Wien), Rakousko (Austria)
hudební skladatel, varhaník

 

pohlaví: muž

heslo:
Český hudební skladatel Jan Křtitel Vaňhal se narodil 12. 5. 1739 v Nechanicích. Jeho velké hudební nadání objevil nechanický učitel Antonín Erban, který ho kromě zpěvu učil hře na housle, klavír a varhany. Jako chlapec odešel do Maršova kde jej v hudbě zdokonaloval učitel Kozák. Po návratu do Nechanic, jako osmnáctiletý, nastoupil do Opočna na varhanické místo. Odtud povýšil jako „regenschori“ v Hněvčevsi. Tady si ho oblíbil děkan Matěj Novák a povzbuzoval jej ke studiu hudební skladby.
Mecenáškou pro hudebníka byla paní Schaffgotsehová, se kterou cestoval po Evropě. Vzdělával se ve Vídni, v Itálii, působil ve službách hraběte Erdödyho v Uhrách (1772-1780).
V 26 letech byl ve Vídni známým a ceněným umělcem. Roku 1780 se zde usadil , oženil a žil zde 33 roků. Zabýval se skladbou a vyučoval hudbě. Stal se také členem smyčcového kvarteta ve složení W. A. Mozart – první housle, Karl Ditters von Dittersdorf – druhé housle, Joseph Haydn – viola a Vaňhal – violoncello.
Ve své době byl výborným klavíristou, složil 100 symfonií a stejný počet smyčcových kvartetů, 26 mší, 2 rekviem, 30 Salve Regina, 36 offertorií, 1 Stabat Mater, 1 oratorium, opery, flétnové piesy, množství duet, sonatin, sonat, koncertů pro různé nástroje a td. Některé skladby vyšly tiskem jiné zůstaly v rukopise.
Jeho vlastní dílo začalo být objevováno znovu ve 20. století, kdy počínaje rokem 1971 byly v Nechanicích uspořádány Vaňhalovy Nechanice – cyklus koncertů vážné hudby. Po několika letech však tato tradice zaniká pro slabou návštěvnost koncertů.
Město Nechanice uctilo památku tohoto rodáka odhalením pamětní desky na domě, kde stával Vaňhalův rodný domek.
nechanice.cz, 27.7.2016

poznámka:
Odkaz. forma:
Vanhal, Johann Baptist, 1739-1813
Wanhal, Johann Baptist, 1739-1813
Vanhal, Giovanni, 1739-1813
van Hall, Johann Baptist, 1739-1813