Pravoslav Rada

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1988   Pravoslav Rada: Malá retrospektiva (1948 - 1988)
1988   Pravoslav Rada: Keramika
1989   Pravoslav Rada: Keramika z posledních let
2003   Pravoslav Rada: Keramika
2011   P.Rada! Paráda! (Pravoslav Rada - keramické dílo / Pravoslav Rada - Art Ceramics)
2011   P. Rada! Paráda! (Pravoslav Rada - keramické dílo / Pravoslav Rada - Art Ceramics)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1945   Student Painter's and Sculptor Exhibition (Vystavka studentov skulptorov / Exposition des Peintres et Sculpteurs edutiants / Výstava studentů výtvarníků)
1945   Výstava studentů výtvarníků
1948   Československá keramika
1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
1950   Členská výstava (Svaz čsl. výtvarných umělců skupina Umělecká beseda)
1950   Pravoslav Rada, Václav Sivko: Soubor výtvarných prací
1950   Od lidové k umělecké keramice
1951   Vlastimil Rada: Ilustrace k dílu N. V. Gogola, A. P. Čechova, Ch. Dickense. Pravoslav Rada: Keramika
1952   Výstava vnitřního zařízení pracoviště a obydlí (Nábytek a užitkové předměty ze dřeva, kovu, skla, plastických hmot a textilu)
1953   Členská výstava (II. krajské středisko Umělecká beseda)
1953   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava
1955   Jindřiška a Pravoslav Radovi: Výstava keramických prací
1957   Výstava keramiky Jindřišky a Pravoslava Radových
1958   Bilance 58
1958   Jindřiška a Pravoslav Radovi: Keramika
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění
1960   Josef Sudek ve výtvarném umění
1960   Bilance 1960
1961   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová, Josef Soukup
1961   Výstava lidové umělecké výroby (LUV 1961)
1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
1962   Jindřiška a Pravoslav Radovi
1962   Céramique internationale / Mezinárodní výstava současné keramiky Praha 62
1963   Bilance 1962-63 (Průmyslových výtvarníků U. B.)
1963   Lidová umělecká výroba 1963
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1965   Tšekkoslovakian taideteollisuutta / Tjeckoslovakisk konstindustri
1965   Plakate aus der Tschechoslowakei
1965   Tsjekkoslovakisk glass, keramik og tekstiler
1966   Bilance 66 (V. členská výstava skupiny průmyslových výtvarníků U.B.)
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Užité umění a průmyslové výtvarnictví / Art appliqué et dessin industriel)
1966   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová
1968   Bilanz 68
1968   Rada, Radová
1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968)
1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
1969   Z přírůstků užitého umění 20. století
1970   Zamiary i zapasy (50 lat czeskiej sztuki stosowanej i plastyki przemysłowej)
1970   Současná česká keramika
1970   Objecten van glas en ceramiek uit tsjechoslowakije
1970   Intersymposium keramiky Bechyně
1971   Intersymposium keramiky 1971: Karlovy Vary, Uherské Hradiště
1971   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte)
1971   Jindřiška a Pravoslav Radovi
1972   Český porcelán
1973   Ausstellung Angewandte Kunst aus der ČSSR
1973   Sochár a príroda (Socha Piešťanských parkov 1973)
1974   Keramika a příroda
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1976   Podoba člověka v keramice
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   Čtyři generace rodiny Radů (Výstava k nedožitým 85. narozeninám národního umělce Vlastimila Rady)
1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West)
1980   Pravoslav Rada, Jindriska Radova, Sarka Radova
1981   Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění (Výstava na počest 60. výročí založení KSČ)
1981   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová, Šárka Radová
1981   Carmen Dionyse International
1982   Pravoslav a Jindřiška Radovi: Keramika
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1983   Keramika, textil, sklo '83 (V kultuře bydlení)
1983   AJG 1953-1983: 30 let Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou
1984   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová, Šárka Radová
1984   Moderne Keramik Tschechoslowakischer Künstler
1984   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Il ridicolo e il comico nelĺarte contemporanea cecoslovacca
1985   Keramika pražských umělců
1986   Umění ohně (Techniky keramického umění)
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1988   Výtvarníci animované tvorby
1988   Keramika ´88 (Výběr z tvorby pražských keramiků)
1989   Tendence v českém sochařství 1979 - 1989
1989   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová, Šárka Radová
1989   Triennale de la porcelaine
1989   Fotodrift (Malba, grafika, objekt)
1991   Tři generace Radů (Vlastimil Rada, Pravoslav Rada, Jindřiška Radová, Šárka Radová)
1991   Keramika 91
1991   9. trienále skla a keramiky (Stolní sklo a keramika)
1992   Umělecká beseda 1992 (1. výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy po obnovení činnosti)
1992   Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (Přírůstky sbírek z let 1986–1991 )
1994   Umělecká beseda 1994 (Výstava výtvarného odboru Umělecké besedy)
1994   Česká současná keramika / Czech Contemporary Ceramics
1994   IAC - International academy of ceramics - Praha 1994/IAC - Mezinárodní akademie keramiky - Praha 1994
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Umělecká beseda 1995 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy)
1995   Výstava rodiny Radů (ke 100. výročí narození Vlastimila Rady)
1995   Vše pro dítě (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze)
1996   Umělecká beseda 1996 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké Besedy)
1996   IAC '96 Japan
1996   Užité umění 60. let
1997   Umělecká beseda ´97 (Výstava výtvarného odboru Umělecké Besedy)
1997   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1997 (III. ročník)
1998   Umělecká beseda ´98 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy)
1998   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1998 (IV. ročník)
2000   Umělecká beseda 1999/2000 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy)
2000   Od nádoby k soše (Současná česká keramika)
2001   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová
2001   19. mezinárodní keramické symposium Bechyně 2000
2002   Subjektiv(-iv) - Objekt (Eropäische Keramiker, eine Auswahl)
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2005   Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi (Výstava ke 120. výročí narození Václava Rabase)
2007   Členská výstava Umělecké besedy
2007   Vánoce v muzeu (Soustružené hračky Zděnka Bukáčka, betlémy)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
2008   Pravoslav Rada, Šárka Radová
2009   Ohlédnutí (Jindřiška Radová, Pravoslav Rada, Šárka Radová)
2010   Pocta Bohuslavu Reynkovi (Umělecká beseda 2010)
2012   Keramické setkání Kolín (Socha a prostor 2012)
2017   Artceramics
nedat.   Exhibition of Czech Glass and Ceramics
nedat. (1961)   Keramik. Rada. Radová
nedat. (1980)   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová
nedatováno   Česká keramika
nedatováno   Keramika v galeriích Díla
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1959   Pravoslav a Jindřiška Radovi, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1965   Hlasy a tváře (Čtení o umělcích a umění), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1971   Besedy o umění v 6. ročníku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1973   Svět z hlíny (Vyprávění o minulosti a současnosti keramiky), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1979   Současná keramika, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Keramik der Gegenwart, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1990   Výtvarníci animovaného filmu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1995   Obrazy a plastiky výtvarných umělců druhé poloviny 20. století, Petrklíč, Praha
1996   Cesty po ateliérech (1976-1986), Torst, Praha
2000   Sochy v Praze 1980-2000 / Sculptures in Prague 1980-2000 (Současné sochařství v pražském veřejném prostoru / Contemporary sculpture in Prague public space), Agentura Kdo je kdo, _
2003   Pravoslav Rada: Keramická plastika, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2009   Zahrady a vily manýrismu v souvislostech, Nakladatelství Jalna, Praha
2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2019   Metroart (Výtvarná monografie metra 1974–1994), Josef Šrejma, Praha
2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
2020   Čtyři generace Radů, Město Železný Brod, Železný Brod (Jablonec nad Nisou)
2022   Útěcha bydlením / Consolation by Living (Život soukromého sběratele za železnou oponou / The Life of a Private Collector Behind the Iron Curtain), PositiF, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1987   Malá československá encyklopedie (Pom-S), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1994   Kdo je kdo v České republice (94/95), Modrý jezdec, spol. s r.o., Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1997   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 3: m/r), Nakladatelský dům OP, Praha
1998   Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století (5 000 biografických hesel nejvýznamnějších osobností), Agentura Kdo je kdo, _
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Velký slovník naučný (m/ž), Diderot, Praha
2002   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XII. Por – Rj), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1950   Kreslíř a keramik, Lidové noviny, 58, 265, 1950/11/11, 5-5
1952   K výstavě Pravoslava Rady, Tvar, 4, 7, 1952, 216-217
1954   Souborná výstava keramiky, Výtvarná práce, 2, 13, 1954/07/02, 4-5
1955   K výstavě keramiky Pravoslava a Jindřišky Radových, Výtvarná práce, 3, 20-21, 1955/11/15, 13-13
1955   Nové snahy ve skle a keramice, Výtvarná práce, 3, 18, 1955/10/07, 6-6
1955   Keramika Pravoslava a Jindřišky Radových, Tvar, 7, 7-8, 1955, 228-234
1955   Výstava keramiky, Večerní Praha, 1, 173, 1955/10/18, 3-3
1955   Keramika manželů Radových, Lidová demokracie, 10, 252, 1955/10/20, 3-3
1955   Keramika Pravoslava a Jindřišky Radových, Květen, 1, 4, 1955/12/08, 124-124
1955   Výstava keramiky manželů Radových, Svoboda, 3, 43, 1955/10/28, 6-6
1956   Pravoslav Rada: Kniha o technikách keramiky, Výtvarné umění, 6, 7, 1956/09/15, 334-334
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1956   Pravoslav Rada: Kniha o technikách keramiky, Výtvarná práce, 4, 22-23, 1956/12/19, 4-
1956   Dvě keramické výstavy (Zprávy), Tvar, 8, 2, 1956, 63-64
1957   K problémům moderní keramiky, Kultura, 1, 24, 1957/06/13, 6-6
1957   Výstava keramiky Pravoslava a Jindřišky Radových, Mladá fronta, 13, 129, 1957/05/30, 5-5
1957   Keramika J. a P. Radových, Výtvarná práce, 5, 11, 1957/06/07, 8-8
1957   Pozoruhodná výstava keramiky, Lidová demokracie, 13, 117, 1957/05/17, 4-4
1957   Keramická výstava, Večerní Praha, 3, 117, 1957/05/20, 3-3
1957   Keramika dnešní doby, Tvar, 9, 7, 1957, 197-216
1958   Současný interiér nejen v návrhu, Výtvarná práce, 6, 8, 1958/05/08, 3-3
1958   Jindřiška a Pravoslav Radovi, Výtvarná práce, 6, 19, 1958/11/15, 8-9
1958   Týden v kultuře, Kultura, 2, 41, 1958/10/09, 2-2
1958   Užitečná fantazie, Večerní Praha, 4, 234, 1958/10/04, 3-3
1959   Keramika Pravoslava Rady, Výtvarné umění, 9, 5, 1959/09/21, 216-219
1959   V dílně keramiků Radových, Květy, 9, 44, 1959/10/29, 10-10
1961   J. a P. Radovi - J. Soukup, Výtvarná práce, 9, 10, 1961/05/29, 6-7
1961   Keramika a sklo (Z pražských výstav), Kultura, 5, 20, 1961/05/18, 7-7
1961   Keramika - sklo - šperky, Večerní Praha, 7, 109, 1961/05/11, 4-4
1961   Vladimír Kopecký, Tvar, 12, 3, 1961, 72-87
1961   K výstavě Pravoslava a Jindřišky Radových, Tvar, 12, 9, 1961, 268-271
1963   Zatkněte toho nepřístojného ptáka!, Literární noviny, 12, 51-52, 1963/12/23, 7-7
1963   Aux confins de la sculpture, de la ceramique et de la poesie (En face de l`oeuvre des époux Pravoslav et Jindřiška Rada), Revue du verre Tchécoslovaque, 18, 9, 1963, 276-280
1963   Sculpture, Ceramics and Poetry (The Work of Pravoslav and Jindřiška Rada), Czechoslovak Glass Review, 18, 9, 1963, 276-280
1963   An der Grenze zwischen Bildhauerkunst, Keramik und Poesie, Tschechoslowakische Glasrevue, 18, 9, 1963, 276-280
1964   Nové práce manželů Radových, Kulturní tvorba, 2, 14, 1964/04/02, 12-12
1964   Krása ve službě životu, Domov, 5, 4, 1964, 32-34
1965   Kunst aus Prag (Ausstellung in der Ladengalerie), Der Tagesspiegel, , , 1965/05/26, -
1966   Bilance užitého umění, Výtvarná práce, 14, 18-19, 1966/09/22, 6-
1967   Aufruhr der Engel, Wir und Sie im Herzen Europas, 3, 4, 1967/04, 2-3
1967   On Wings of Fantasy, Czechoslovak Life, 20, 2, 1967/02, 14-16
1968   Hra a dekorace z Prahy, Výtvarná práce, 16, 20-21, 1968/12/10, 8-
1968   Hry s keramikou , Výtvarná práce, 16, 11, 1968/06/25, 5-5
1968   Eindrücke von der Ausstellung des Ehepaares Rada, Glasrevue, 23, 10, 1968, 342-346
1968   Keramika Jindřišky a Pravoslava Radových (Z našeho kulturního života), Lidová demokracie, 25, 147, 1968/05/29, 5-5
1968   Vtip a úsměv v keramice, Večerní Praha, 14, 115, 1968/05/18, 4-4
1968   Andělé pana Rady, Práce, 24, 144, 1968/05/26, 6-6
1968   Jindřiška a Pravoslav Radovi, Svět v obrazech, 24, 20, 1968/05/21, 22-22
1968   Figurale Keramiken (Des Tschechen Pravoslav Rada), Kunst + handwerk, 12, 3-4, 1968, 24-26
1968   Quelques impressions rapportées de l'exposition des époux Rada, Revue du verre, 23, 10, 1968, 342-346
1968   Impressions from Rada's Exhibitions, Glass review, 23, 10, 1968, 342-346
1968   Ein Stelldichein von märchenhaften Gestalten (Ausstellung von Pravoslav Rada in Prag), Spandauer Volksblatt, 23, 6701, 1968/06/16, 30-30
1968   Southern welcomes European artist, Soconnian, 10, 3, 1968/09/27, 1-1
1969   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová, Tvar, 20, 2, 1969, 33-45
1969   Czech Sculptor's Message Is Joy (Teacher At SCSC), The New Haven Register, , , 1969/02/09, 2-2
1970   Dům Sklo Zem, Výtvarná práce, 18, 14, 1970/07/07, 1-6
1970   Keramik und Grafik (Zwei Ausstellungen in Wuppertal), General-Anzeiger der Stadt Wuppertal, , , 1670/06/05, 24-24
1970   Tschechische Künstler zeigen Werke (Ausstellungen im Röderhaus bei Becher sind sehenswert), Wuppertaler Tagebuch, , , 1970/06/06, -
1970   Vetracketer Humor (Nürnberg als Stützpunkt für CSSR-Kunst), Abendzeitung, 23, , 1970/10/30, 9-9
1973   Radova keramická osvětlovadla pro Admirála, Domov, 14, 4, 1973, 25-27
1978   Moderní keramika, Průmyslový design, 2, 10, 1978, 34-34
1978   The Ceramics of Jindřiška Radová and Pravoslav Rada, Glass review, 33, 11, 1978, 19-23
1978   Vyhraněné mistrovství Jindřišky a Pravoslava Radových..., Svobodné slovo, 34, 138, 1978/06/14, 5-5
1978   Z pražských výstavních síní (V prodejně-galerii Díla Zlaté lilie...), Lidová demokracie, 34, 137, 1978/06/13, 5-5
1978   La création céramique des époux Rada, Revue du verre Tchécoslovaque, 33, 11, 1978, 19-23
1978   Das Keramikschaffen des Ehespaars Rada, Glasrevue, 33, 11, 1978, 19-23
1979   Notes on Bohemian Ceramics and China Production (Tradition and Contemporary Problems), Glass Review, 34, 9, 1979, 5-10
1979   Remarques sur la création de la céramique et de la porcelaine tchèques (La tradition et les problèmes contemporains), Revue du verre, 34, 9, 1979, 5-10
1979   Anmerkungen zum tschechischen Keramik- und Porzellanschaffen (Tradition und Gegenwartsproblematik), Glasrevue, 34, 9, 1979, 5-10
1980   Pravoslav a Jindřiška Radovi po 30 letech, Umění a řemesla, 24, 3, 1980, 2-3
1980   Naše vernisáž, Květy, 30, 18, 1980/05/01, 41-41
1980   Obrazy a keramika, Mladá fronta, 36, 210, 1980/09/05, 2-2
1980   Sympatický přírůstek, Práce, 36, 89, 1980/04/15, 6-6
1980   Čtyři generace Radů, Svobodné slovo, 36, 211, 1980/09/06, 11-11
1980   Čtyři generace Radů, Obrana lidu, 39, 38, 1980/09/20, 10-10
1980   Tvoří celá rodina (Generace Radů vystavují v Galerii Fronta), Večerní Praha, 26, 184, 1980/09/18, 6-6
1980   Čtyři generace Radů, Mladá fronta, 36, 220, 1980/09/17, 4-4
1980   Čtyři generace Radů, Lidová demokracie, 36, 220, 1980/09/17, 5-5
1980   Řada Radů, Mladý svět, 22, 43, 1980/10/14, 14-14
1980   Jsou-li z dějin i současnosti dobře známy rodiny..., Signál, 19, 10, 1980, 3-3
1980   In Zusammenarbeit des Kultur- und Informationszentrums der CSSR..., Mitteldeutche, 29, 294, 1980/12/13-14, -
1981   Galerie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, -
1981   Okouzlení světem Radových, Svobodné slovo, 37, 186, 1981/08/08, 11-11
1981   Radovi v Chebu, Lidová demokracie, 37, 192, 1981/08/15, 5-5
1981   Slon sedí na hodinách, lev je v ulicích, Praha, 12, 4, 1981, 20-21
1982   Beispiele (56 Abbildungen mit Kommentierung), Keramik, , 14, 1982, 12-15
1982   Medice, cura te ipsum, Lidová demokracie, 38, 307, 1982/12/28, 5-5
1982   Umělci několika generací, Svoboda, 92, 306, 1982/12/27, 5-5
1982   Před dvěma roky představili..., Svobodné slovo, 38, 302, 1982/12/21, 5-5
1982   Moderne Keramik eines Künstlerpaars, Prager Volkszeitung, 32, 48, 1982/12/03, 11-11
1983   Jubilea září - říjen (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 7, 5, 1983, 10-10
1983   Výstava Pravoslava a Jindřišky Radových, Umění a řemesla, 27, 2, 1983, 10-11
1983   Keramické hodiny krásně odměřují, Lidová demokracie, 39, 5, 1983/01/07, 12-12
1983   Keramika na Újezdě, Mladý svět, 25, 2, 1983/01/04, 22-22
1984   Hra s hlínou, Svoboda, 94, 289, 1984/12/06, 5-5
1984   Keramika manželů Radových, Lidová demokracie, 40, 291, 1984/12/08, 5-5
1984   Keramika v rodinném balení, Večerní Praha, 30, 229, 1984/11/20, 6-6
1984   Nápaditost, hravost (Malé zamyšlení), Rudé právo, 65, 284, 1984/11/30, 5-5
1984   Za cihláky, paňáky a pajduláky, Večerní Praha, 30, 223, 1984/11/26, 1-2
1984   Jindřiška a Pravoslav Radovi na Staroměstské radnici, Ahoj na sobotu, 16, 47, 1984/11/16, 4-5
1984   O ptácích, kteří nelétají, Domov, 25, 4, 1984/08, 19-22
1984   Ťik, ťak, ťuk, Československý voják, 33, 26, 1984, 30-33
1984   Three Czech Ceramists, Ceramics Monthly, 32, 5, 1984/05, 26-29
1985   on + ona = oba, Signál, 21, 4, 1985/01, 27-27
1985   Lev a strom, Domov, 26, 6, 1985/12, 25-28
1985   Zkoušení výtvarnické, Gramorevue, 21, 12, 1985/12/05, 15-15
1985   Ve výstavních prostorách Staroměstské radnice..., Práce, 41, 2, 1985/01/03, 6-6
1986   Učarila im hlina, Slovenka, 38, 13, 1986, 20-21
1988   Tvorba Pravoslava Rady, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 8, 1988/07/05, 4-4
1988   Sedící Pegas, Kmen, 1, 38, 1988/09/22, 11-11
1988   Životní výročí Pravoslava Rady, Panorama, 34, 2, 1988, 5-7
1989   Humor, poezie, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 3, 1989/02/07, 3-3
1989   Odkud se bere veselí, Zemědělské noviny, 45, 21, 1989/01/25, 2-2
1989   Naše vernisáž, Květy, 39, 6, 1989/02/02, 40-40
1989   Čtyřočko, tělohlavci a ptáci, Naše rodina, 22, 9, 1989/03/01, -
1989   Sochař Pravoslav Rada, Lidová demokracie, 45, 27, 1989/02/01, 5-5
1989   Nakažlivý optimismus Pravoslava Rady, Umění a řemesla, 33, 3, 1989, 29-32
1989   Pravoslav Rada's Figural Ceramics, Glass review, 44, 6-7, 1989, 26-31
1989   Zur Figuralkeramik von Pravoslav Rada, Glasrevue, 44, 6-7, 1989, 26-31
1989   Les figures en céramique de Pravoslav Rada, Revue du verre, 44, 6-7, 1989, 26-31
1990   Czechoslovakian Ceramics Today, The Studio Potter, 2, 18, 1990/06, 63-67
1990   Dílo laskavého srdce (O výtvarné práci Pravoslava a Jindřišky Radových), Výtvarná kultura, 14, 2, 1990, 41-45
1991   Keramika 91, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 20, 1991/10/03, 13-
1991   Výtvarnická dynastie, Mladá fronta Dnes, 2, 163, 1991/07/16, 4-4
1991   Tři generace rodiny Radů, Lidová demokracie, 47, 228, 1991/09/30, 4-4
1992   Keramika v Bechyni, Telegraf, 1, 180, 1992/08/03, 5-5
1995   Zástupci umělecké rodiny Radů vystavují v Hlinsku (Když je umění pokládáno za řemeslo a dědí se z generace na generaci), Denní telegraf, 4, 200, 1995/08/28, 13-13
1997   Aukční katalog děl členů Umělecké besedy, která budou dražena ve čtvrtek 23. října 1997 v 18 hodin, Galerie Bayer & Bayer, 1, 6, 1997/10/15, 3-3
1997   Aukční katalog děl členů Umělecké besedy, Galerie Bayer & Bayer, 1, 6, 1997/10/15, 3-3
1997   Figury, které čas nepoznamenal, Můj dům, 5, 9, 1997, 131-133
1997   Čtyři umělci - přátelé v Týnském Art Clubu, Českobudějovické listy, 6, 205, 1997/09/02, 9-9
1997   Obrazy a keramika v Týně nad Vltavou, Slovo, 89, 218, 1997/09/17, 8-8
1998   Manželé Radovi sdílejí jeden ateliér na Žižkově (V ateliéru u...), Mladá fronta Dnes, 9, 238, 1998/10/10, 4-4
2002   Rozhovor s díly Pravoslava Rady, Ceramics Art, 1, 2, 2002, 16-19
2003   Rovnováha humoru, Keramika a sklo, 3, 5, 2003, 4-7
2008   Radovi, Xantypa, 14, 6, 2008/06, 84-88
2008   Pravoslavovi Radovi k pětaosmdesátinám, Keramika a sklo, 8, 6, 2008, 4-5
2010   Tvůrčí ohlédnutí Radových, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 3, 2010/02/04, 7-7
2011   Rada! Paráda?, Art + Antiques, 10, 2, 2011/02/08, 60-62
2011   Živý svět Pravoslava Rady, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 5, 2011/03/10, 12-
2011   Pravoslav Rada, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 13, 2011/06/30, 3-
2011   Keramická paráda a stovky nadšených hostů, Mladá fronta Dnes, 22, 28, 2011/02/03, 5-5
2011   Keramické pexeso Pravoslava Rady, Lidové noviny, 24, 30, 2011/02/05, 32-32
2011   Výstava keramiky? Paráda!, Listy Prahy 1, 20, 3, 2011/03/01, 1-1
2011   Krásně hravá Paráda, Víkend dnes, 3, , 2011/02/12, 32-32
2011   Hlína + humor = Rada, Houser, 12, 9, 2011, 42-42
2011   Zemřel slavný keramik Pravoslav Rada, Mladá fronta Dnes, 22, 97, 2011/04/26, 7-7
2011   Pravoslav Rada - ze života a díla, Sklář a keramik, 61, 7-8, 2011, 199-199
2011   Fenomén Pravoslav Rada, Keramický zpravodaj, 27, 2, 2011, 57-58
2019   Podchod Václavské náměstí - Vodičkova - Jindřišská (IV. Čas hliníku eloxované stanice), Metroart, , , 2019, 52-57
2020   Radovská generace z Železného Brodu ve vzpomínkách pravnučky, vnučky, dcery a sestry Šárky Radové, Čtyři generace Radů, , , 2020, 13-36
2020   Pravoslav Rada 1923-2011 (Keramika jako poslání), Čtyři generace Radů, , , 2020, 124-141
2022   Čtyři generace Radů - nové objevy, Život, 14, 16, 2022, 138-141
www
rok vydání, název (podnázev)
  Pravoslav Rada (cs.wikipedia.org)
2011/02/02   Česká groteska v díle Pravoslava Rady (ct24.ceskatelevize.cz)
2011/02/03   Parádní práce legendárního keramika (praha.eu)
2011/03/14   Keramické poselství Pravoslava Rady (hn.cz)
2011/04/24   Ve věku 87 let zemřel sochař a keramik Pravoslav Rada (cesky.radio.cz)
2011/04/25   Zemřel přední český designér Pravoslav Rada (irozhlas.cz)
2011/04/26   Zemřel sochař a keramik Pravoslav Rada (ct24.ceskatelevize.cz)
2011/11/06   Nestor české keramiky otiskl do porcelánu estetiku divadla Semafor i surrealismus (art.hn.cz)
2011/11/16   Zemřel keramik Pravoslav Rada, pouhé dva dny před koncem své retrospektivní výstavy (art.hn.cz)
2022/08/09   Stopy osobností: Pravoslav Rada (kostelak.cz)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1988   Pravoslav Rada: Malá retrospektiva (1948-1988)
1989   Pravoslav Rada: Keramika z posledních let
2011   P. Rada! Paráda! (Pravoslav Rada: keramické dílo / Pravoslav Rada: Art Ceramics)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1945   Vladimír Fuka, V. V. Paleček, M. Rychlíková, Pravoslav Rada
1950   Pravoslav Rada, Václav Sivko: Soubor výtvarných prací
1951   Ilustrace Vlastimila Rady, keramika Pravoslava Rady
1957   Pravoslav a Jindřiška Radovi: Keramické práce
1961   Rada, Radová, Soukup: Keramika, sklo, glyptika
1971   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte)
1980   Jindřiška a Pravoslav Radovi
1980   Čtyři generace Radů
1981   Pravoslav, Jindřiška a Šárka Radovi: Keramika
1984   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová: Výběr z díla 1949-1984
1991   1. benefice pro Uměleckou besedu
1997   Jindřiška Radová, Pravoslav Rada: Keramika
1998   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1998
2003   Pravoslav Rada: Keramika - k roku jubilea (s Jindřiškou Radovou a Šárkou Radovou, k jeho poctě)
2008   Pravoslav Rada, Šárka Radová, Joan Miró
2009   Ohlédnutí (Pravoslav, Jindřiška, Šárka Radovi)
2012   Keramické setkání 2012 (Socha a prostor)
2015   Čtyři generace Radů
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2008   Aukce č. 50: Výtvarné a užité umění (Aukční dům Greisen)
2022   Aukční síň Vltavín: 198. aukce (Vánoční aukce)
dílo
rok vydání, název (podnázev)
1999   Divné zvíře
2000   Hlavonožec
2000   Hlava
2001   Žlutá tvář
e-mail
rok vydání, název (podnázev)
2009   Ohlédnutí
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1980   Behr treff punkt (Keramik aus Prag)
katalogový list autorský
rok vydání, název (podnázev)
1996   Pravoslav Rada: Keramika (XXVI. Nasavrcká paleta)
katalogový list kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1980   Čtyři generace Radů
medailon
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Pravoslav Rada
parte
rok vydání, název (podnázev)
2011   Pravoslav Rada
2011   Pravoslav Rada
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1997/10/15   Galerie Bayer & Bayer (Umělecká beseda)
pexeso
rok vydání, název (podnázev)
2011   P. Rada! Paráda! (Pravoslav Rada - keramické dílo)
PF
rok vydání, název (podnázev)
1987   P. F. 1988 (Radovi)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1989   Tendence v českém sochařství 1979 - 1989
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1957   Petr Rada, Vlastimil Rada, Pravoslav Rada (K stému výročí narozenin profesora Petra Rady)
rozhlasový pořad
rok vydání, název (podnázev)
2010/01/05   Ohlédnutí - keramické plastiky Jindřišky, Pravoslava a Šárky Radových v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích (vltava.rozhlas.cz)
2010/11/25   Radovi: Jindřiška Pravoslav Šárka (vltava.rozhlas.cz)
2011/02/03   Keramické dílo Pravoslava Rady (vltava.rozhlas.cz)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1966   Aktuální tendence českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Seznam exponátů)
1969   Tschechische angewandte Kunst und Industrial Design von 1918-1968 (Verzeichnis der Ausstellungsgegenstande)
1988   Pravoslav Rada: Malá retrospektiva (1948-1988)
1995   Seznam vystavených děl na výstavě Umělecká beseda 1995 v Rabasově galerii v Rakovníku
1995   Umělecká beseda 1995 (Rabasova galerie, Rakovník)
1996   Nasavrcká paleta
2005   Umělecká beseda (Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi)
nedatováno   Podoba člověka v keramice
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
text
rok vydání, název (podnázev)
nedat.   Vážení přátelé, dámy a pánové!