Zdeněk Přikryl

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 -   Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc), (Pedagogická fakulta UP, Katedra výtvarné výchovy, pedagogem)