Zdeněk Přikryl

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1966   Zdeněk Přikryl: Plastiky a kresby 1956-66,
1974   Zdeněk Přikryl: Medaile, kresby, drobná plastika,
1975   Zdeněk Přikryl: Sochy, medaile, kresby z let 1970 - 1975, plakát, katalog
1976   Zdeněk Přikryl: Sochy, medaile, kresby (Kroměříž 1976),
1982   Zdeněk Přikryl: Kresby, medaile, sochy,
1986   Blanka Kadečková: Malba, grafika,
1987   Lubomír Bartoš,
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1969   Zdeněk Přikryl: Sochařské kresby (PF 1970),
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1974   Arsfilm Kroměříž '74: Výstava plastik, medailí a kreseb Zdeňka Přikryla,