Zdeněk Přikryl

instituce, obec
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)(CZ)
Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)(CZ)
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)(CZ)
Národní galerie v Praze, Praha(CZ)