Zdeněk Přikryl

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1966   Zdeněk Přikryl: Plastiky a kresby 1956-66
1967   Zdeněk Přikryl: Skulpturen
1971   Zdeněk Přikryl: Plastika
1974   Zdenek Prikryl: Ausstellung 10.-30.Juni 1974
1974   Zdeněk Přikryl: Medaile, kresby, drobná plastika
1975   Zdeněk Přikryl: Sochy, medaile, kresby z let 1970 - 1975
1975   Zdeněk Přikryl
1976   Zdeněk Přikryl: Sochy, medaile, kresby (Kroměříž 1976)
1977   Zdeněk Přikryl: Sochařské kresby
1978   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo
1978   Zdeněk Přikryl
1978   Zdeněk Přikryl: Kresby
1982   Zdeněk Přikryl: Kresby, medaile, sochy
1983   Zdeněk Přikryl: Komorní plastiky, kresby
1985   Zdeněk Přikryl: Sochy, medaile, obrazy
1986   Zdeněk Přikryl: Sochy, medaile, kresby
1986   Zdeněk Přikryl: Kresby, medaile, sochy
1988   Zdeněk Přikryl: Dokumentace výtvarné činnosti k životnímu jubileu autora
1989   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo (K umělcovým 60. narozeninám)
1989   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo
1989   Zdeněk Přikryl: Medailérská tvorba
1993   Sochařské letokruhy: Medaile, plastiky a kresby Zdeňka Přikryla
1997   Zdeněk Přikryl: Kresba, plastika, medaile
1998   Zdeněk Přikryl: Ze sochařské dílny
1998   Zdeněk Přikryl: Biblické motivy v kresbách, medailích a plastikách
1998   Zdeněk Přikryl: Sochařské letokruhy II. (Výstava medailí, kreseb a plastik k autorovým sedmdesátinám)
2001   Zdeněk Přikryl: Medaile - plastiky
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1958   Šestá členská výstava
1960   15 let výtvarného umění 1960
1961   Výstava výtvarných prací učitelů a výchovných pracovníků
1964   Malba, grafika, plastika, užité umění pracovníků kateder výtvarné výchovy pedagogických fakult Gottwaldov, Olomouc, Ostrava
1966   20 let Katedry výtvarné výchovy a teorie Filosofické fakulty University Palackého v Olomouci
1969   Česká a slovenská medaile 1508-1968
1970   Členská výstava olomouckých výtvarníků k 25. výročí osvobození ČSSR
1970   Zdeněk Přikryl: Sochy, Dušan Janoušek: Grafika
1971   Výtvarné umění Olomoucka 1921 - 1971 (Výstava k 50. výročí KSČ)
1973   La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris
1974   Česká soudobá medaile
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975   Tschechische kleinplastiken, medaillen und zeichnungen
1976   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ)
1976   Ex libris olomouckých výtvarníků
1976   Angažovaná monumentální tvorba v severomoravském kraji
1976   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu (z nákupů a jiných zisků za léta 1972 - 75)
1977   Přírůstky: Výběr z let 1975/1977 (Obrazy, plastiky, grafika)
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1979   Přírůstky 1978 - 1979 (Výběr z přírůstků malířské, sochařské a grafické sbírky Krajského vlastivědného muzea - Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1979   Současná česká medaile a plaketa
1980   Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1980   Užité umění 70/80 (Výstava přírůstků Uměleckoprůmyslového odboru Moravské galerie v Brně)
1981   Česká drobná plastika a medaile 1945 / 1980 (ze sbírek OGVU v Olomouci)
1982   Současná bibliofilie a příležitostné tisky
1984   Výtvarné umění za mír (Umělci Olomouckého regionu a výchova k mírové iniciativě)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Jedenáct moravských medailérů (Tvorba z let 1975-1985)
1985   A mai csehszlovák szobrászat
1987   Bezručovské motivy v díle Aljo Berana a jeho žáků
1987   Výtvarní umělci Univerzity Palackého (K 40. výročí obnovení učení v Olomouci)
1987   Současná česká medaile a plaketa (Přehlídka prací z let 1979-1986)
1987   Z ateliérů medailérů
1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986)
1987   Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1988   Výtvarní umělci Severomoravského kraje na počest 70. výročí VŘSR
1988   Praha - Paříž (Umění a umělci na československé a francouzské medaili XX. století)
1988   Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988
1989   České sochařství 1948/88
1989   Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti (A/Ž 1989)
1991   České dějiny na medaili a plaketě (Díla ze sbírek Národního muzea v Praze a Unie výtvarných umělců)
1992   1. salon medaile Brno '92
1996   Česká medaile 1987 / 1996
1998   Oznámení o Ikarově letu (Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury)
2003   Civitas Dei (Duchovní a náboženské motivy v současném umění)
2003   4.salón ´03 Asociace umělců medailérů ČR (Medaile, plakety, mince, vyznamenání, plastiky, Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště, únor-duben 2003, Muzeum východních Čech Hradec Králové, květen - září 2003, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň, září - listopad 2003, Muzeum skla a bižuterie Jablon)
2008   Olomoucká socha
2012   Sochařství v Olomouckém kraji 1900–2012
2012   12 let Galerie v Kapli
2013   Iubilae 013
2019   Medaile a plakety ze sbírky GAVU Cheb (Výstava k 50. výročí chebské pobočky České numismatické společnosti)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1984   Medaile a plaketa, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Medaillen und Plaketten, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2005   Recenze texty rozhovory 1995 - 2004 (1. část), Amaprint Kerndl, s.r.o., Třebíč (Třebíč)
2012   Zdeněk Přikryl (Vyběr z dila 1947-2012), Zdeněk Přikryl, Olomouc (Olomouc)
2016   Bilance (Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945-1989), Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc (Olomouc)
2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XII. Por – Rj), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1968   Sochař Zdeněk Přikryl..., Výtvarná práce, 16, 2, 1968/02/16, 5-
1970   Dvě výstavy Zděnka Přikryla, Výtvarná práce, 18, 10, 1970/05/12, 4-
1971   Výstava olomouckých výtvarníků, Výtvarná práce, 19, 2, 1971/01/19, 6-
1971   Prosinec v Olomouci, Výtvarná práce, 19, 3, 1971/02/02, 4-
1976   Vyzrávající dílo (Zdeněk Přikryl: Sochy - medaile - kresby 1970 -1975), Umění, 24, 4, 1976, 375-377
1978   Sochařova hranice času (Zdeněk Přikryl padesátiletý), Literární měsíčník, 7, 10, 1978, 116-116
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2005   Tvorbou burcovat i utěšovat (K výstavě kreseb Zdeňka Přikryla ve výstavních síních Fondu Třebíč a Zadní Synagoga - říjen 1999), Recenze texty rozhovory 1995 - 2004, , , 2005, 74-75
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1966   Zdeněk Přikryl: Plastiky a kresby 1956-66
1969   Zdeněk Přikryl: Sochařské kresby (PF 1970)
1975   Zdeněk Přikryl: Plastiky, medaile, kresby
1976   Zdeněk Přikryl: Medaile, plastiky, kresby
1976   Zdeněk Přikryl: Sochy, medaile, kresby
1978   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo
1985   Zdeněk Přikryl: Sochy, medaile, kresby
1989   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo (Výstava k umělcovým šedesátinám)
1993   Zdeněk Přikryl: Sochařské letokruhy (Medaile, plastiky a kresby)
1997   Zdeněk Přikryl: Kresby
1998   Zdeněk Přikryl: Sochařské letokruhy II. (k autorovým sedmdesátinám)
2000   Zdeněk Přikryl: Sochařské kresby a fotografie
2001   Pravdomluvná prostořeká hanáčtina (Veselý večer se sochařem a básníkem Zdeňkem Přikrylem)
2001   Zdeněk Přikryl: Medaile - plastiky
2007   Zdeněk Přikryl: Pohled zblízka (kresby a fotografie sochařských prací)
2008   Zdeněk Přikryl: Ze sochařské dílny
2008   Zdeněk Přikryl: Z ateliéru
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1970   Zdeněk Přikryl: Sochy, Dušan Janoušek: Grafika
1997   Zdeněk Přikryl: Kresby, plastiky, Záplavy červenec 1997 - lidský rozměr katastrofy
2007   Zdeněk Přikryl: Plastiky - medaile - kresby, Miloslav Stibort: Fotografie
2010   PRSK (Zdeněk Přikryl, Ladislav Rusek, Miloslav Stibor, Bohumír Kolář)
almanach
rok vydání, název (podnázev)
2002   Decenium (Almanach a katalog k desátému výročí činnosti Galerie G)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2015   Aukční katalog č. 109 (Česká společnost přátel drobné plastiky)
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1971   Zdeněk Přikryl: Sochy, medaile, kresby
1974   Arsfilm Kroměříž '74: Výstava plastik, medailí a kreseb Zdeňka Přikryla
1976   Zdeněk Přikryl: Sochy, medaile, kresby
1999   Zdeněk Přikryl: Sochy a medaile v synagoze / Biblické motivy
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
  Gustav Skýpala: Sochy Zdeňka Přikryla
1988   Zdeněk Přikryl: Šest malých básní
2007   Čím jsem byl, byl jsem rád (1927 - 2007)
2008   Sochařova hranice času (Sochař Zdeněk Přikryl)
program
rok vydání, název (podnázev)
1995   Muzeum umění Olomouc (duben-červen)
1995   Muzeum umění Olomouc (říjen-prosinec)
separát
rok vydání, název (podnázev)
1976   L’arte della medaglia in Cecoslovacchio oggi (Rassegna delle esposizioni degli anni 1974–1975)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1973   Seznam vystavených prací
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
1991   Seznam členů Sdružení Čech, Moravy a Slezska (stav ke 30.11.1991)