Alena Kučerová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2006   Daniel Pešta: Creme de la creme
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1963   Rychnov 1963, Výtvarná práce, 11, 15-16, 1963/09/07, 1-0
1965   Křižovatky mladé generace, Výtvarné umění, 15, 7, 1965/09/20, 324-331
1965   Grafika 65, Výtvarná práce, 13, 19, 1965/10/11, 6-6
1966   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart (Eine nicht ganz repräsentive Ausstellung in der Akademie der Künste in Westberlin), Die Andere Zeitung, 12, 34, 1966/08/25, 13-13
1966   K čemu je umění, Výtvarná práce, 14, 16, 1966/08/18, 1-1
1966   Aktuální tendence, Výtvarná práce, 14, 22, 1966/11/03, 1-1
1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum, , , 1966/10/20, -
1967   Výtvarný kompas, Kulturní tvorba, 5, 8, 1967/02/23, 13-13
1967   My v Holandsku, Výtvarná práce, 15, 26, 1967/12/28, 2-
1967   Ilustrace mladých, Výtvarná práce, 15, 1, 1967/01/12, 5-
1968   A l'interieur de la réalité physique, Opus International, , 9, 1968/12, 38-40
1969   De Prague: Kmentova une héraldique corporelle, Les Lettres françaises, , 1269, 1969/02/05, 30-31
1970   Questa mostra e realizzata..., 50 e uno grafici cecoslovacchi, , , 1970, 0-0
1970   Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi, , , 1970, 0-0
1971   Inleiding (De tentoonstelling pretendeert...), Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970, , , 1971, 0-0
1971   Sur quelques aspects de l´activité artistique a Prague, Les Lettres françaises, , , 1971/01/06, 24-26
1982   Spellbound by Prague (with samples of modern Czech visual art), Cross Currents, , , 1982, 289-294
1983   Česká grafika ve světě, Lidová demokracie, 39, 10, 1983/01/13, 5-5
1986   Některé výstavy v říjnu, listopadu a prosinci 1985, Někdo něco 3, , , 1986, 67-69
1986   Význam, jakého nabývají během posledních let..., Věra Janoušková, , , 1986, -
1988   Grafika a kresba na Salónu 88, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 10, 1988/08/02, 5-
1989   Největší výstava grafiky u nás (Mánes '89), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 3, 1989/02/07, 5-
1989   Art Centrum se představuje, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 23, 1989/11/14, 1-2
1990   Malý formát, Mladá fronta Dnes, , , 1990/10/16, 14-
1991   Šedá konzerva, Mladá fronta Dnes, , , 1991/06/25, 4-4
1991   Kruh ve Frontě, Mladá fronta Dnes, , , 1991/09/10, -
1992   Výstavy, o kterých se mluví (Via Art - grafika), Večerník Praha, , , 1992/02/28, 7-7
1992   Tvář a charakter (Výstava Umělecké besedy v Mánesu), Lidové noviny, , , 1992, 0-0
1992   Básník přírody (Životní dílo Jiřího Johna. Výstava Národní galerie v Jízdárně Pražského hradu), Večerník Praha, , , 1992/03/30, -
1994   Nová citlivost (Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny, Nová figurace, 30. 6. - 11. 9. Litoměřice, Galerie výtvarného umění, Nová citlivost, 23. 6. - 12. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 16-17, 1994/08/18, 16-16
1994   Generacemi napříč, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 20, 1994/09/29, 16-16
1994   Když dnes, přes dálku více než třicet let..., UB 12, , , 1994, 39-40
1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 8-19
1995   Cesta k outsiderům, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 26-32
1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 9, 1996/04/25, 6-6
1997   Made in CZ - práce na papíře (Brno, Dům umění, hala, 22. 4. - 2. 5.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 13, 1997/06/26, 4-4
1997   Pozdě, ale přece v Berlíně, Lidové noviny, , , 1997/04/08, 10-10
1998   Výstava O přírodě zaujme svou pestrostí, Lidové noviny, , , 1998/07/18, 13-13
1998   Příroda pěkně živá (Několik pohledů na naše současné umění v Českém muzeu), , , , , 13-13
1999   Přítomnost člověka, Cestou necestou, , , 1999, 81-92
1999   Duše androgyna, Cestou necestou, , , 1999, 241-245
1999   Umění zrychleného času (Praha, České muzeum výtvarných umění, Husova 19-21, Dům U černé Matky Boží. 20. 10. - 28. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 24, 1999/12/02, 12-12
2002   Cesty české grafiky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 5, 2002/03/07, 7-0
2004   Šedesátá, Revue art, 1, 2, 2004, 66-70
2004   Šedesátá léta v Železného sbírce jsou skvělá (Kolekce českého umění zapůjčená Galerií Zlatá husa v Praze se představuje v Domě umění v Brně), Mladá fronta Dnes, , , 2004/09/30, -
2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 1 (22), 1, 2005, 23-27
2005   ...o věcech přírodních, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 18, 19, 2005/09/22, 3-3
2006   Aukce současného umění, Revue Art, , 4, 2006/4, 52-54
2006   Nová figurace, Revue Art, , 4, 2006/4, 16-17
2006   Česká moderní grafika získávala..., Česká grafika 60. let, , , 2006, 0-0
2009   Sbírat pro potěšení, Revue Art, , 2, 2009, 36-45
2009   Aukce současného umění (WOXART), Revue Art, , 2, 2009, 52-55
2010   Umění pro kancelář, Galerie 36, , březen-duben, 2010, 7-7
2011   Kučerová a Tichý, Art + Antiques, , 1, 2011/01/07, 19-
2011   Láska je slepá, sex je jinde, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 5, 2011/03/10, 5-
2012   Výprodej Balcara, Art + Antiques, , 11, 2012/11/08, 21-21
2018   Poválečné umění (případová studie), Ročenka ART+, , , 2018, 25-28
2019   Mančuška malířem (1), Art + Antiques, 18, 11, 2019/11/12, 15-15
2021   Poválečné umění, Ročenka ART+, , , 2021/03, 16-20
nedatováno   Blabolilová vystavuje ve veselské Galerii Ve Dvoře, periodikum, , , 2006, 0-0
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1964   Výstava Tvůrčí skupiny UB 12
2006   Daniel Pešta: Crème de la crème
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1987/10/12   Elektronika, měsíčník pro elektronizaci národního hospodářství
2006   Život (Revue Umělecké besedy)
PF
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno (2013)   PF 2014 - Galerie U Betlémské kaple Vám přeje vše nejlepší do nového roku...
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové