Alena Kučerová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1967   Alena Kučerová: Grafika
1981   Alena Kučerová: Grafika a plechy
1982   Alena Kučerová: Grafika z let 1961-1981
1986   Alena Kučerová: Grafika
1990   Alena Kučerová: Grafika, plechy
1992   Alena Kučerová: Grafika
2005   Alena Kučerová: Grafika
2011   Alena Kučerová: Moje krajina
2015   Alena Kučerová: Postup
2016   Alena Kučerová: Práce na papíře ze sbírek GASK / Works on paper from the GASK collection
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
[2012]   Open: Výběr děl českého výtvarného umění ze sbírky Fait Gallery za uplynulých 5 desetiletí
[2013]   Pro mnohé uši: Výběr ze sbírky Fait Gallery
1962   Tvůrčí skupina UB 12
1963   Rychnov 1963
1964   UB 12
1964   Jazz ve výtvarném umění
1964   Tvůrčí skupina UB 12
1965   Nuove realtá nell´arte della Cecoslovacchia contemporanea (Gross - John - Janoušková - Fremund - Kučerova - Sykora)
1965   Výstava mladých 65
1965   Grafika 65
1965   UB 12
1965   10 grafiků
1965   Quatrième biennale de Paris
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures)
1966   Jarní výstava 1966
1966   Arte actual Checoslovaco
1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
1966   Jazz ve výtvarném umění
1966   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart
1966   Tschechoslowakische Grafiker
1966   14 Graphiker aus Prag
1967   15 grafiků
1967   Hudební inspirace
1967   Nové cesty II (Mladá generace)
1967   Modern tjeckoslovakisk grafik
1967   Mostra d'arte contemporanea cecoslovacca
1967   Otto Pittori Cecoslovacchi (4° Premio Cinisello Balsamo)
1967   Tschechoslowakische Graphik
1967   I. pražský salon
1967   8 grafici cecoslovacchi
1967   Tsjekkoslovakisk Grafikk 1967
1968   Klub konkrétistů
1968   Nová citlivost (Křižovatka a hosté)
1968   Nová citlivost
1968   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky)
1968   Izložba savremene čehoslovačke grafike
1968   Recent Graphics from Prague
1968   Arte grafica cecoslovacca
1968   Klub konkrétistů
1968   3 kunstenaars uit Praag (Grafiek en collages)
1968   Mostra biennale internazionale della grafica
1969   Jiří Anderle, Jiří John, Alena Kučerová, Vladimír Preclík, Zdeněk Sklenář, Pavel Sukdolák, Karel Vysušil
1969   L’art tchèque actuel
1969   2. pražský salón
1969   Grafis
1969   XXVe Salon de Mai
1969   Nová figurace
1969   22 grafici della Cecoslovacchia
1969   Recent Graphics from Prague
1969   Arte Contemporanea in Cecoslovacchia
1969   Junge Künstler aus der ČSSR (Malerei, Plastik, Grafik)
1969   Zestien Tsjechische kunstenaars (Dertien grafici en drie keramisten)
1969   8. Mednarodna grafična razstava / Exposition internationale de gravure / International Exhibition of Graphic Art '69
1969   Artisti contemporanei di Praga (Pittura grafica scultura)
1969   Mai csehszlovák képzőművészet
1970   Anderle, John, Kučerová, Preclík, Sklenář, Sukdolák, Vysušil
1970   Soudobá československá grafika
1970   Prager Künstler
1970   Cien grabados y cien fotografias
1970   Museum Bochum (Kunstsamlung 1960 - 1970)
1970   50 e uno grafici cecoslovacchi
1970   Sodobna českoslovaška umetnost
1970   Festival dell’Arte Cecoslovacca: 77 grafici
1970   Graveurs tchécoslovaques contemporains
1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution)
1970   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung)
1970   Czechoslovak Graphics 1960-1970
1970   Výstava mladých 70
1971   Premio internazionale Biella per l´Incisione
1971   Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970
1972   Tjeckoslovakisk grafik av idag
1972   Tschechoslowakische Druckgraphik der Gegenwart
1973   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie
1973   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1974   Museum Bochum zeigt eigenen Besitz Moderne Kunst aus Osteuropa
1975   Eastern European Printmakers
1979   Contemporary Czechoslovakian Printmakers
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West)
1980   Eleven contemporary Artists from Prague
1980   Intergrafia 80 (8 Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie / 8e Biennale Internationale de la Gravure à Cracovie)
1981   Alena Kučerová: Grafika, Vladimír Kopecký: Skleněné objekty
1981   Netvořice ´81
1982   Kresba / socha / grafika (Hvězda 1982 / Hájenka)
1982   24 žáků školy profesora Antonína Strnadela
1982   15 - Dobříš 1982
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Wspołczesna sztuka czeska - kolekcia Janiny Ojrzyńskiej
1983   Současná česká grafika 1977-1983
1984   Figurální téma v současné kresbě a grafice
1984   Wspólczesna sztuka czeska (Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Wspołczesna sztuka czeska (Druga kolecja Janiny Ojrzyńskiej)
1985   11 vitraj (1984/85)
1985   Grafisk Kunst fra Tsjekkoslovakia 1945 - 1985
1986   Výzva 1986 (Výtvarné dialogy o minulosti a přítomnosti lidstva)
1986   Czechoslovak Prints from 1900 to 1970
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Premio Internazionale Biella per l'Incisione 1987
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Twenty Years of Czechoslovak Art: 1968-1988 (A Tribute to Jacques Baruch)
1988   Contemporary Czechoslovak Prints
1989   Současná česká grafika
1989   Czechoslovak Graphic Art from National Gallery Prague
1990   Hapestetika (Hmatová výstava současného výtvarného umění (nejen) pro nevidomé)
1990   Image Imprimée de Tchécoslovaquie (Affiche, gravure, illustration)
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1991   Malý formát 91
1991   Osm z Kruhu
1991   DAgegen: Verbotene Ostkunst 1948-1989
1991   Dal grottesco al magico (Grafica cecoslovacca contemporanea)
1991   Papier aus Prag (Tschechische grafik)
1991   Nachbarn (Originalgraphik as der ČSFR, Polen und Deutschland)
1991   UB 12
1992   M. Blabolilová, Z. Hůla, A. Kučerová, D. Mrázková, J. Růžička (Obrazy, grafika, objekty)
1992   Minisalon
1992   Umělecká beseda 1992 (1. výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy po obnovení činnosti)
1992   Sovinec 1989/91
1992   Dvacet československých grafiků (ze sbírek galerie)
1992   Künstler der ČSFR
1992   Sztuka czeska i słowacka XX. w.
1992   Befreite Kunst im Prager Winter 1992
1993   Přírůstky (Výběr z let 1987 - 1992)
1993   Nová figurace
1993   Mona Lisa (Mail-artový projekt: Ray Carter-Mandad K.Š, Canada, Ed Varney, Canada se spoluúčstí K.Š., ČR)
1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93
1994   Nová citlivost
1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963)
1994   Česká grafika šedesátých let
1994   Umělecká beseda 1994 (Výstava výtvarného odboru Umělecké besedy)
1994   UB 12
1994   Contemporary Master Prints from Eastern Europe: The Gonzaga University Collection
1995   Blabolilova Kucerova Michalek
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Umělecká beseda 1995 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy)
1995   Poselství znaku / The Message of the Sign (Mezi písmem a obrazem / Between Letter and Image)
1995   Setkání V - Rozhraní / Encouter V - Boundary
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
1996   Přírůstky 1991 - 1995
1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1996   Grafika (Ten personalities of the Czech graphic art of the Nineties / Diez personajes de la gráfica checa de los años noventa / Dix personnalités de la gravure tchèque des années quatre-vingt-dix )
1996   Message of the Sign - Between Letter and Image
1996   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition (1996-1997)
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
1998   Six artists from Prague in Chicago
1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery)
1998   ...o přírodě... / ...About Nature... (Několik pohledů na současné české výtvarné umění)
1998   Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague (Vize a interpretace mýtu v současné světové grafice / Vision and Interpretation of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking)
1998   Labyrint / Labyrinth Visions and Interpretations of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking (Czech Collection of the 2nd International Triennial of Graphic Art, Prague '98)
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Následují zprávy ze sportu …
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
1999   Otvory I., Otvory II.
1999   Světla - stíny - odlesky
2000   Umělecká beseda 1999/2000 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy)
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2001   Možnosti proměny I (České umění 1970-2000 ze sbírek Českého muzea umění v Praze)
2001   Jak se dělá grafika (Tisk z hloubky)
2001   Contemporary Czech Graphic Art
2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2003   Práce na papíře / Works on Paper (Výběr kreseb, grafik a koláží českých umělců ze sbírky Jana a Medy Mládkových / A Selection of Drawings, Graphic Works and Collages by Czech Artist from the Jan and Meda Mladek Art Collection)
2003   Asociace a paralely
2003   Umění grafiky (Grafické techniky v průběhu šesti století)
2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2004   Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance (České výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc / A cseh képzőművészet 1956 és 1972 között az Olmützi Művészeti Múzeum gyűjteményeből / Czech Art between 1956 and 1972 from collections of the Olomouc Museum of Art)
2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair)
2004   Šedesátá / The sixties
2004   Strukturální grafika 60. let ((Pohledy do sbírek AJG))
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohledy do sbírek AJG)
2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair)
2005   Strenght and Will: Czech Prints from behind the Iron Curtain, a Gift of the Anne and Jacques Baruch Collection
2005   Rozbít hranice / Breaking Barriers (Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969 / Prints end rawings from the Collection of the Czech Museum of Fine Arts, Prague)
2006   Česká grafika 60. let
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky)
2006   UB 12 - Studie, rozhovory, dokumenty
2006   Přírůstky z let 1991-2005 (Vybraná díla ze sbírek Galerie výtvarného umění v Náchodě)
2007   Art Prague (6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair)
2007   Členská výstava Umělecké besedy
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
2007   Současné české umění - Generační paralely / Czech Contemporary Art - Parallel Lines
2007   Rozmanitá strohost (Geometrie v grafických a kresebných dílech 2. poloviny 20. století ve sbírkách galerie)
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   The Vladimír Boudník Award (Thirteen Years 1995 - 2007)
2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art)
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2009   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2009   V spektru rozmanitosti 11+1
2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions
2011   Duše krajiny, duch místa
2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2012   Výběr ze sbírky
2014   Grey Gold (České a slovenské umělkyně 65+)
2014   50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem
2014   Dům umění České Budějovice 2013-1998 / České Budějovice House of Art 2013-1998
2015   Rozmanitá strohost II (Geometrické tendence v galerijních sbírkách a v umění regionu)
2015   Schránka pro ducha (Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění)
2015   Tváře krajiny (Umělecká beseda Václavu Rabasovi 2015)
2016   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi)
2016   Doutnání podzimu: Výběr z grafických fondů galerie
2016   UB Letadlo (Let 1 2013 / Let 2 2016)
2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth
2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2018   Jaro (Československá scéna 1966-1968)
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
2018   Difficult Ceremony
2019   UB 12 z našich sbírek
2019   Krajinow
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection
2019   Český konstruktivismus (Obrazy, sochy, grafika)
2020   Pod povrchem (Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2020   Voda (Proměny obrazu živlu v českém umění 19.–21. století)
2020   Galéria 19 / Gallery 19 (Výročný katalóg 2015–2019 / Annual Catalogue 2015–2019)
2021   Všemi směry / In All Directions (Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová / The Nineties from the Klatovy/Klenová Gallery´s Collections)
2022   Voda
2022   Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad: Reynek v dialogu
2022   Vzpomínka na UB 12
2022   Slavíme 70 (Let sbírkotvornou činností)
2022   Janez
2022   Umění je abstrakce (Obrazy, kresby, grafika, sochy)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1970   Nová figurace, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1979   L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
1985   České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists ), Art CZ, Praha
2005   Alena Kučerová, Galerie Pecka, Praha
2006   Vzrušení (Rozhovory o umění z let 1995-2005), BB art, s.r.o., Praha
2007   Culture Tchèque des années 60, Centre tchèque Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2013   Jaroslav Brabec: Orbis Artis, Torst, Praha
2015   Obsese (Umělec, pracovní prostor a vnější interpretace), Yinachi, s.r.o., Praha
2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2016   Stará garda, Nakladatelství Argo, Praha
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   Automat na výstavu (Československý pavilon na Expo 67 v Montrealu), Akademie výtvarných umění, Praha
2017   Výtvarná čítanka, Triáda, Praha
2017   Pozdní texty, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2018   S (ne)lidskou tváří?!: 1938-1989, Národní galerie v Praze, Praha
2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2019   Provázejí mne životem (Vyprávění o obrazech, plastikách a jejich tvůrcích), Muzeum umění a designu, Benešov (Benešov)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1986   Malá československá encyklopedie (I-L), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Velký slovník naučný (a/l), Diderot, Praha
2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VI. Kon – Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2003   Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti /1939 - 2003/, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 8: Koort - Maekava), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1957   Výstava uměleckých řemesel, Výtvarná práce, 5, 11, 1957/06/07, 3-
1965   L´esposizione di alcune opere..., Nuove realtá nell´arte della Cecoslovacchia contemporanea, , , 1965, 0-0
1965   Přehlídka současné grafiky, Mladá fronta, 21, 210, 1965/08/24, 4-4
1966   Na okraji, Výtvarné umění, 16, 6-7, 1966/09/05, 346-353
1966   V západoberlínském zrcadle (Ohlas československé výstavy), Výtvarná práce, 14, 23, 1966/11/17, 1-
1966   Ještě na okraj loňských výstav, Plamen, 8, 3, 1966/03, 171-172
1966   Alena Kučerová se narodila..., Plamen, 8, 5, 1966/05, -
1966   Grafika Aleny Kučerové, Výtvarná práce, 14, 2, 1966/02/03, 6-
1966   Bilance Výstavy mladých, Výtvarná práce, 14, 25, 1966/12/15, 6-6
1967   Alena Kučerová, Výtvarná práce, 15, 8, 1967/04/20, 4-
1967   VII. mezinárodní výstava grafiky v Lublani, Výtvarná práce, 15, 20, 1967/10/05, 10-
1967   Hudební inspirace, Výtvarná práce, 15, 13, 1967/06/29, 5-
1968   Nová citlivost, Výtvarná práce, 16, 7, 1968/04/20, 5-5
1968   10. března byla v Procházkově síni Domu umění v Brně..., Výtvarná práce, 16, 6, 1968/04/11, 2-
1968   Devět grafiček, Výtvarná práce, 16, 9, 1968/05/25, 4-
1969   Touto výstavou se seznamujeme s činností skupiny Grafis,..., Grafis, , , 1969, 0-0
1969   2. pražský salón, Výtvarná práce, 17, 12-13, 1969/10/24, 6-
1969   Skupina Grafis, Výtvarná práce, 17, 3-4, 1969/05/10, 4-5
1969   V Pulitzerově galerii ve švýcarském Bernu..., Výtvarná práce, 17, 8-9, 1969/09/29, 2-
1970   Súčasná grafika, Výtvarná práce, 18, 25-26, 1970/12/15, 6-
1972   Per Praha 1972, Notiziario Arte Contemporanea (NAC), , 10, 1972/10, 18-24
1973   Czech letter, Studio International, , 956, 1973, 263-268
1979   Les premieres gravures abstraites.., L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, , , 1979, 74-75
1980   Prints from Eastern Europe: The Last 20 Years, The Quarterly Journal of the Library of Congress, 37, 1, 1980, 74-113
1980   Alena K|učerová (It is inappropriate to write...), Eleven contemporary Artists from Prague, , , 1980, -
1984   O současné, nebo tzv. ´nové figuraci´,..., Figurální téma v současné kresbě a grafice, , , 1984, 0-0
1984   Współczesna sztuka czeska - obserwacje i fascynacje / Contemporary Czech Art- Observations and Fascinations, Wspólczesna sztuka czeska, , , 1984, 9-22
1985   Wystawa mojej drugiej kolekcji wpołczesnej sztuki czeskiej..., Wspołczesna sztuka czeska, , , 1985, 0-0
1985   Výtvarná problematika šedesátých let (Příspěvek k řešení státního badatelského úkolu VIII-8-4/4), Umění, 23, 1, 1985, 29-53
1986   Alena Kučerová, Někdo něco 3, , , 1986, 14-14
1986   Již skoro čtvrt století se můžeme..., Alena Kučerová: Grafika, , , 1986, 0-0
1990   Letem výtvarným světem, Lidové noviny, , , 1990/10/19, -
1991   Ze současné české grafiky, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Aesthetica, , , 1991, 127-163
1991   /Prvních/ 8 z kruhu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 22, 1991/10/31, 7-
1992   Jozef Jankovič, Alena Kučerová, Ondřej Michálek, Jan Naš, Sovinec 1989/91, , , 1992, 0-0
1992 -   Československo-francouzská výstava, Sovinec 1989/91, , , 1992, 0-0
1993   Umění tohoto století v rychlých proměnách..., Nová figurace, , , 1993, 3-92
1993   Žádné ženské umění neexistuje (Anketa výtvarného umění), Výtvarné umění, , 1, 1993, 42-52
1993   Alena Kučerová (Anketa Výtvarného umění), Výtvarné umění, , 1, 1993, 48-48
1994   Ohlédnutí za novou citlivostí / A Look back at New Sensibility / Un regard sur la Nouvelle sensibilité / Rückschau auf die Neue Empfindsamkeit, Nová citlivost, , , 1994, 5-19
1994   Charakteristiky umělců (Alena Kučerová (1935)), Nová citlivost, , , 1994, 23-23
1994   Proměnlivé podoby české grafiky (V šedesátých letech se výtvarné umění...), Česká grafika šedesátých let, , , 1994, 6-50
1994   Příběh skupiny UB 12, UB 12, , , 1994, 3-18
1995   Introduction a la gravure tchèque, Blabolilova Kucerova Michalek, , , 1995, -
1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 9, 1996/04/25, 6-6
1998   Alena Kučerová, Grapheion, , 5, 1998, 18-24
1998   Alena Kučerová je novou nositelkou Ceny Vladimíra Boudníka..., Grapheion, , 5, 1998, 18-
1998   Při příležitosti udělení Ceny Vladimíra Boudníka hovořil s Alenou Kučerovou předseda poroty PhDr. Jan Rous, Grapheion, , 5, 1998, 25-25
1998   Alena Kučerová, Grapheion, , 5, 1998, 18-23
1998   Úvahy o zrození grafického jazyka, Grapheion, , 6, 1998, 4-7
1998   Reflection on the construction of graphic language, Grapheion, , 6, 1998, 4-7
1998   2. mezinárodní trienále grafiky - Inter-Kontakt-Grafik Praha '98 (Přehlídka vyznamenaných umělců), Grapheion, , 7/8, 1998, 64-98
1998   2nd International Triennial of graphic Art Inter-Kontakt-Grafik, Praha '98 (A Survey of the Triennial Winners), Grapheion, , 7/8, 1998, 64-98
1999   Název ´otvory´ označuje prvotní jevovou skutečnost... / The name ´punctures´ signifies the primary phenomenal reality common..., Otvory I., Otvory II., , , 1999, 0-0
1999   Alena Kučerová chce zapomenout na všechno, co se naučila, Lidové noviny, , , 1999/08/08, -
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2003   Součástí sbírky Jana a Medy Mládkových..., Práce na papíře, , , 2003, 0-0
2003   Lyrické bodové struktury (Alena Kučerová), Vesmír, 82, 2, 2003/02, 118-
2004   Kučerová Alena, Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, , , 2004, 94-95
2005   ...o věcech přírodních (Na sedmdesát vystavených,...), ...o věcech přírodních, , , 2005, 0-0
2005   Alena Kučerová (1935), České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 98-103
2005   Alena Kučerová, České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 455-456
2005   Ryzí cesta (Docela jinak) (Kniha Aleny Kučerové), Revue art, , 4, 2005/4, 50-51
2006   Výstavy v Galerii Šternberk v letech 2001-2006, Galerie Šternberk 2006, , , 2006, 13-15
2006   Alena Kučerová, Art & Antiques, , 5, 2006/05, 52-63
2007   Přelom roku v DU v Brně (Jednou větou), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 20, 2, 2007/01/25, 3-3
2008   Aukce současného umění (Woxart), Revue Art, , 4, 2008/4, 54-59
2008   Alena Kučerová (It is something of a miracle...), The Vladimír Boudník Award, , , 2008, -
2008   Alena Kučerová (Profesor Dalibor Chatrný...), The Vladimír Boudník Award, , , 2008, -
2008   Alena Kučerová (Alena Kučerová is the latest recipient...), The Vladimír Boudník Award, , , 2008, -
2009   V spektru rozmanitosti: 11+1, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 10, 2009/05/14, 1-1
2010   UB 12, Via artis, via vitae, , , 2010, 206-339
2011   Moje krajina (Téma krajiny je bytostně spojené...), Alena Kučerová: Moje krajina, , , 2011, 2-3
2013   Poválečné umění, Ročenka ART+, , , 2013/02, 49-52
2015   Schránka pro ducha, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 16-17, 2015/08/27, 5-
2015   Alena Kučerová, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 10, 2015/05/14, 4-
2015   5 Tenis, dostihy, golf, pólo (Klasika v eleganci), Sport je umění / Sport is art, , , 2015, 242-289
2015   7 Plavání, veslování,vodní pólo, jachting, windsurfing (Ve vodním živlu), Sport je umění / Sport is art, , , 2015, 312-341
nedat. (1968)   Impulzy z Prahy, periodikum, , , nedatováno, 9-
www
rok vydání, název (podnázev)
  Alena Kučerová (artlist.cz)
  UB 12 (artlist.cz)
  Alena Kučerová (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1967   Alena Kučerová: Grafika
1981   Alena Kučerová: Grafika
1981   Alena Kučerová: Grafika a plechy
1982   Alena Kučerová: Grafika
1982   Kresba, socha, grafika
1985   Alena Kučerová: Nové listy
1985   Alena Kučerová: Grafika
1986   Alena Kučerová: Grafika
1987   Alena Kučerová: Tisky a plechy
1987   Alena Kučerová: Grafika
1988   Alena Kučerová: Grafika
1990   Alena Kučerová: Grafika a plechy
1992   Alena Kučerová: Grafika
1996   Alena Kučerová: Grafika & plechy
1997   Krajiny Aleny Kučerové
1999   Alena Kučerová: … ze Lhoty
1999   Alena Kučerová: Grafika
1999   Alena Kučerová: Grafika
2001   Alena Kučerová: Grafika
2002   Alena Kučerová: Grafika a plechy
2004   Alena Kučerová: Retrospektiva
2005   Alena Kučerová
2005   Alena Kučerová: Kaltes Wasser
2005   Alena Kučerová: Grafika
2006   Alena Kučerová
2007   Alena Kučerová: Přehled / Summary (Grafiky, plechy, objekty / Prints, Metal plates, Objects)
2008   Alena Kučerová: Laky / Enamels
2008   Alena Kučerová: Výběr z díla
2008   Alena Kučerová: Stručná retrospektiva (perforace, tisky a asambláže, zo zbierok Galerie Zlatá husa a Galerie Pecka)
2012   Alena Kučerová: Stočtyřicetčtyři květů a... / One hudered forty-four flowers and...
2014   Alena Kučerová
2015   Alena Kučerová: Grafiky
2015   Alena Kučerová: Postup
2015   Alena Kučerová: Postup
2020   Alena Kučerová: Otisky
2022   Alena Kučerová: Práce první a poslední
neuveden   Alena Kučerová: Tak lehce
neuveden (1988)   Alena Kučerová: Plechy - grafika (Setkání v ateliéru)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1962   Tvůrčí skupina UB 12
1965   Grafika 65, František Bílek
1966   Junge tschechische Grafik
1968   Nová citlivost
1968   3 kunstenaars uit Praag (Grafiek en collages)
1969   Grafika tvůrčí skupiny Grafis
1970   Současná československá grafika
1972   35 artisti cecoslovacchi contemporanei (Grafica e oggetti)
1974   Art on Paper
1982   Grafica checoslovaca
1982   Setkání
1982   Výstava patnácti výtvarnic
1983   Miloslav Holý: Z malířského díla, Alena Kučerová: Grafika
1984   Contemporary Czechoslovakian Printmakers
1988   Review and Preview: Drawings, Fiber, Paintings, Photographs & Prints
1988   Twenty Years of Czechoslovak Art: 1968-1988. A Tribute to Jacques Baruch (Drawings, Paintings, Prints, Photography and Sculpture)
1991   Osm z Kruhu
1991   Gravure Tchèque au XXe siècle
1991   Česko - slovensko - francouzská výstava
1991   1. benefice pro Uměleckou besedu
1992   20 let výtvarných výstav v Makru (1972-1992)
1994   Koně Aleny Kučerové v grafice / Vladimír Gottvald: Kresby / Dřevořezby našich osad VI / Božena Kjulleněnová: Grafika - Kresby / Boris Kjulleněn: Grafika - Kresby
1994   UB 12
1995   Autres regards tcheques
1995   Variace pro dvě nohy (Boty - klasický doplněk v pojetí českých a slovenských výtvarníků)
1995   Setkání V / Encouter V (Rozhraní / Boundary)
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Made in CZ - práce na papíře (soubor zakoupený pro Grafickou sbírku vídeňské Albertiny bankou Creditanstalt)
1998   Prague: Contemporary Currents in Czech Art
1998   Věra Janoušková: Koláže, Alena Kučerová: Grafika, plechy
1999   Otvory
1999   Súčasné české umenie (Zo súkromnej zbierky)
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2002   Anima & Animus (manželské páry v generaci 60. let)
2003   Asociace a paralely / Associations and Parallels
2004   Blízká vzdálenost: České výtvarné umění 1956 - 1972 (Ze sbírek Muzea umění Olomouc)
2005   Rozbít hranice (Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969)
2005   Jubilanti Umělecké besedy
2005   Velikonoce
2005   Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka)
2005   Œuvres graphiques des années 60
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohled do sbírky AJG)
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2006   Česká grafika 60. let
2006   Amor vincit omnia
2006   Svět české grafiky (Výběr)
2006   25 let činnosti galerie Půda v Českém Těšíně
2007   Současné české umění - Generační paralely
2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art)
2008   Vlastimil Beneš, Adolf Born, Václav Boštík, František Gross, Ota Janeček, Jiří Kolář, Alena Kučerová, Josef Lada, Kamil Lhoták, Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Tavík František Šimon, Max Švabinský, František Tichý, Josef Váchal, Jan Zrzavý a další
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2009   V spektru rozmanitosti / In the Spectrum of Diversity
2009   Výběr
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2010   Výběr
2011   Doteky konstruktivismu
2011   Duše krajiny, duch místa
2011   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009)
2011   Láska je slepá, sex je jinde / Love is blind, sex is elsewhere
2012   Pohyblivé iluze ’60
2013   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2013   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2014   Grey gold (České a slovenské umělkyně 65+ / Czech and Slovak female artists over 65+)
2015   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka 1994 - 2014 (Vladimír Boudník Prize: 20 Years)
2016   Wabi-sabi v českém výtvarném umění
2016   Ticho kresby
2016   Od Boudníka k dnešku (Česká strukturální grafika)
2016   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN (III. část)
2016   UB Letadlo / Let 2
2016   Blickpunkt Abstrakt
2016   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi)
2017   Benefiční aukce Hospice svatého Lazara
2017   Re-konstrukce
2017   Nová díla ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy (New Acquisitions from the Collections of Prague City Gallery)
2018   5 x 8 = 40 (Grafika a kresba ze sbírek GUKV v klíčových letech české historie 20. stoietí)
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
2018   3 x 3
2018   Difficult Ceremony
2018   Hry a sny
2019   UB 12 z našich sbírek
2019   Jasné tvary a Pestré barvy
2019   Byt sběratele a grafický kabinet
2022   Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad: Reynek v dialogu
album
rok vydání, název (podnázev)
1975   Album 75
1982   Pocta Emilu Fillovi od českých a slovenských výtvarných umělců
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
1994   Soupis výtvarných děl aukce
1997   Umění na pomoc Moravě (Aukce současného výtvarného umění)
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2001   II. aukce výtvarného umění
2003   I. aukce moderního umění
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2004   3. aukce moderního umění
2004   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog)
2005   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2005   Adra pro Sumatru
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2008   Moderní umění druhé poloviny 20. století
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2009   Aukce, Geometrická abstrakce
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)
2009   11. Aukce
2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   14. aukce
2010   17. aukce
2010   19. aukce
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011)
2011   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (19. 10. 2011)
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV.) (4. 12. 2011)
2011   21. aukce
2011   24. aukce výtvarného umění
2011   20. aukce
2011   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs (Aukce č. 9 / Auction No. 9)
2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague)
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Večerní aukce poválečného umění 1950-2010 (7. 6. 2012)
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012)
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012)
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2013   Výtvarné umění
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013)
2013   29. aukce
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2014   Evening Sale 2014: Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (15. 5. 2014)
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015)
2015   Etcetera 1
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   Etcetera 2 (Božský princip, Pohled do krajiny)
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016)
2017   Etcetera 2½
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017)
2017   Večerní aukce poválečného & současného umění (7. 6. 2017)
2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brute private collection)
2017   Večerní aukce moderny, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Art Evening Sale (29. 11. 2017)
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek
2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2018   Výtvarné umění
2018   8. benefiční aukce pro Cestu domů
2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století)
2018   Etcetera III½ = VI
2018   14. aukční salon výtvarníků (422 děl pro Konto Bariéry)
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019))
2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění)
2019   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art
2019   Etcetera 8: Post-War & Contemporary Art
2020   1. Art Consulting: Aukční katalog (Aukce 81)
2021   EtceteraArt 13: Post-War & Contemporary Art
2021   Etcetera 12: Post-War & Contemporary Art
2021   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo
2021   15. aukční salon výtvarníků (414 děl pro Konto Bariéry)
2022   88. aukční den Galerie Kodl
2022   Aukční síň Vltavín: 192. aukce (Aukce vybraných děl)
diář
rok vydání, název (podnázev)
2004   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2005
2005   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2006
2007   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2008
grafika
rok vydání, název (podnázev)
1959   V lázni I
1962   Bez názvu
1963   Zahrada III
1963-64   Přiblížení X
1964   Přiblížení IX
1965   Disk
1965   Čtyři figury
1965   Disk
1966   List pro Paříž
1967   Nádherné úterý
1969   16. leden 1969
1969   Stromek
1972   Moře č. 4
1989   Lesní cesta
1993   Moje louka III
1993   Moje louka I
hand out
rok vydání, název (podnázev)
2007   Sbírka černokostelecké školy (dar Galerie H)
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
2004   Galerie Bayer & Bayer
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1996   Exchange Czech Lithuania Japan Contemporary print exhibition
1996   Exchange Czech Lithuania & Japan Contemporary print exhibition
2016   Sportu zdar! / All Hail Sport! (Sport v umění / Sport in Art 1945-2016)
2016   Blickpunkt Abstrakt
2017   Album 76
2022   Voda
2022   Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad: Reynek v dialogu
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2006   Jindrovi
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1969   Prager - Grafik (7 tschechische Künstler zeigen ihre Werke)
1991   Papier aus Prag: Dre Ausstellengen tschechischer Kunst
1991   6 tschechische grafiker
2001   Možnosti proměny I. (České výtvarné umění 1970 - 2000 ze sbírek ČMVU v Praze)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2006   V závěsu avantgardy? (České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc)
2011   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009)
2015   Josef Bolf, Vladimír Boudník, Pavel Brázda, Václav Boštík, František Hudeček, Miloslav Chlupáč, Jiří Kolář, Jan Kotík, Alena Kučerová, Robert Piesen, Zdeněk Sýkora, Adriena Šimotová a další
katalogový list autorský
rok vydání, název (podnázev)
2005   Alena Kučerová
katalogový list kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1970   Graphics from Czechoslovakia
1992   20 let výtvarných výstav v Makru (1972-1992)
katalogový plakát kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2016   Wabi-sabi v českém výtvarném umění
objekt
rok vydání, název (podnázev)
1965   Disk
1968   Ozdobný list
1972   Přistání na moři
1998   Letící hřebíčky
2001   Jistý směr
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1997/10/15   Galerie Bayer & Bayer (Umělecká beseda)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1969   Grafik aus der ČSSR
2013   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
1994   Galerie Pecka - otevření nové galerie
2006   Pozvánka na tiskovou konferenci (Carl de Keyzer, Alena Kučerová)
pracovní sešit
rok vydání, název (podnázev)
2019   LES (Laboratory for Education and Synergy)
program
rok vydání, název (podnázev)
2009   Galerie hlavního města Prahy (Květen - srpen 2009)
2010   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (květen / červen 2010)
2014   Grey gold (České a slovenské umělkyně 65+)
2016   GASK - Galerie Středočeského kraje / Gallery of the Central Bohemian Region (Jaro-léto / Spring-Summer 2016)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
2020   Pojď blíž / Come Closer (Bienále Ve věci umění / Matter of Art)
nedatováno   Expozice českého umění 20. století
samizdat
rok vydání, název (podnázev)
1975   Alena Kučerová: Grafika
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen)
2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection
2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (1)
seznam článků/soupis literatury
rok vydání, název (podnázev)
1966   Referáty o výstavě československého umění současnosti v Západním Berlíně 1966
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1965   Junge tschechische Graphiker
1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
1967   17 tsjechische kunstenaars (autorské medailony, seznam vystavených prací)
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1968   Nové věci
1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1995   Seznam vystavených děl na výstavě Umělecká beseda 1995 v Rabasově galerii v Rakovníku
1995   Umělecká beseda 1995 (Rabasova galerie, Rakovník)
2007   Sbírka černokostelecké školy (Vystavená díla)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
2020   Voda (Seznam vystavujících)
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1991   Česko slovensko francouzská výstava / Exposition Franco Tcheco Slovaque
text
rok vydání, název (podnázev)
2023   Dotknout se zastaveného času
2023   Touching Time that Stands Still
nedatováno   Setkání - tenisové dvorce - Sparta 1982
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému
2003   Práce na papíře
2005   Alena Kučerová
2006   Alena Kučerová
2009   V spektru rozmanitosti: 11+1 (Boštík, Boudník, Grygar, Kmentová, Kolíbal, Kučerová, Malich, Nepraš, Sopko, Svobodová, Šimotová + Brabec ze sbírek Galerie hlavního města Prahy)
2014   Grey Gold (České a slovenské umělkyně 65+)
2020   Radikální ženy